các nguyên tố hóa học

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Xem thêm: chỉ số iq là gì

Bạn đang xem: các nguyên tố hóa học

Dưới đấy là danh sách 118 yếu tố hóa học tuy nhiên thế giới đang được xác lập được, tính cho tới ngày 17/9/2020

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách yếu tố hóa học
Z Ký hiệu Tên Tên giờ đồng hồ Anh Nguồn gốc thương hiệu gọi[1] Nhóm Chu kỳ Nguyên tử khối
u ()
Khối lượng riêng
g/cm³
Nhiệt nhiệt độ chảy
°K
Nhiệt chừng cất cánh hơi
°K
Nhiệt dung riêng
J/g·K
Độ âm điện10 Tỷ lệ vô vỏ Trái Đất
mg/kg
1 H Hydro Hydrogen tiếng Hy Lạp hydro, tức thị "nước" 1 1 1,0082 3 4 9 0,00008988 14,01 20,28 14,304 2,20 1400
2 He Heli Helium tiếng Hy Lạp helios, tức thị "Mặt Trời" 18 1 4,002602(2)2 4 0,0001785 0,956 4,22 5,193 0,008
3 Li Lithi Lithium tiếng Hy Lạp lithos, tức thị "đá" 1 2 6,942 3 4 5 9 0,534 453,69 1560 3,582 0,98 20
4 Be Beryli Beryllium tiếng Hy Lạp beryllo 2 2 9,012182(3) 1,85 1560 2742 1,825 1,57 2,8
5 B Bor Boron tiếng Ả Rập buraq - thương hiệu của thích hợp hóa học borac 13 2 10,812 3 4 9 2,34 2349 4200 1,026 2,04 10
6 C Carbon Carbon tiếng Latinh carbo, tức thị "than" 14 2 12,0112 4 9 2,267 3800 4300 0,709 2,55 200
7 N Nitơ Nitrogen tiếng Hy Lạp nitron 15 2 14,0072 4 9 0,0012506 63,15 77,36 1,04 3,04 19
8 O Oxy Oxygen tiếng Hy Lạp oxy, nghĩa là sinh đi ra acid 16 2 15,9992 4 9 0,001429 54,36 90,20 0,918 3,44 461000
9 F Fluor Fluorine tiếng Latinh fluere, tức thị "chảy" 17 2 18,9984032(5) 0,001696 53,53 85,03 0,824 3,98 585
10 Ne Neon Neon tiếng Hy Lạp neos, tức thị "mới" 18 2 20,1797(6)2 3 0,0008999 24,56 27,07 1,03 0,005
11 Na Natri Sodium (Natrium) tiếng Latinh natrium[2] 1 3 22,98976928(2) 0,971 370,87 1156 1,228 0,93 23600
12 Mg Magnesi Magnesium đặt theo đuổi thương hiệu quận Magnesia ở Đông Thessalía, Hy Lạp 2 3 24,3059 1,738 923 1363 1,023 1,31 23300
13 Al Nhôm Aluminum aluminium là tên gọi giờ đồng hồ Latinh của phèn; alumen tức thị "muối đắng" 13 3 26,9815386(8) 2,698 933,47 2792 0,897 1,61 82300
14 Si Silic Silicon tiếng Latinh silex hoặc silicis, tức thị "đá lửa" 14 3 28,0854 9 2,3296 1687 3538 0,705 1,9 282000
15 P Phosphor Phosphorus tiếng Hy Lạp phosphoros, tức thị "người mang về ánh sáng" 15 3 30,973762(2) 1,82 317,30 550 0,769 2,19 1050
16 S Lưu huỳnh Sulfur danh kể từ sulfur bắt mối cung cấp kể từ giờ đồng hồ Phạn sulvere hoặc giờ đồng hồ Latinh sulfurium; cả nhì đều tức là "lưu huỳnh"[2] 16 3 32,062 4 9 2,067 388,36 717,87 0,71 2,58 350
17 Cl Chlor Chlorine tiếng Hy Lạp chloros, tức thị "vàng lục" 17 3 35,452 3 4 9 0,003214 171,6 239,11 0,479 3,16 145
