cách dùng đại từ quan hệ

Relative pronouns vô giờ đồng hồ Anh được gọi là đại kể từ quan lại hệ. Đây là 1 loại kể từ cần thiết được dùng nhiều vô cả văn thưa và văn viết lách. Để biết phương pháp dùng đúng mực nhất, nằm trong Langmaster cho tới tức thì với nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Khái niệm đại kể từ mối quan hệ (Relative pronouns)

Đại kể từ mối quan hệ (Relative pronouns) là 1 vô các đại kể từ phổ biến được dùng ở vô câu, đứng sau mái ấm ngữ. Chúng với tính năng thay cho thế một đại kể từ đứng trước nó nhằm nối câu ban sơ với cùng một mệnh đề mối quan hệ. Lúc bại liệt, đại kể từ vừa vặn là đại kể từ quan lại hệ, vừa vặn với tính năng của một liên kể từ.

Bạn đang xem: cách dùng đại từ quan hệ

Những tính năng chủ yếu của đại kể từ mối quan hệ vô giờ đồng hồ Anh là:

 • Liên kết mệnh đề gốc với cùng một mệnh đề mối quan hệ.
 • Bổ nghĩa mang đến mệnh đề tức thì sau nó.
 • Thay thế mang đến đại kể từ nhân xưng, danh kể từ đứng trước nó.

Ví dụ:

 • The day when we first met was sunny and warm.

(Ngày Shop chúng tôi bắt gặp nhau lần thứ nhất là 1 ngày nắng cháy áp)

-> When ở phía trên vào vai trò là 1 đại kể từ mối quan hệ. When xẻ ngữ mang đến “first met”, là trạng kể từ chỉ thời hạn thay cho thế mang đến phen thứ nhất bắt gặp ở câu loại nhất.

 • The man who gives bu a thẻ is a teacher.

(Người con trai trả mang đến tôi tấm thiệp ấy đó là một thầy giáo)

-> Who ở phía trên vào vai trò một đại kể từ mối quan hệ. Who thay thế mang đến the men ở câu loại nhì, nhằm nó ko cần thiết nhắc về người con trai bại liệt nữa.

2. Cấu trúc và cách dùng đại từ quan hệ

Trong giờ đồng hồ Anh có rất nhiều đại kể từ mối quan hệ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta chỉ quan hoài cho tới những đại kể từ cần thiết và được sử dụng nhiều. Cùng tìm hiểu thêm một trong những đại kể từ tiếp sau đây.

2.1. Who

Who là một Relative pronouns chỉ người thông dụng nhất vô giờ đồng hồ Anh. Nó chỉ đứng sau chi phí ngữ nhằm xẻ nghĩa mang đến đại kể từ thực hiện mái ấm ngữ vô câu.

Ví dụ:

 • The man who is sitting by the siêu xe is my father.

(Người con trai đang được đứng cạnh chiếc xe là phụ vương của tôi)

 • That is the boy who helped bu lớn find my house.

(Đó là chàng trai đã hỗ trợ tôi tìm kiếm ra tòa nhà của mình)

null

Cách người sử dụng đại kể từ quan lại hệ

2.2. Whom

Tương tự động như who, whom cũng là 1 đại kể từ quan lại hệ chỉ người. Tuy nhiên, này lại thay cho thế mang đến đại kể từ chỉ người thực hiện tân ngữ. Theo sau whom chính là 1 động kể từ.

Ví dụ:

 • The woman whom you saw yesterday is my girlfriend.

(Người phụ phái nữ trong ngày hôm qua chúng ta phát hiện ra đó là bạn nữ của tôi)

 • The man whom we are looking for is Tam.

(Người con trai trong ngày hôm qua tất cả chúng ta phát hiện ra đó là Tâm)

2.3. Whose

Whose cũng là 1 đại kể từ mối quan hệ chỉ người. Nó được sử dụng thay cho thế mang đến những đại kể từ chiếm hữu ở vô câu. Đằng sau whose chính là 1 danh kể từ.

