cách làm toán chia

Hôm ni, Vuihoc.vn tiếp tục share những kiến thức và kỹ năng về quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư nhằm những bậc bố mẹ và những bé nhỏ tìm hiểu thêm.

Trong công tác học tập lớp 3, phép phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư là 1 trong bài học kinh nghiệm vô nằm trong cần thiết. Chính chính vì thế, Vuihoc.vn tiếp tục share những kiến thức và kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

1. Phép phân tách hết 

1.1. Phép phân tách không còn là gì?

Bạn đang xem: cách làm toán chia

Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách sở hữu số dư vị 0

Ví dụ 1:

        

Giải thích:

8 : 2 = 4; ghi chép 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; ghi chép 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là quy tắc phân tách không còn sở hữu thương là 43

Ví dụ 2:

Giải thích:

4: 3 được 1; ghi chép 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; ghi chép 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0 

Ta trình bày 42 : 3 là quy tắc phân tách không còn sở hữu thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan tiền về quy tắc phân tách hết 

Ví dụ về quy tắc phân tách hết

2. Phép phân tách sở hữu dư

2.1. Nhận biết quy tắc phân tách sở hữu dư 

Phép phân tách sở hữu dư là quy tắc phân tách sở hữu 0 < số dư < số chia

Ví dụ: 

Phép phân tách 19 : 6 là quy tắc phân tách sở hữu dư nếu như sở hữu 0 < số dư < 6

Ta nói: 19 : 6 là quy tắc phân tách sở hữu dư, sở hữu thương là 3, số dư là một trong những.

2.2. Ví dụ trực quan tiền về quy tắc phân tách sở hữu dư

Ví dụ về quy tắc phân tách sở hữu dư 

2.3. Phân biệt quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư

So sánh quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư

3. Bài luyện áp dụng quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6 

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) nó x 4 = 156 

b) nó x 5 = 130

c) nó x 3 = 87

d) nó x 7 = 245

Bài 4: Mẹ sở hữu 96kg gạo cần thiết phân tách vô 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng nề từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều cho các bên một vài ngô vô 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau Lúc phân tách bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, lúc đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a) 

y x 4 = 156 

y = 156 : 4

Xem thêm: there are a lot of

y = 39

b) 

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c) 

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng nề số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà tiếp tục phân tách vô 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô lúc đầu bà sở hữu là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài luyện thực hành thực tế quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) nó x 5 = 115 

b) nó x 3 = 48

c) nó x 2 = 232

d) nó x 9 = 504

Bài 4: Người tao chia đều cho các bên 280 lít xăng vô 8 thùng, căn vặn từng thùng chứa chấp từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây tương đối dài 360cm, An hạn chế đều trở thành 6 đoạn đều bằng nhau. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2: 

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3: 

a) nó = 23

b) nó = 16

c) nó = 116

d) nó = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5: 60cm

Để gom con cái học tập tốt phép phân tách không còn và quy tắc phân tách sở hữu dư, ngoài những việc luyện bài bác luyện, những bậc bố mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài bác giảng thú vị bên trên Vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: thế nào là quần xã sinh vật