18 Ar Argon Argon tiếng Hy Lạp argos, tức thị "nhàn rỗi" 18 3 39,948(1)2 4 0,0017837 83,80 87,30 0,52 3,5
19 K Kali Potassium (Kalium) tiếng Latinh kalium[2] 1 4 39,0983(1) 0,862 336,53 1032 0,757 0,82 20900
20 Ca Calci Calcium tiếng Latinh calx, tức thị vôi 2 4 40,078(4)2 1,54 1115 1757 0,647 1 41500
21 Sc Scandi Scandium đặt theo đuổi địa điểm Scandinavia (tên giờ đồng hồ Latinh là Scandia) 3 4 44,955912(6) 2,989 1814 3109 0,568 1,36 22
22 Ti Titani Titanium đặt theo đuổi thương hiệu hero Titan vô thần thoại cổ xưa Hy Lạp 4 4 47,867(1) 4,54 1941 3560 0,523 1,54 5650
23 V Vanadi Vanadium đặt theo đuổi tên thường gọi Vanadis - thương hiệu cũ nhằm chỉ phái nữ thần Freyja vô thần thoại cổ xưa Bắc Âu 5 4 50,9415(1) 6,11 2183 3680 0,489 1,63 120
24 Cr Chromi Chromium tiếng Hy Lạp chroma, tức thị "màu sắc" 6 4 51,9961(6) 7,15 2180 2944 0,449 1,66 102
25 Mn Mangan Manganese hoặc là kể từ giờ đồng hồ Latinh magnes (nghĩa là "nam châm"), hoặc kể từ magnesia nigra ("oxide magiê đen") 7 4 54,938045(5) 7,44 1519 2334 0,479 1,55 950
26 Fe Sắt Iron (Ferrum) ký hiệu Fe ứng với thương hiệu giờ đồng hồ Latinh ferrum 8 4 55,845(2) 7,874 1811 3134 0,449 1,83 56300
27 Co Cobalt Cobalt tiếng Đức, kobold, tức thị sắt kẽm kim loại của quỷ. Tên này tự những người dân công nhân mỏ bịa đặt vì như thế nó rất ô nhiễm và độc hại. 9 4 58,933195(5) 8,86 1768 3200 0,421 1,88 25
28 Ni Nickel Nikel tiếng Đức kupfernickel, tức thị "kim loại đồng của quỷ" hoặc "kim loại đồng của thánh Nicôla" 10 4 58,6934(4) 8,912 1728 3186 0,444 1,91 84
29 Cu Đồng Copper (cuprum) trong giờ đồng hồ Anh, đồng được gọi là copper. Đây là danh kể từ bắt mối cung cấp kể từ giờ đồng hồ Anh cổ coper, tuy nhiên coper lại bắt mối cung cấp kể từ giờ đồng hồ Latinh Cyprium aes, tức thị "kim loại kể từ hòn đảo Síp" 11 4 63,546(3)4 8,96 1357,77 2835 0,385 1,9 60
30 Zn Kẽm Zinc ký hiệu Zn ứng với kể từ giờ đồng hồ Đức zinc; kể từ này bắt mối cung cấp kể từ giờ đồng hồ Ba Tư là sing, tức thị "đá" 12 4 65,38(2) 7,134 692,88 1180 0,388 1,65 70
31 Ga Gali Galium tiếng Latinh Gallia, thương hiệu cổ nước Pháp 13 4 69,723(1) 5,907 302,9146 2477 0,371 1,81 19
32 Ge Germani Germanium tiếng Latinh Germania, tức thị "Đức" 14 4 72,630(8) 5,323 1211,40 3106 0,32 2,01 1,5
33 As Arsen Arsenic tiếng Hy Lạp arsenikon, tức thị "orpiment nhuộm vàng" 15 4 74,92160(2) 5,776 1090 7 887 0,329 2,18 1,8
34 Se Seleni Selenium tiếng Hy Lạp selene, tức thị "Mặt Trăng" 16 4 78,96(3)4 4,809 453 958 0,321 2,55 0,05
35 Br Brom Bromine tiếng Hy Lạp bromos, tức thị "mùi thối" 17 4 79,9049 3,122 265,8 332,0 0,474 2,96 2,4
36 Kr Krypton Krypton tiếng Hy Lạp kryptos, tức thị "ẩn giấu" 18 4 83,798(2)2 3 0,003733 115,79 119,93 0,248 3 <0,001