Ví dụ:

 • The man whose bicycle you borrowed yesterday is my uncle.

(Người con trai chúng ta mượn xe pháo của ông ấy trong ngày hôm qua đó là chú của tôi)

 • Jisoo found a mèo whose leg was broken.

(Jisoo nhìn thấy một chú mèo và chân của chính nó đã biết thành gãy)

2.4. Which

Which đại kể từ mối quan hệ chỉ vật thông thường bắt gặp nhất. 

 • Trong câu, nó thông thường thực hiện mái ấm ngữ hoặc thực hiện tân ngữ mang đến động kể từ hâu phương.

Ví dụ: This is the book which I lượt thích best.

(Đó là cuốn sách nhưng mà tôi mến nhất)

 • Nếu which đóng tầm quan trọng một tân ngữ, vô câu tao rất có thể lược quăng quật luôn luôn.

Ví dụ: The dress (which) she bought yesterday is very beautiful.

(Chiếc váy cô ấy mua sắm trong ngày hôm qua cực kỳ đẹp)

2.5. That

That là 1 đại kể từ có một không hai rất có thể thay cho thế được khắp cơ thể lẫn lộn vật. Nó cũng rất có thể thay cho thế cho những đại kể từ mối quan hệ không giống nhau who, whom, which, whose. Tuy nhiên, that chỉ được dùng vô mệnh đề xác lập.

Ví dụ:

 • My mother is the person that I love most.

(Mẹ của tôi đó là người nhưng mà tôi yêu thương nhất)

 • I can see the boy and his dog that are running in the park.

(Tôi rất có thể phát hiện ra chàng trai và con cái chó của anh ấy ấy đang làm việc vô công viên)

Các bạn cũng có thể coi thêm thắt những loại đại kể từ không giống vô giờ đồng hồ Anh nhé:

=> CHI TIẾT VỀ ĐẠI TỪ PHẢN THÂN (REFLEXIVE PRONOUNS)

=> ĐẠI TỪ NGHI VẤN (INTERROGATIVE PRONOUNS): CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

3. Cấu trúc và cách sử dụng trạng kể từ quan lại hệ

3.1. When

When (= on,at,in which) là trạng kể từ mối quan hệ chỉ thời hạn, đứng sau chi phí ngữ chỉ thời hạn, người sử dụng thay cho mang đến at, on, in + which, then

Ví dụ:

 • May Day is the day when people hold a meeting. (Hôm ni là ngày nhưng mà người xem tổ chức triển khai một buổi họp.)
 • I’ll never forget the day when I met her. (Tôi sẽ không còn lúc nào quên ngày nhưng mà tôi bắt gặp cô ấy)
 • That was the time when he managed the company. (Đây là thời hạn nhưng mà anh vẫn quản lý và vận hành công ty)

3.2. Where

Where (= on,at,in which) là trạng kể từ mối quan hệ chỉ điểm trốn, thay cho mang đến at, on, in + which; there

Ví dụ:

 • That is the house where we used lớn live. (Đó là mái ấm, điểm nhưng mà tôi từng sống)
 • Do you know the country where I was born? (Bạn với biết giang sơn điểm nhưng mà tôi được sinh rời khỏi không?)
 • Hanoi is the place where I lượt thích lớn come. (Hà Nội là điểm nhưng mà tôi mong muốn đến)

3.3. Why

Why là trạng kể từ mối quan hệ chỉ lí tự, đứng sau chi phí ngữ “the reason”, người sử dụng thay cho mang đến “for the reason”

Ví dụ:

 • Please tell bu the reason why you are ví sad. (Hãy thưa mang đến anh nguyên nhân khiến cho em buồn)
 • He told bu the reason why he had been absent from class the day before. (Cậu ấy vẫn thưa mang đến tớ nguyên nhân vì sao câu ấy cút muộn vô hôm trước)

4. Các loại mệnh đề quan lại hệ: với phụ vương loại mệnh đề quan lại hệ

4.1. Mệnh đề mối quan hệ xác lập ( restrictive relative clause)

Mệnh đề mối quan hệ xác lập ( restrictive relative clause) dùng làm xẻ nghĩa mang đến danh kể từ đứng trước, là phần cần thiết của câu, nếu như loại bỏ đi mệnh đề chủ yếu sẽ ko rõ ràng nghĩa.

