các trạng từ chỉ tần suất


Trạng kể từ nhập ngữ pháp giờ Anh vô nằm trong đa dạng và phong phú. Trong bài bác này, tất cả chúng ta tiếp tục dò xét hiểu về Trạng kể từ chỉ gia tốc, bao gồm những kể từ không xa lạ như ‘always’, ‘never’… dùng làm trình diễn mô tả cường độ thông thường xuyên của hành vi được nói đến việc nhập câu.

Ví dụ: I always eat breakfast in the morning, even when I am late for work. (Tôi luôn ăn sáng sủa, bao gồm khi tôi đang được muộn giờ thực hiện.)

Bạn đang xem: các trạng từ chỉ tần suất

A. Những trạng kể từ chỉ gia tốc thông dụng nhất

 1. always: luôn luôn luôn
 2. usually: thông thường xuyên
 3. sometimes: thỉnh thoảng
 4. never: ko bao giờ
 5. occasionally: thỉnh thoảng
 6. rarely: khan hiếm khi
 7. seldom: khan hiếm khi
 8. frequently: thông thường xuyên
 9. often: thường
 10. regularly: thông thường xuyên
 11. hardly ever: hầu như ko bao giờ
100% AlwaysLuôn luôn luôn, khi nào thì cũng, xuyên suốt, hoài
90% Usually Thường xuyên
80% GenerallyThông thông thường, theo đuổi lệ
70% Often Thường
50% Sometimes Thỉnh thoảng
30% OccasionallyThỉnh phảng phất lắm, thảng hoặc, tùy lúc
10% Hardly ever Hầu như khan hiếm khi
5% RarelyHiếm khi, không nhiều đem, bất thường
0% Never Không bao giờ

B. Vị trí nhập câu 

a) Giữa câu, thân mật công ty ngữ và động từ:

Ví dụ:

I often go to tát the beach. (Tôi thông thường cho tới bãi tắm biển đùa.)

They usually drink coffee in the morning. (Họ thông thường xuyên tợp cafe nhập buổi sớm.)

I hardly ever help my mom in the kitchen. (Tôi hầu hết khan hiếm khi canh ty u tôi những việc nhà bếp núc.)

b) Sau trợ động từ:

Ví dụ:

- He is always very happy. (Anh ấy khi nào thì cũng sung sướng.)

- I have never done anything bad. (Tôi ko lúc nào thao tác làm việc xấu xí.)

- We are always helping the children at school. (Chúng tôi luôn luôn canh ty trẻ nhỏ ở ngôi trường.)

Chú ý: Các từ have, has, had là những trợ động kể từ nhập thì triển khai xong (Participle tense).

Ví dụ:

- She has never tried coconut water. (Cô ấy ko lúc nào demo hấp thụ nước dừa.)

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

- I have never eaten a snake. (Tôi ko lúc nào ăn thịt một con cái rắn.)

c) Chúng tao hoàn toàn có thể đem những từ occasionally, frequently, usually, often and sometimes lên đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề. Nhưng đem những trạng kể từ ko tương thích khi đặt tại đầu câu.

Ví dụ:

- Sometimes he visits his grandma. (Thỉnh phảng phất anh ấy đưa đi thăm hỏi bà bản thân.)
- Usually, they drink coffee in the mornings. (Thường thì bọn họ tợp cafe nhập buổi sớm.)
- Occasionally, I go to tát the beach. (Thỉnh phảng phất lắm tôi mới nhất đi ra hải dương.)

Nhưng:

- Always, I go to tát the beach. ----> (Sai)
- I always go to tát the beach. (Tôi lên đường hải dương xuyên suốt.) ----> (Đúng)
- Often, I go to tát the beach. ----> (Sai)
- I often go to tát the beach. (Tôi thông thường hay phải đi hải dương.) ----> (Đúng)

Chú ý: Các động kể từ DO, DOES và DID nhập vai trò là trợ động kể từ khi được sử dụng nhập thắc mắc và phủ ấn định.

- Do you often go to tát the cinema? (Bạn đem thông thường lên đường coi phim không?)
- He doesn’t always eat grapes. (Anh ấy ko thông thường xuyên ăn nho.)

Nếu trợ động kể từ ở dạng phủ ấn định, trạng kể từ chỉ gia tốc tiếp tục đứng trước hoặc sau nó,

- He doesn’t usually cook at trang chính. (Anh ấy ko thông thường xuyên nấu bếp ở trong nhà.)
- He usually doesn’t cook at trang chính. (Anh ấy thông thường xuyên ko nấu bếp ở trong nhà.)

Nhưng:

- We aren’t always late for work. (Chúng tôi ko liên tiếp trễ thực hiện.)
- We always aren’t late for work. => Sai => We are never late for work (Chúng tôi ko lúc nào muộn giờ thực hiện.) ----> Đúng

d) Trong câu ngờ vấn, tất cả chúng ta đặt điều trạng kể từ chỉ gia tốc trước động kể từ chủ yếu.

- Do you sometimes visit your grandma? (Bạn đem thông thường cho tới thăm hỏi bà của tôi không?)
- Do you often go to tát the beach? (Bạn đem thông thường đi ra hải dương không?)

Xem thêm: và bầu trời đêm ngàn sao

Nhưng ở trước tính từ:

- Is she always late for soccer practice? (Có cần cô ấy luôn luôn đi học đá bóng muộn không?)
- Are they usually so grumpy? (Họ khi nào thì cũng gắt gỏng như thế à?)

Huyền My