37 Rb Rubidi Rubidium tiếng Latinh rubidius, tức thị "đỏ vô cùng sẫm" 1 5 85,4678(3)2 1,532 312,46 961 0,363 0,82 90
38 Sr Stronti Strontium đặt theo đuổi địa điểm Strontian - một thị xã ở Scotland 2 5 87,62(1)2 4 2,64 1050 1655 0,301 0,95 370
39 Y Ytri Ytrium đặt theo đuổi địa điểm Ytterby, Thụy Điển 3 5 88,90585(2) 4,469 1799 3609 0,298 1,22 33
40 Zr Zirconi Zirconium tiếng Ba Tư zargun, tức thị "có màu sắc của vàng" 4 5 91,224(2)2 6,506 2128 4682 0,278 1,33 165
41 Nb Niobi Niobium đặt theo đuổi thương hiệu của Niobe - đàn bà vua Tantalus vô thần thoại cổ xưa Hy Lạp 5 5 92,90638(2) 8,57 2750 5017 0,265 1,6 20
42 Mo Molypden Molybdenum tiếng Hy Lạp molybdos, tức thị "chì" 6 5 95,96(2)2 10,22 2896 4912 0,251 2,16 1,2
43 Tc Tecneti Technetium tiếng Hy Lạp tekhnetos, tức thị "nhân tạo" 7 5 [98]1 11,5 2430 4538 1,9 <0,001
44 Ru Rutheni Ruthenium tiếng Latinh Ruthenia, tức thị "Nga" 8 5 101,07(2)2 12,37 2607 4423 0,238 2,2 0,001
45 Rh Rhodi Rhodium tiếng Hy Lạp rhodon, tức thị "có màu sắc hoa hồng" 9 5 102,90550(2) 12,41 2237 3968 0,243 2,28 0,001
46 Pd Paladi Paladium đặt theo đuổi theo thương hiệu của đái hành tinh ranh 2 Pallas - đem thời từng sẽ là hành tinh 10 5 106,42(1)2 12,02 1828,05 3236 0,244 2,2 0,015
47 Ag Bạc Silver (Argentum) tiếng Latinh argentum[2] 11 5 107,8682(2)2 10,501 1234,93 2435 0,235 1,93 0,075
48 Cd Cadmi Cadmium tiếng Latinh cadmia (khoáng hóa học calmine) 12 5 112,411(8)2 8,69 594,22 1040 0,232 1,69 0,159
49 In Indi Indium tiếng Latinh indicium, tức thị "màu tím" hoặc "màu chàm" 13 5 114,818(1) 7,31 429,75 2345 0,233 1,78 0,25
50 Sn Thiếc Tin (Stannum) ký hiệu Sn ứng với thương hiệu giờ đồng hồ Latinh stannum, tức thị "cứng" 14 5 118,710(7)2 7,287 505,08 2875 0,228 1,96 2,3
51 Sb Antimon Antimony (Stibium) tiếng Hy Lạp anti – monos, tức thị "không đơn độc" (tiếng Latinh: stibium) 15 5 121,760(1)2 6,685 903,78 1860 0,207 2,05 0,2
52 Te Teluri Tellurium tiếng Latinh tellus, tức thị "Trái Đất" 16 5 127,60(3)2 6,232 722,66 1261 0,202 2,1 0,001
53 I Iod Iodine tiếng Hy Lạp iodes, tức thị "màu tím" 17 5 126,90447(3) 4,93 386,85 457,4 0,214 2,66 0,45
54 Xe Xenon Xenon tiếng Hy Lạp xenos, tức thị "kẻ lạ" 18 5 131,293(6)2 3 0,005887 161,4 165,03 0,158 2,6 <0,001
55 Cs Caesi Caesium tiếng Latinh caesius, tức thị "màu xanh rớt domain authority trời" 1 6 132,9054519(2) 1,873 301,59 944 0,242 0,79 3
56 Ba Bari Barium tiếng Hy Lạp barys, tức thị "nặng" 2 6 137,327(7) 3,594 1000 2170 0,204 0,89 425
57 La Lanthan Lanthanum tiếng Hy Lạp lanthanein, tức thị "nằm ẩn giấu" 6 138,90547(7)2 6,145 1193 3737 0,195 1,1 39