Ví dụ:

 • The girl who is wearing the xanh rờn dress is my sister. (Cô gái đang khoác trên người váy xanh rờn dương là em gái tớ)
 • The book which I borrowed from you is very interesting.(Cuốn sách nhưng mà tớ vẫn mượn cậu khá là thú vị)

4.2. Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập (non- restrictive relative clause )

Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập (non- restrictive relative clause ) dùng làm xẻ nghĩa mang đến danh kể từ đứng trước, là phần lý giải thêm, nếu quăng quật đi mệnh đề chính vẫn tồn tại nguyên vẹn nghĩa.

Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập thông thường được ngăn với mệnh đề chủ yếu tự những vết phẩy. Danh kể từ đứng trước thông thường là tên gọi riêng biệt hoặc trước những danh kể từ thông thường với những kể từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước.

Lưu ý: Không được sử dụng that vô mệnh đề ko xác lập.

Ví dụ:

 • My father, who is 50 years old, is a doctor. (Bố của tôi, người nhưng mà 50 tuổi tác thìa là chưng sỹ)
 • This girl, whom you met yesterday, is my daughter.(Cô bé xíu này nhưng mà chúng ta bắt gặp trong ngày hôm qua đó là em gái của tớ)

4.3. Mệnh đề mối quan hệ tiếp nối đuôi nhau.

Mệnh đề mối quan hệ tiếp nối đuôi nhau dùng làm lý giải cả một câu, tình huống này chỉ người sử dụng đại kể từ mối quan hệ which và người sử dụng vết phẩy nhằm tách nhì mệnh đề. Mệnh đề này luôn luôn đứng ở cuối câu.

Ví dụ:

 • He admires Mr Brown, which surprises bu. (Anh ấy ngưỡng mộ ông Brown, bại liệt là vấn đề thực hiện tôi khá bất ngờ)
 • Mary tore Tom’s letter, which made him sad. (Mary vẫn xé lá thư của Tom, vấn đề đó thực hiện câu ấy rất rất buồn)

5. Lược quăng quật đại kể từ quan lại hệ

Trong một mệnh đề xác lập, tất cả chúng ta rất có thể rút gọn gàng đại kể từ quan lại hệ nhằm câu ngắn ngủn gọn gàng, dễ nắm bắt. Dưới đó là một trong những vấn đề chúng ta cần phải biết Lúc thực hiện:

5.1. Khái niệm

Lược quăng quật đại kể từ mối quan hệ là hành vi quăng quật luôn luôn đại kể từ mối quan hệ vô câu cút. Khi mất mặt cút đại kể từ mối quan hệ, câu vẫn bất biến về nghĩa hoặc sai ngữ pháp.

Tuy nhiên, việc làm lược quăng quật là ko đề xuất. Chúng tao không cần thiết phải quăng quật đại kể từ quan lại hệ cút, tự với nó thì câu vẫn tạo được nghĩa ban sơ. Việc lược quăng quật đại kể từ mối quan hệ chỉ hỗ trợ cho câu văn ngắn ngủn gọn gàng rộng lớn và thông thường được sử dụng vô tiếp xúc từng ngày.

5.2. Cách lược quăng quật đại kể từ mối quan hệ vô câu

 • Khi những đại kể từ mối quan hệ vào vai trò tân ngữ vô câu, tao rất có thể lược loại bỏ đi những đại kể từ này.

