các số chia hết cho 5Bạn đang xem: các số chia hết cho 5Toán lớp 4 trang 96 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 96 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5 hoặc, cụ thể sẽ chung học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 1: Trong những số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553 :

a) Số nào là phân tách không còn mang đến 5?

b) Số nào là ko phân tách không còn mang đến 5 ?

Lời giải:

a) Các số phân tách không còn mang đến 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Các số ko phân tách không còn mang đến 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 2: Viết các số chia hết cho 5 phù hợp vô địa điểm chấm :

a) 150 < …< 160 ;

b) 3575 < …< 3585;

c) 335 ; 340 ; 345 ; … ; …; 360.

Lời giải:

a)150 < 155 < 160 ;

b) 3575 < 3580 < 3585;

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355; 360.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 3: Với tía chữ số 0; 5; 7 hãy viết lách những số đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữu số cơ và đều phân tách không còn mang đến 5.

Lời giải:

Với tía chữ số 0 ; 5 ; 7 tớ viết lách được những số đem tía chữ số, từng số đem tía chữ số cơ và đều phân tách không còn mang đến 5 là:

570  ;  705   ;  750

Giải Toán lớp 4 trang 96 Bài 4: Trong những số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000 :

a) Số nào là một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 5 một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 2 ?

b) Số nào là phân tách không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2 ?

Lời giải:

a) Trong những số tiếp tục mang đến, các số chia hết cho 5 và phân tách không còn mang đến 2 là:

  660    ;       3000

b) Trong những số tiếp tục mang đến, các số chia hết cho 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2 là: 

  35     ;        945

Quảng cáo

Bài giảng: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5 - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 Bài 85: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 96 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9
 • Giải Toán lớp 4 trang 98 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3
 • Giải Toán lớp 4 trang 98 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 99 Luyện tập dượt chung

Lý thuyết Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5. 

Các số không tồn tại chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì ko phân tách không còn mang đến 5.

Ví dụ: Số 2021 đem phân tách không còn mang đến 5 hoặc không?

Lời giải: 

Vì số 2021 đem chữ số tận nằm trong là một trong nên số 2021 ko phân tách không còn mang đến 5. 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một trong những tiếp tục mang đến đem phân tách không còn mang đến 5 hoặc không

Phương pháp: 

Bước 1: Tìm chữ số tận nằm trong của những số tiếp tục mang đến.

Bước 2: Kết luận: 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5. 

Các số không tồn tại chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì ko phân tách không còn mang đến 5.

Ví dụ: Trong những số tại đây, số nào là ko phân tách không còn mang đến 5? 

40; 306; 1990; 2012; 4005 

Lời giải: 

Số 40 đem chữ số tận nằm trong là 0 nên số 40 phân tách không còn mang đến 5.

Số 306 đem chữ số tận nằm trong là 6 nên số 306 ko phân tách không còn mang đến 5.

Số 1990 đem chữ số tận nằm trong là 0 nên số 1990 phân tách không còn mang đến 5.

Số 2012 đem chữ số tận nằm trong là 2 nên số 2012 ko phân tách không còn mang đến 5.

Số 4005 đem chữ số tận nằm trong là 5 nên số 4005 phân tách không còn mang đến 5.

Vậy trong những số tiếp tục mang đến, những số ko phân tách không còn mang đến 5 là: 306; 2012.

Dạng 2: Tìm những số phân tách không còn mang đến 2 và 5

Phương pháp: 

Những số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 thì đem chữ số tận nằm trong vị 0. 

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách không còn mang đến 2. 

Ví dụ 1: Trong những số: 95; 18; 1057; 660; 1945; 2003; 4500.

a) Số nào là một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 5, một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 2.

b) Số nào là phân tách không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2? 

Lời giải:

a) Số một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 5, một vừa hai phải phân tách  hết mang đến 2 thì đem chữ số tận nằm trong vị 0. Vậy trong những số tiếp tục mang đến, số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 là: 660; 4500.

b) Số phân tách không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2 thì đem chữ số tận nằm trong vị 5. Vậy trong những số tiếp tục mang đến, số phân tách không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2 là: 95; 1945.

Dạng 3: Tìm những số thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi mang đến trước 

Phương pháp: 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5. 

Ví dụ 1: Với tía chữ số 0; 5; 4 hãy viết lách những số đem tía chữ số, từng số đem cả tía chữ số cơ và đều phân tách không còn mang đến 5.

Lời giải: 

Các số phân tách không còn mang đến 5 đem tía chữ số được lập kể từ những số tiếp tục mang đến nên đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5. Khi cơ tớ viết lách được những số: 405; 540; 450.

Ví dụ 2: Tìm x, biết: x phân tách không còn mang đến 5 và thỏa mãn: 200 < x < 218.

Lời giải: 

Các số phân tách không còn mang đến 5 thì đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5. Mà 200 < x < 218 nên x hoàn toàn có thể là những số: 205; 210; 215.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5 (có đáp án)

Câu 1: Số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Các số ko phân tách không còn mang đến 5 đem chữ số tận nằm trong là:

A. 1; 2; 3; 4

B. 6; 7

C. 8 ;9

D. Tất cả những đáp án đều đúng

Câu 3: Trong những số sau, số nào là phân tách không còn mang đến 5?

A. 241

B. 345

C. 987

D. 1999

Câu 4: Dãy bao gồm các số chia hết cho 5 là:

A. 128; 247; 1506; 7234; 148903

B. 35; 250; 764; 79050; 858585

C. 80; 185; 875; 2020; 37105

D. 340; 1850; 3695; 45738; 86075

Câu 5: Cho những số sau 30; 65; 88; 142; 1225; 1506; 2389;10350; 87615. Có từng nào số ko phân tách không còn mang đến 5?

A. 3 số

B. 4 số

C. 5 số

D. 6 số

Câu 6: Trong những số sau số nào là một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 2 một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 5?

A. 1430

B. 3568

C. 17395

D. 46374

Câu 7: Thay a bằng văn bản số phù hợp nhằm số Bài tập dượt Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2 Toán lớp 4 đem lời nói giải phân tách không còn mang đến 5.

A. a = 0

B. a = 3

C. a = 6

D. a = 8

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4
 • Top 80 Đề đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 4 | Để học tập chất lượng Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 4Để học tập chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 4 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: các câu đố về đồ dùng học tập