cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Cách đem câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp vô giờ Anh được triển khai khá giản dị và đơn giản chỉ với 4 bước. Tuy nhiên, nhiều em thông thường bị lầm lẫn và gặp gỡ nhiều lỗi sai Khi quy đổi. Trong nội dung tiếp sau đây, Babilala tiếp tục chỉ dẫn cụ thể cơ hội đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp. Các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhằm hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài xích tập luyện giờ Anh.

1. Sự không giống nhau thân thuộc câu thẳng và câu loại gián tiếp vô giờ Anh

Trước Khi dò la hiểu về cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, những em cần thiết làm rõ được sự không giống nhau thân thuộc nhì loại câu này.

Bạn đang xem: cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

1.1. Câu thẳng – Direct Speech

Câu thẳng là loại câu được dùng làm trần thuật lại nguyên vẹn văn điều của những người rằng. Khi thể hiện tại bên trên văn bạn dạng, câu thẳng sẽ tiến hành bịa đặt vô lốt ngoặc kép.

Ví dụ: He says: “I am a engineer”.

Sự không giống nhau thân thuộc câu thẳng và câu loại gián tiếp được dùng vô giờ Anh
Sự không giống nhau thân thuộc câu thẳng và câu loại gián tiếp được dùng vô giờ Anh

1.2. Câu loại gián tiếp – Reported Speech

Câu loại gián tiếp là câu được dùng làm trần thuật lại nội dung tuy nhiên người không giống đang được rằng. Vì ko trần thuật lại nguyên vẹn văn vì thế câu loại gián tiếp sẽ không còn được bỏ vô ngoặc kép và thông thường đứng sau “that”.

Ví dụ: My sister said that she was doing her homework.

2. Cách đem câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp

Để đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp những em chỉ việc ghép nội dung trần thuật vào sau cùng động kể từ trần thuật rồi triển khai một vài quy đổi về thì, đại kể từ, tân ngữ gần giống trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn.

Dưới đó là 4 bước đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp:

2.1. Cách 1: Lùi thì của câu

Khi đem kể từ điều rằng thẳng quý phái điều rằng loại gián tiếp, nếu như động kể từ trần thuật của câu ở thì vượt lên khứ thì những em cần thiết triển khai lùi động kể từ chủ yếu về vượt lên khứ một bậc bám theo quy tắc bên dưới đây:

 • Thì thời điểm hiện tại đơn sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên khứ đơn.
 • Thì thời điểm hiện tại tiếp nối sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên khứ tiếp nối.
 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong.
 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp nối.
 • Thì vượt lên khứ đơn sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong.
 • Thì vượt lên khứ tiếp nối lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp nối.
 • Thì vượt lên khứ hoàn thành xong lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp nối.
 • Thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp nối lùi về thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp nối.
 • Thì sau này ngay sát lùi về thì sau này ngay sát vô vượt lên khứ.
 • Thì sau này đơn lùi về thì sau này đơn vô vượt lên khứ.
 • Thì sau này tiếp nối lùi về thì sau này tiếp nối vô vượt lên khứ.
 • Thì sau này hoàn thành xong lùi về thì sau này hoàn thành xong.
 • Thì sau này hoàn thành xong tiếp nối lùi về thì sau này hoàn thành xong tiếp nối vô vượt lên khứ.
Lùi thì Khi đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp
Lùi thì Khi đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp

2.2. Cách 2: Chuyển thay đổi tân ngữ, đại kể từ, tính kể từ sở hữu

Khi triển khai đem kể từ điều rằng thẳng quý phái loại gián tiếp, những em cũng cần phải chú ý cho tới việc thay cho thay đổi ngôi, tân ngữ, đại kể từ gần giống tính kể từ chiếm hữu. Cụ thể:

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
YouHe, she, I, they
IShe, he
WeThey
MeHim, her
MyHer, his
MineHers, his
OurTheir
YourselfHerself, himself, myself
UsThem
YoursHer, his, their, my
MyselfHerself, himself
OurselvesThemselves

2.3. Cách 3: Thực hiện tại quy đổi những động kể từ khuyết thiếu

Khi đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp, những em cần thiết đem một vài động kể từ khuyết thiếu:

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
MayMight
CanCould
MustHad to
WillWould
ShallShould

