các phép chia lớp 3 có 3 chữ số

Bài toán phân chia số đem 3 chữ số mang lại số mang trong mình 1 chữ số toán lớp 3 con cái được áp dụng phép tắc phân chia, nhân, trừ nhập một phép tắc đo lường.

Bạn đang xem: các phép chia lớp 3 có 3 chữ số

 Học chất lượng câu hỏi chia số đem 3 chữ số mang lại số đem một chữ số toán lớp 3 sẽ hỗ trợ con cái cách tân và phát triển suy nghĩ, tăng kĩ năng hành động tự nhiên. Phụ huynh và con cái nằm trong tìm hiểu thêm những kỹ năng và bài xích tập dượt trọng tâm nhưng mà mamnonuocmoxanh.edu.vn cung cung cấp tại đây.

1. Cách triển khai phép tắc phân chia số đem 3 chữ số mang lại số đem một chữ số

Để thực hiện phép tắc tính này tao bịa đặt tính rồi tính với trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần bám theo 3 bước tính nhẩm là phân chia, nhân, trừ; từng phen phân chia được một chữ số ở thương.

Ví dụ: 124 : 4 = ?

Đặt tính:

Thực hiện nay phép tắc chia:

 • 12 phân chia 4 được 3, viết lách 3

3 nhân 4 vị 12, 12 trừ 12 vị 0

 • Hạ 4 được 4, 4 phân chia 4 được một, viết lách 1

1 nhân 4 vị 4, 4 trừ 4 vị 0

Vậy 124 : 4 = 31

2. Các dạng phép tắc phân chia số đem 3 chữ số mang lại số đem một chữ số.

2.1. Phép phân chia hết

Phép phân chia hết

2.2. Phép phân chia đem dư

Phép phân chia đem dư

2.3. Phép phân chia số tròn trĩnh chục đem 3 chữ số mang lại số đem một chữ số

Phép phân chia số tròn trĩnh chục đem 3 chữ số mang lại số có một chữ số

3. Một số cảnh báo Lúc thực hiện câu hỏi phân chia số đem 3 chữ số mang lại số đem một chữ số

 • Đặt tính theo như đúng cột, đích thị số, đích thị địa điểm của số bị phân chia, số phân chia, thương.

 • Thực hiện nay phép tắc tính kể từ trái khoáy sáng sủa cần, kể từ cột hàng nghìn, hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng.

 • Mỗi phen tính đều cần trải qua loa tía bước tính nhẩm: phân chia, nhân, trừ; từng phen chia đều cả hai bên được một chữ số ở thương

4. Bài tập dượt thực hành 

4.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

4.1.1. Cách làm

 • Bước 1: Đặt tính bám theo cột dọc, bịa đặt số đích thị địa điểm của số bị phân chia, số phân chia, thương.
 • Bước 2: Thực hiện nay phép tắc phân chia bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua loa phải
 • Bước 3: Kiểm tra thành quả và kết luận

4.1.2. Bài tập

Bài 1. Thực hiện nay những phép tắc tính

Thực hiện nay phép tắc tính

Bài 2. Thực hiện nay những phép tắc tính sau

Thực hiện nay những phép tắc tính sau

4.1.3. Đáp án

Bài 1:

Đặt tính rồi tính, tao đem thành quả của từng phép tắc tính như sau:

Kết trái khoáy Lúc triển khai phép tắc tính

Bài 2:

Đặt tính rồi tính, tao đem thành quả của từng phép tắc tính như sau:

Kết trái khoáy của bịa đặt tính rồi tính

4.2. Dạng 2: Toán đố

4.2.1. Cách làm

 • Bước 1: Đọc và phân tách đề bài xích, xác lập số đang được mang lại, số cần thiết dò thám và dạng toán
 • Bước 2: Đối với câu hỏi dò thám độ quý hiếm của một group hoặc dò thám số group tạo ra trở nên thì những em nên dùng phép tắc tính phân chia.
 • Bước 3: Trình bày câu nói. giải.
 • Bước 4: Kiểm tra thành quả và Kết luận.

4.2.2. Bài tập

Xem thêm: chất không phản ứng với dung dịch naoh là

Bài 1. Khối 3 của ngôi trường đái học tập A đem 8 lớp và tổng số học viên của tất cả khối là 152 học viên. Hỏi từng lớp đem từng nào học tập sinh?

Bài 2. An đem 118 viên bi, Hải đem 56 viên bi. Làm sao sẽ được số bi ở 6 vỏ hộp vị nhau?

Bài 3. Một năm đem 365 ngày, một tuần đem 7 ngày. Hỏi 1 năm đem từng nào tuần?

4.2.3. Đáp án

Bài 1:

Mỗi lớp đem số học viên là

152 : 8 = 19 (học sinh)

Vậy từng lớp đem 19 học tập sinh

Bài 2:

Tổng số bi của An và Hải là: 118 + 56 = 174 (viên bi)

Để số bi nhập 6 vỏ hộp cân nhau tao có: 174 : 6 = 29 (viên bi)

Vậy từng vỏ hộp đem 29 viên bi

Bài 3:

Mỗi tuần đem 7 ngày nên số tuần nhập một năm là:

365 : 7 = 52 tuần (dư 1 ngày)

Vậy 1 năm đem 52 tuần và dư 1 ngày

4.3. Dạng 3: Điền nhập bảng sau khoản thời gian tìm ra độ quý hiếm của phép tắc tính

4.3.1. Cách làm

 • Đối với dạng bài xích này tao dùng phép tắc phân chia nhằm tính, vị dữ khiếu nại đề bài xích dùng kể từ “giảm cút số lần”.

 • Thực hiện nay theo thứ tự những phép tắc tính kể từ bên trên xuống bên dưới, đánh giá thành quả.

4.3.2. Bài tập

Số đang được cho

936m

372 giờ

576 kilogam gạo

750 viên gạch

Giảm 9 lần

Giảm 8 lần

Giảm 7 lần

Giảm 6 lần

4.3.3. Đáp án

Số đang được cho 936m 372 giờ 576 kg 
Giảm 9 lần 936m : 9 = 104m 372 giờ : 9 = 41 giờ dư 3 giờ 576kg : 9 = 64kg
Giảm 8 lần 936m : 8 = 117m 372 giờ : 8 = 46 giờ dư 2 giờ 576kg : 8 = 72kg
Giảm 7 lần 936m : 7 = 133m dư 5m 372 giờ : 7 = 53 giờ dư 1 giờ 576kg : 7 = 82kg dư 2kg
Giảm 6 lần 936m : 6 = 156m 372 giờ : 6 = 62 giờ 576kg : 7 = 82kg dư 2kg


Để học tập chất lượng câu hỏi chia số đem 3 chữ số mang lại số đem một chữ số lớp 3, những con cái cần thiết tóm kiên cố kỹ năng, đem cách thức học tập đích thị đắn. Mé cạnh, bố mẹ bám theo dõi mamnonuocmoxanh.edu.vn nhằm update những kỹ năng hoặc. 

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5 ngắn gọn