58 Ce Ceri Cerium đặt thương hiệu tên tuổi vị thần nông nghiệp Ceres vô thần thoại cổ xưa La Mã 6 140,116(1)2 6,77 1068 3716 0,192 1,12 66,5
59 Pr Praseodymi Praseodymium tiếng Hy Lạp prasios didymos, tức thị "cặp tuy nhiên sinh xanh rớt lục" 6 140,90765(2) 6,773 1208 3793 0,193 1,13 9,2
60 Nd Neodymi Neodymium tiếng Hy Lạp neos didymos, tức thị "cặp tuy nhiên sinh mới" 6 144,242(3)2 7,007 1297 3347 0,19 1,14 41,5
61 Pm Promethi Promethium đặt theo đuổi thương hiệu Prometheus vô thần thoại cổ xưa Hy Lạp. Prometheus là kẻ đang được tiến công cắp lửa kể từ những thần và giao phó nó cho tới thế giới. 6 [145]1 7,26 1315 3273 1,13 <0,001
62 Sm Samari Samarium samari chuyến trước tiên được xa lánh là kể từ khoáng hóa học samarskite 6 150,36(2)2 7,52 1345 2067 0,197 1,17 7,05
63 Eu Europi Europium đặt theo đuổi địa điểm "Châu Âu" 6 151,964(1)2 5,243 1099 1802 0,182 1,2 2
64 Gd Gadolini Gadonlinium đặt theo đuổi chúng ta ngôi nhà chất hóa học, vật lý cơ học tập và khoáng chất học tập Johan Gadolin 6 157,25(3)2 7,895 1585 3546 0,236 1,2 6,2
65 Tb Terbi Terbium đặt theo đuổi địa điểm Ytterby, Thụy Điển 6 158,92535(2) 8,229 1629 3503 0,182 1,2 1,2
66 Dy Dysprosi Dysprosium tiếng Hy Lạp dysprositos, tức thị "khó lấy được" 6 162,500(1)2 8,55 1680 2840 0,17 1,22 5,2
67 Ho Holmi Holmium tiếng Latinh Holmia, tức thị "Stockholm", Thụy Điển 6 164,93032(2) 8,795 1734 2993 0,165 1,23 1,3
68 Er Erbi Erbium đặt theo đuổi địa điểm Ytterby, Thụy Điển 6 167,259(3)2 9,066 1802 3141 0,168 1,24 3,5
69 Tm Thuli Thulium đặt theo đuổi địa điểm Thule - thương hiệu cổ của Scandinavia 6 168,93421(2) 9,321 1818 2223 0,16 1,25 0,52
70 Yb Yterbi Yterbium đặt theo đuổi địa điểm Ytterby, Thụy Điển 6 173,054(5)2 6,965 1097 1469 0,155 1,1 3,2
71 Lu Luteti Lutetium đặt theo đuổi địa điểm La Mã Lutetia, tức thị "Paris", Pháp 3 6 174,9668(1)2 9,84 1925 3675 0,154 1,27 0,8
72 Hf Hafni Hafnium đặt theo đuổi địa điểm vô giờ đồng hồ Latinh là Hafnia, tức thị "Copenhagen", Đan Mạch 4 6 178,49(2) 13,31 2506 4876 0,144 1,3 3
73 Ta Tantali Tantalum đặt theo đuổi tên tuổi của vua Tantalus - phụ thân của Niobe vô thần thoại cổ xưa Hy Lạp 5 6 180,94788(2) 16,654 3290 5731 0,14 1,5 2
74 W Wolfram Tungsten (Wolfram) wolfram là tên gọi cũ của khoáng hóa học wolframite[2] 6 6 183,84(1) 19,25 3695 5828 0,132 2,36 1,3
75 Re Rheni Rhenium tiếng Latinh Rhenia, tức thị sông "Rhine" - dòng sông chảy kể từ Graubünden ở đông đúc Anpơ Thụy Sĩ đi ra bờ hải dương Bắc ở Hà Lan 7 6 186,207(1) 21,02 3459 5869 0,137 1,9 <0,001
76 Os Osmi Osmium tiếng Hy Lạp osme, tức thị "mùi" 8 6 190,23(3)2 22,61 3306 5285 0,13 2,2 0,002
