cách làm phép chia lớp 3

Hôm ni, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư nhằm những bậc bố mẹ và những bé xíu tìm hiểu thêm.

Trong công tác học tập lớp 3, phép phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư là một trong bài học kinh nghiệm vô nằm trong cần thiết. Chính chính vì thế, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

1. Phép phân tách hết 

1.1. Phép phân tách không còn là gì?

Bạn đang xem: cách làm phép chia lớp 3

Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách sở hữu số dư vì thế 0

Ví dụ 1:

        

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết lách 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết lách 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là luật lệ phân tách không còn sở hữu thương là 43

Ví dụ 2:

Giải thích:

4: 3 được 1; viết lách 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết lách 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0 

Ta rằng 42 : 3 là luật lệ phân tách không còn sở hữu thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan lại về luật lệ phân tách hết 

Ví dụ về luật lệ phân tách hết

2. Phép phân tách sở hữu dư

2.1. Nhận biết luật lệ phân tách sở hữu dư 

Phép phân tách sở hữu dư là luật lệ phân tách sở hữu 0 < số dư < số chia

Ví dụ: 

Phép phân tách 19 : 6 là luật lệ phân tách sở hữu dư nếu như sở hữu 0 < số dư < 6

Ta nói: 19 : 6 là luật lệ phân tách sở hữu dư, sở hữu thương là 3, số dư là một trong.

2.2. Ví dụ trực quan lại về luật lệ phân tách sở hữu dư

Ví dụ về luật lệ phân tách sở hữu dư 

2.3. Phân biệt luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư

So sánh luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư

3. Bài tập luyện áp dụng luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6 

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 4 = 156 

b) hắn x 5 = 130

c) hắn x 3 = 87

d) hắn x 7 = 245

Bài 4: Mẹ sở hữu 96kg gạo cần thiết phân tách vô 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng trĩu từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều cho 2 bên một vài ngô vô 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau Khi phân tách bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, lúc đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a) 

y x 4 = 156 

y = 156 : 4

Xem thêm: bộ sách lớp 3 chân trời sáng tạo

y = 39

b) 

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c) 

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà vẫn phân tách vô 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô lúc đầu bà sở hữu là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài tập luyện thực hành thực tế luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 5 = 115 

b) hắn x 3 = 48

c) hắn x 2 = 232

d) hắn x 9 = 504

Bài 4: Người tao chia đều cho 2 bên 280 lít xăng vô 8 thùng, chất vấn từng thùng chứa chấp từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây rất dài 360cm, An tách đều trở thành 6 đoạn cân nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2: 

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3: 

a) hắn = 23

b) hắn = 16

c) hắn = 116

d) hắn = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5: 60cm

Để hùn con cái học tập tốt phép phân tách không còn và luật lệ phân tách sở hữu dư, ngoài những việc luyện bài bác tập luyện, những bậc bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những bài bác giảng thú vị bên trên Vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: dịch mã là quá trình tổng hợp