2.4. Cách 4: Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Các trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn Khi đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp cần thiết triển khai quy đổi như sau:

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
ThisThat
HereThere
TheseThose
TonightThat night
TodayThat day
Next weekThe following week
TomorrowThe next day/ The following day
YesterdayThe day before/ The previous day
Last weekThe week before/ The previous week
NowThen
The day after tomorrowIn 2 days’time
The day before yesterdayTwo days before
AgoBefore

3. 3 Dạng câu loại gián tiếp thông dụng vô giờ Anh

3.1. Câu tường thuật loại gián tiếp

Đây là loại câu được viết lách lại kể từ câu trần thuật thẳng tuy nhiên ko được quăng quật vô lốt ngoặc kép. Với dạng câu loại gián tiếp này, những em cũng cần phải quy đổi về đại kể từ, tân ngữ, thì của động kể từ gần giống trạng kể từ chỉ vị trí, thời hạn.

Cấu trúc câu tường thuật loại gián tiếp: S + said/said lớn sb that/told sb that + Clause

Ví dụ: “I am going lớn Da Nang next month”, she said.

-> She said that she was going lớn Da Nang the following month.

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

3.2. Câu chất vấn loại gián tiếp

 • Cấu trúc câu Hỏi Yes/No: S + asked (sb) / wondered / wanted lớn know + if/whether + Clause

Ví dụ: Minh asked: “Do you love reading book?

-> Minh asked bu if I loved reading book.

 • Cấu trúc câu Hỏi Wh- Questions:  S+ asked (sb) / wondered/ wanted lớn know + Wh-word + S+ V (thì)

Ví dụ: “How tự you take the flowers?”, my mother asked.

-> My mother wanted lớn know how I took the flowers.

3.3. Câu khẩu lệnh loại gián tiếp

 • Cấu trúc câu khẳng định: S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + lớn V.

Ví dụ: “Please, tự your things.”, my mother said

-> My mother told bu lớn tự my things.

 • Câu khẩu lệnh loại gián tiếp phủ định: S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + lớn V.

Ví dụ: “Don’t get dirty in the rain.”, he said lớn his son.

-> He told his son not lớn get dirty in the rain.

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi giờ Anh hơn hẳn rộng lớn chúng ta bè, trong cả Khi phụ huynh ko biết giờ Anh. Với sự sát cánh đồng hành của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con cái tự học tập dễ dàng dàng.

Cam kết trả 100% học tập phí nếu như con cái ko tiến bộ cỗ sau 3 mon học tập tập:

4. Một số lỗi thông thường gặp gỡ Khi thực hiện bài xích tập luyện đem câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp

Khi vận dụng cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong những bài xích tập luyện giờ Anh, nhiều em học viên thông thường phạm phải những lỗi bên dưới đây:

Xem thêm: học viện hành chính quốc gia tphcm

4.1. gí dụng sai cấu tạo câu loại gián tiếp

Nhiều em luôn luôn đem lăm le rằng toàn bộ những câu trần thuật kể từ thẳng quý phái loại gián tiếp sẽ tiến hành miêu tả với “tell, say,…”. Tuy nhiên thực tiễn những câu loại gián tiếp dạng thắc mắc hoặc câu khẩu lệnh sẽ sở hữu cấu tạo miêu tả riêng biệt.

Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ Khi thực hiện bài xích tập luyện đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp
Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ Khi thực hiện bài xích tập luyện đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp

4.2. Mệnh đề được trần thuật ko lùi thì

Đây là lỗi cơ bạn dạng tuy nhiên thật nhiều em gặp gỡ cần Khi đem kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp. Mặc cho dù lỗi này sẽ không tác động cho tới chân thành và ý nghĩa, nội dung của lời nói. Tuy nhiên, vô bài xích đánh giá hoặc bài xích đua giờ Anh, nếu như phạm phải lỗi ngữ pháp này những em có khả năng sẽ bị trừ điểm.

Cách đem câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp khá giản dị và đơn giản, những em chỉ việc vận dụng 4 bước được nêu bên trên. Tuy nhiên, vô quy trình thực hiện bài xích cần thiết chú ý nhằm tách phạm phải một vài lỗi cơ bạn dạng và bị rơi rụng điểm “oan”. Chúc những em trở nên công!