Ví dụ: The professor, (whom) I respect, recently received an award.

(Người GS nhưng mà tôi kính trọng mới đây có được một giải thưởng)

-> cũng có thể lược quăng quật đại kể từ whom. Bởi vô câu, whom thay thế cho tất cả những người GS là tân ngữ vô câu. Vậy nên tao rất có thể bỏ dở nó.

 • Khi những đại kể từ mối quan hệ thực hiện mái ấm ngữ, bám theo sau nó là 1 động kể từ tobe. Sau này là những cụm giới kể từ, cụm tính kể từ, vượt lên trước khứ phân kể từ, lúc này phân kể từ dạng tiếp nối thì tao rất có thể lược quăng quật đại kể từ và cả động kể từ tobe tức thì sau nó.

Ví dụ: The man who is interested in my siêu xe will telephone later.

(Người con trai nhưng mà quan hoài cho tới con xe của tôi tiếp tục gọi năng lượng điện lại sau.)

-> Đại kể từ who làm mái ấm ngữ, hâu phương nó là 1 cụm tính kể từ nên tao rất có thể lược quăng quật luôn who is.

 • Những mệnh đề ko xác lập, tao ko thể lược quăng quật đại kể từ.

Ví dụ: Chinh, who is working with bu, is doing the Trung Quốc marathon this year.

(Chinh, người thao tác làm việc nằm trong tôi, đang được nhập cuộc cuộc đua chạy lâu năm Trung Quốc)

null

Cách lược quăng quật đại kể từ mối quan hệ vô câu

6. Một số Note Lúc dùng đại kể từ mối quan hệ vô giờ đồng hồ Anh

 • Chúng tao được sử dụng vết phẩy vô câu chứa chấp những đại kể từ mối quan hệ Lúc trước nó là tên gọi người, thương hiệu riêng biệt.
 • Không người sử dụng vết phẩy Lúc dùng đại kể từ mối quan hệ “that”.
 • Bắt buộc cần dùng đại kể từ mối quan hệ that khi danh kể từ nhưng mà nó thay cho thế là đại kể từ cô động chỉ vật hoặc bao gồm 2 danh kể từ trở lên trên vô bại liệt vừa vặn với người vừa vặn với vật.

Ví dụ: I saw a girl and her dog that were familiar when I went lớn the park yesterday.

(Tôi vẫn bắt gặp một cô nàng và con cái chó của cô ý ấy rất rất không xa lạ Lúc tôi cho tới khu vui chơi công viên vào trong ngày hôm qua)

Xem thêm thắt lý thuyết về mệnh đề mối quan hệ bên trên đây:

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

7. Video trình làng về những đại kể từ mối quan hệ vô giờ đồng hồ Anh

9 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng - Cách người sử dụng THIS, THAT, THESE, THOSE kể từ A cho tới Z [Langmaster]

Xem thêm thắt nội dung bài viết về động từ:

=> TRANSITIVE VERB - NGOẠI ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> NỘI ĐỘNG TỪ (INTRANSITIVE VERB): CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

8. Bài luyện và đáp án

Để gia tăng lý thuyết vẫn học tập ngày ngày hôm nay, nằm trong Langmaster thực hành những bài luyện đại kể từ quan lại hệ tiếp sau đây.

8.1. Bài tập

Bài luyện 1: Chọn đáp án đích nhất nhằm hoàn thiện những câu bên dưới đây

1. Lan is talking about the author________book being one of the best-sellers this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. His brother bought all the books__________are needed for the next exam.

A. that

B. what

C. those

D. who

3. The children,__________parents are famous professors, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

4. Do you know the man________we met at the tiệc nhỏ last night?

A. which

B. whose

C. who

D. whom

5. The exercises which they are doing________very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

6. The woman_______next lớn him kept talking during the film, _______really annoyed him.

A. having sat / that

B. sitting / which

C. lớn sit / what

D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person________foot on the moon?