77 Ir Iridi Iridium đặt theo đuổi thương hiệu thần Iris - phái nữ thần cầu vồng vô thần thoại cổ xưa Hy Lạp 9 6 192,217(3) 22,56 2719 4701 0,131 2,2 0,001
78 Pt Platin Plantinum tiếng Tây Ban Nha platina, tức thị "bạc nhỏ" 10 6 195,084(9) 21,46 2041,4 4098 0,133 2,28 0,005
79 Au Vàng Gold (Aurum) ký hiệu Au ứng với thương hiệu giờ đồng hồ Latinh aurum, tức thị "quầng sáng sủa của bình minh"[2] 11 6 196,966569(4) 19,282 1337,33 3129 0,129 2,54 0,004
80 Hg Thủy ngân Mercury (Hydrargyrum) ký hiệu Hg ứng với thương hiệu cũ hydrargyrum, vô cơ hydr-argyros thứu tự tức là "nước" và "bạc" (trong giờ đồng hồ Hy Lạp). 12 6 200,592(3) 13,5336 234,43 629,88 0,14 2 0,085
81 Tl Tali Thalium tiếng Hy Lạp thallos, tức thị "nhánh cây con cái màu sắc lục" 13 6 204,389 11,85 577 1746 0,129 1,62 0,85
82 Pb Chì Lead (Plumbum) ký hiệu Pb ứng với thương hiệu giờ đồng hồ Latinh plumbum[2] 14 6 207,2(1)2 4 11,342 600,61 2022 0,129 1,87 14
83 Bi Bismuth Bismuth tiếng Đức 'Bisemutum'; trên đây vốn liếng là cơ hội viết lách sai của cụm kể từ Weisse Masse, tức thị "vật hóa học trắng" 15 6 208,98040(1)1 9,807 544,7 1837 0,122 2,02 0,009
84 Po Poloni Polonium tiếng Latinh Polonia, tức thị "Ba Lan" - quê quán của Marie Curie, người trước tiên xa lánh yếu tố này 16 6 [209]1 9,32 527 1235 2,0 <0,001
85 At Astatin Astatine tiếng Hy Lạp astatos, tức thị "không ổn định định" 17 6 [210]1 7 575 610 2,2 <0,001
86 Rn Radon Radon đặt theo đuổi thương hiệu của yếu tố radi, chính vì trước tiên radon được phân phát hiện tại Lúc nó bay đi ra kể từ radi vô quy trình phân tan phóng xạ 18 6 [222]1 0,00973 202 211,3 0,094 2,2 <0,001
87 Fr Franci Francium nghĩa là "Pháp" - điểm chuyến trước tiên phân phát hình thành yếu tố này 1 7 [223]1 1,87 300 950 0,7 <0,001
88 Ra Radi Radium tiếng Latinh radius, tức thị "tia" 2 7 [226]1 5,5 973 2010 0,094 0,9 <0,001
89 Ac Actini Actinium tiếng Hy Lạp actinos, tức thị "một tia" 7 [227]1 10,07 1323 3471 0,12 1,1 <0,001
90 Th Thori Thorium đặt theo đuổi thương hiệu thần sấm Thor vô thần thoại cổ xưa Scandinavia 7 232,03806(2)1 2 11,72 2115 5061 0,113 1,3 9,6
91 Pa Protactini Protactinium tiền tố protos vô giờ đồng hồ Hy Lạp tức là "đầu tiên", bởi vì lẽ actini được dẫn đến trải qua quy trình phân tan phóng xạ của protactini 7 231,03588(2)1 15,37 1841 4300 1,5 <0,001
92 U Urani Uranium nghĩa là "sao Thiên Vương" 7 238,02891(3)1 18,95 1405,3 4404 0,116 1,38 2,7
93 Np Neptuni Neptunium nghĩa là "sao Hải Vương" 7 [237]1 20,45 917 4273 1,36 <0,001
94 Pu Plutoni Plutonium nghĩa là "sao Diêm Vương" 7 [244]1 19,84 912,5 3501 1,28 <0,001
95 Am Americi Americium nghĩa là "châu Mỹ" 7 [243]1 13,69 1449 2880 1,13 <0,001
