cách chia số có 3 chữ số

Để học tập chất lượng tốt toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số, học viên cần thiết cầm được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của quy tắc phân chia.

Bạn đang xem: cách chia số có 3 chữ số

Sau phía trên mamnonuocmoxanh.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài bác toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số này, cùng theo với một trong những bài bác tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn quy tắc phân chia mang đến số sở hữu 3 chữ số 

1.1. Phép phân chia không còn mang đến số sở hữu 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ quy tắc phân chia không còn phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần tớ có:

 • 357 phân chia 210 được một, ghi chép 1

1 nhân 0 vì chưng 0, 7 trừ 0 được 7, ghi chép 7

1 nhân 1 vì chưng 1, 5 trừ 1 được 4, ghi chép 4

1 nhân 2 vì chưng 2, 3 trừ 2 được một, ghi chép 1

 • Hạ 0 sở hữu 1470 phân chia 210 được 7, ghi chép 7

7 nhân 0 vì chưng 0, 0 trừ 0 vì chưng 0

7 nhân 1 vì chưng 7, 7 trừ 7 vì chưng 0

7 nhân 2 vì chưng 14, 14 trừ 14 vì chưng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là quy tắc phân chia hết

1.2. Phép phân chia mang đến số sở hữu 3 chữ số sở hữu dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ quy tắc phân chia sở hữu dư phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo dõi trật tự kể từ trái khoáy sáng sủa cần tớ có:

 • 676 phân chia 316 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 6 vì chưng 12, 16 trừ 12 vì chưng 4, ghi chép lưu giữ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 lưu giữ 1 vì chưng 3, 7 trừ 3 vì chưng 4, ghi chép 4

2 nhân 3 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân chia 316 được một, ghi chép 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 vì chưng 6, ghi chép 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 vì chưng 1 lưu giữ 1 được 2, 4 trừ 2 vì chưng 2 ghi chép 2

1 nhân 3 vì chưng 3, 4 trừ 3 được một ghi chép 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân chia 316 được 4, ghi chép 4

4 nhân 6 vì chưng 24, 9 trừ 4 vì chưng 5, ghi chép 5 lưu giữ 2

4 nhân 1 vì chưng 4 tăng 2 được 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

4 nhân 3 vì chưng 12, 12 trừ 12 vì chưng 0

Vậy 67629 phân chia 316 vì chưng 214 dư 5, đó là quy tắc phân chia sở hữu số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số

Những chú ý Lúc triển khai quy tắc phân chia số sở hữu phụ vương chữ số

 • Phép phân chia không còn là quy tắc phân chia sở hữu số dư vì chưng 0

 • Phép phân chia sở hữu dư là quy tắc phân chia sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân chia sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 153 = 39168

b) hắn x 486 = 9234

c) hắn x 715 = 27173

d) hắn x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị chào bán gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhì bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ thất lạc từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo ê và sở hữu siêu thị này còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện nay quy tắc tính theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần tớ có:

Đặt tính và tính quy tắc phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số 1

 • 945 phân chia 315 vì chưng 3, ghi chép 3   

  3 nhân 5 vì chưng 15, 5 trừ 5 vì chưng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

3 nhân 3 vì chưng 9, 9 trừ 9 vì chưng 0

Vậy 945 : 315 = 3 là quy tắc phân chia hết

Đặt tính và tính quy tắc phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số 2

 • 2135 phân chia 610 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 0 vì chưng 0, 5 trừ 0 vì chưng 5, ghi chép 5

3 nhân 1 vì chưng 3, 3 trừ 3 vì chưng 0, ghi chép 0

3 nhân 6 vì chưng 18, 21 trừ 18 vì chưng 3, ghi chép 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân chia 610 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 0 vì chưng 0, 9 trừ 0 vì chưng 9, ghi chép 9

5 nhân 1 vì chưng 5, 5 trừ 5 vì chưng 0

5 nhân 6 vì chưng 30, 30 trừ 30 vì chưng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là quy tắc phân chia sở hữu số dư

Xem thêm: nghị luận về tình yêu thương

Đặt tính và tính quy tắc phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số 3

 • 2712 phân chia 565 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 5 vì chưng đôi mươi, 2 trừ 0 vì chưng 2, ghi chép 2 lưu giữ 2

4 nhân 6 vì chưng 24, 24 tăng 2 vì chưng 26, 11 trừ 6 vì chưng 5, ghi chép 5 lưu giữ 3

4 nhân 5 vì chưng đôi mươi, đôi mươi tăng 3 vì chưng 23, 27 trừ 23 vì chưng 4, ghi chép 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân chia 565 vì chưng 8

8 nhân 5 vì chưng 40, 9 trừ 0 vì chưng 9, ghi chép 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 vì chưng 48 tăng 4 vì chưng 52, 2 trừ 2 vì chưng 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 vì chưng 40 tăng 5 vì chưng 45, 45 trừ 45 vì chưng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là quy tắc phân chia sở hữu số dư

Đặt tính và tính quy tắc phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số 4

 • 264 phân chia 115 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 5 vì chưng 10, 4 trừ 0 vì chưng 4, ghi chép 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 thêm một vì chưng 3, 6 trừ 3 vì chưng 3, ghi chép 3

2 nhân 1 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân chia 115 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 5 vì chưng 15, 5 trừ 5 vì chưng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

3 nhân 1 vì chưng 3, 3 trừ 3 vì chưng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là quy tắc phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) hắn x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) hắn x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) hắn x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) hắn x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa sản phẩm loại nhất chào bán thất lạc số ngày nhằm chào bán không còn số gạo ê là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa sản phẩm loại nhì thất lạc số ngày nhằm chào bán không còn số gạo ê là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất thất lạc 15 ngày, siêu thị loại nhì chỉ thất lạc 13 ngày và thêm một ngày nhằm chào bán 5kg gạo dư ê.

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay quy tắc tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày dung nạp không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp ê người sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu phụ vương chữ số, mamnonuocmoxanh.edu.vn còn cung ứng những khóa huấn luyện toán online. Phụ huynh hoàn toàn có thể xem thêm sẽ giúp đỡ con cái mạnh mẽ và tự tin học tập chất lượng tốt toán rộng lớn.

Xem thêm: chu vi hình tứ giác