Xem thêm: lời nối vòng tay lớn

A. set

B. setting

C. lớn set

D. who was set

8. This is the thành phố in________my family and I have lived for over trăng tròn years.

A. which

B. that

C. whom

D. where

9. My mother,________everyone admires, is a famous actor.

A. where

B. whom

C. which

D. whose

10. The new building__________is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

11. They need a teacher__________native language is English.

A. who

B whose

C. whom

D. that

12. I bought a dress________is very nice.

A. who

B. whose

C. whom

D. that

l3. The man,________was sitting in the meeting hall, didn't seem friendly lớn us at all.

A. who

B. whom

C. where

D. when

14. The boy with__________I have been working with is very friendly.

A. who

B that

C. which

D. whom

16. We'll come in June__________the schools are on holiday.

A. that

B. where

C. which

D. when

null

Bài luyện và đáp án về đại kể từ quan lại hệ

Bài luyện 2: Điền đại kể từ thích hợp vô câu bên dưới đây

1. I talked lớn the boy _______ siêu xe had broken down in front of the school.

2. Lam, _______ is a xe taxi driver, lives on the corner.

3. I live in a house in Ha Noi, _______ is in Viet Nam.

4. This is the girl _______ comes from Trung Quốc.

5. That's John, the boy _______ has just arrived at the airport.

6. Thank you very much for his e-mail, _______ was very interesting.

7. The woman, _______ mother is a professor, forgot her umbrella.

8. The children _______ shouted in the street are not from our school.

9. The siêu xe, _______ driver is an old man, is from Ireland.

10. What did you tự with the money _______ your father lent you?

Bài luyện 3: Viết lại câu dùng đại kể từ quan lại hệ

1. She worked for a woman. The woman used lớn be an athlete.

_______________________________________________________________

2. We called a lawyer. The lawyer lived nearby.

_______________________________________________________________

3. She sent an gmail lớn her brother. Her brother lives in Viet Nam.

_______________________________________________________________

4. They liked the waitress. The waitress was very friendly.

_______________________________________________________________

5. I broke the computer. The computer belonged lớn my mother.

_______________________________________________________________

6. She dropped a glass. The glass was new.

_______________________________________________________________

7. I love books. The books have happy endings.

_______________________________________________________________

8. They live in a small thành phố. The thành phố is in the north of Trung Quốc.

_______________________________________________________________

9. The woman is in the yard. The man is wearing a xanh rờn jumper.

_______________________________________________________________

10. My mother works in a ngân hàng. My mother is from India.

_______________________________________________________________

8.2. Đáp án

Bài luyện 1:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - D; 13 - A; 14 - D; 15 - D;

Bài luyện 2:

1. whose

2. who

3. which

4. who

5. who

6. which

7. whose

8. who

9. whose

10. which

Bài luyện 3:

1. She worked for a woman who / that used lớn be an athlete.

2. We called a lawyer who / that lived nearby.

3. She sent an gmail lớn her brother who / that lives in Viet Nam.

4. They liked the waitress who / that was very friendly.

5. I broke the computer which / that belonged lớn my mother.

6. She dropped a glass which / that was new.

7. I love books which / that have happy endings.

8. They live in a small thành phố which / that is in the north of Trung Quốc.

Xem thêm: 0 có phải số tự nhiên không

9. The woman who / that is wearing a xanh rờn jumper is in the yard.

10. My mother, who / that is from Trung Quốc, works in a ngân hàng.

Vậy là bên trên phía trên, Langmaster đã nằm trong chúng ta thám thính hiểu về Relative pronouns – một kỹ năng cần thiết vô ngữ pháp. Để hiểu và áp dụng nó đảm bảo chất lượng rộng lớn, các bạn hãy thực hành thực tế thực hiện thêm thắt nhiều bài xích luyện. Xem thêm thắt những kể từ vựng, ngữ pháp cần thiết không giống tại đây. Chúc chúng ta học tập tốt!