cách học thuộc sử nhanh

Người tao thưa, phong thân phụ bão táp ko vì như thế ngữ pháp nước Việt Nam. Còn Fususu thưa, núi lửa sóng thần ko cân nặng được cỗ môn Lịch sử. Vậy cơ hội học tập nằm trong bài xích sớm nhất có thể môn Lịch sử là gì nhằm hiệu suất cao rộng lớn, điểm cao hơn nữa, và cần thiết nhất là không biến thành buồn ngủ?