96 Cm Curi Curium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Pierre Curie và ngôi nhà vật lý cơ học tập - chất hóa học Marie Curie 7 [247]1 13,51 1613 3383 1,28 <0,001
97 Bk Berkeli Berkelium đặt theo đuổi địa điểm Berkeley, California, Hoa Kỳ - điểm chuyến trước tiên tổ hợp yếu tố này 7 [247]1 14,79 1259 2900 1,3 <0,001
98 Cf Californi Californium đặt theo đuổi địa điểm California, Hoa Kỳ - điểm chuyến trước tiên tổ hợp yếu tố này 7 [251]1 15,1 1173 (1743)11 1,3 <0,001
99 Es Einsteini Einsteinium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Albert Einstein 7 [252]1 8,84 1133 (1269)11 1,3 0 8
100 Fm Fermi Fermium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Enrico Fermi 7 [257]1 (1800)11 1,3 0 8
101 Md Mendelevi Mendelevium đặt theo đuổi chúng ta của phòng chất hóa học và ngôi nhà sáng tạo Dmitri Ivanovich Mendeleev 7 [258]1 (1100)11 1,3 0 8
102 No Nobeli Nobelium đặt theo đuổi chúng ta của phòng chất hóa học, kỹ sư, ngôi nhà sáng tạo, ngôi nhà phát hành tranh bị Alfred Nobel 7 [259]1 (1100)11 1,3 0 8
103 Lr Lawrenci Lawrencium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Ernest Lawrence 3 7 [262]1 (1900)11 1,3 0 8
104 Rf Rutherfordi Rutherfordium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập - chất hóa học Ernest Rutherford 4 7 [267]1 (23,2)11 (2400)11 (5800)11 0 8
105 Db Dubni Dubnium đặt theo đuổi địa điểm Dubna, Nga 5 7 [268]1 (29,3)11 0 8
106 Sg Seaborgi Seaborgium đặt theo đuổi chúng ta của phòng khoa học tập Glenn Seaborg 6 7 [269]1 (35,0)11 0 8
107 Bh Bohri Bohrium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Niels Bohr 7 7 [270]1 (37,1)11 0 8
108 Hs Hassi Hassium đặt theo đuổi địa điểm Hessen, Đức - điểm trước tiên tổ hợp yếu tố này 8 7 [269]1 (40,7)11 0 8
109 Mt Meitneri Meitnerium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Lise Meitner 9 7 [278]1 (37,4)11 0 8
110 Ds Darmstadti Darmstadtium đặt theo đuổi địa điểm Darmstadt, Đức - điểm trước tiên tổ hợp yếu tố này 10 7 [281]1 (34,8)11 0 8
111 Rg Roentgeni Roentgenium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Wilhelm Röntgen 11 7 [281]1 (28,7)11 0 8
112 Cn Copernixi Copernicium đặt theo đuổi chúng ta của phòng thiên văn học tập Nicolaus Copernicus 12 7 [285]1 (23,7)11 357 12 0 8
113 Nh Nihoni Nihonium tiếng Nhật nihon tức thị Nhật Bản - điểm trước tiên tổ hợp yếu tố này 13 7 [286]1 (16)11 (700)11 (1400)11 0 8
114 Fl Flerovi Flerovium đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Georgy Flyorov 14 7 [289]1 (14)11 (340)11 (420)11 0 8
115 Mc Moscovi Moscovium Moskva, Nga - điểm trước tiên tổ hợp yếu tố này 15 7 [288]1 (13,5)11 (700)11 (1400)11 0 8
116 Lv Livermori Livermorium đặt theo đuổi thương hiệu Phòng thử nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (ở Livermore, California) - đơn vị chức năng đang được liên minh nằm trong Viện Liên thích hợp Nghiên cứu giúp Hạt nhân tổ hợp đi ra yếu tố này 16 7 [293]1 (12,9)11 (708,5)11 (1085)11 0 8
117 Ts Tennessine Tennessine Tennessee, Hoa Kỳ 17 7 [294]1 (7,2)11 (673)11 (823)11 0 8
118 Og Oganesson Oganesson đặt theo đuổi chúng ta của phòng vật lý cơ học tập Yuri Oganessian 18 7 [294]1 (5,0)11 13 (258)11 (263)11 0 8

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 • ^1 Nguyên tố này không tồn tại nuclit ổn định định; độ quý hiếm vô ngoặc vuông cho thấy số khối của đồng vị tồn bên trên lâu nhất. Riêng bismut, thori, proactini và urani thì thi công kèm cặp vẹn toàn tử khối chuẩn chỉnh.
 • ^2 Cấu tạo nên đồng vị của yếu tố này dịch chuyển tùy từng vật mẫu địa hóa học được cung ứng, và dịch chuyển cơ rất có thể vượt quá ngưỡng cô động được nêu vô bảng này.
 • ^3 Cấu tạo nên đồng vị của yếu tố này rất có thể dịch chuyển tùy từng vật tư thương nghiệp, kể từ cơ kéo theo độ quý hiếm vẹn toàn tử khối bị sai không giống thật nhiều đối với độ quý hiếm vô bảng này.
 • ^4 Cấu tạo nên đồng vị dịch chuyển theo đuổi vật tư mặt mày khu đất đến mức độ ko thể hiện được số lượng vẹn toàn tử khối đúng mực rộng lớn được.
 • ^5 Nguyên tử khố của lithi thương nghiệp rất có thể dịch chuyển kể từ 6,939 cho tới 6,996 - rất cần được phân tách ví dụ từng tình huống nhằm thám thính đi ra độ quý hiếm đúng mực rộng lớn.
 • ^6 Nguyên tố này sẽ không hóa rắn ở áp suất 1 atm. Giá trị được liệt kê bên trên đấy là sức nóng chừng tuy nhiên bên trên cơ heli hóa rắn ở áp suất 25 atm.
 • ^7 Nguyên tố này hưng phấn ở áp suất 1 atm.
 • ^8 Các yếu tố siêu urani 99 và bên trên nữa đều không tồn tại vô bất ngờ tuy nhiên rất có thể phát hành tự tạo một trong những vô số bọn chúng.
 • ^9 Giá trị liệt kê ở đấy là độ quý hiếm vẹn toàn tử khối quy ước tương thích người sử dụng vô thương nghiệp. Giá trị thực rất có thể không giống chuồn, tùy nằm trong kết cấu đồng vị của khuôn. Từ năm 2009, IUPAC cung ứng những độ quý hiếm vẹn toàn tử khối chuẩn chỉnh cho những yếu tố này bên dưới dạng khoảng tầm giá bán trị:
  • Hiđrô: [1,00784; 1,00811]
  • Lithi: [6,938; 6,997]
  • Bo: [10,806; 10,821]
  • Cacbon: [12,0096; 12,0116]
  • Nitơ: [14,00643; 14,00728]
  • Oxy: [15,99903; 15,99977]
  • Magnesi: [24,304; 24,307]
  • Silic: [26,084; 26,086]
  • Lưu huỳnh: [32,059; 32,076]
  • Clo: [35,446; 35,457]
  • Brom: [79,901; 79,907]
  • Tali: [204,382; 204,385]
 • ^10 Độ âm năng lượng điện dựa vào thang Pauling. Ký hiệu chuẩn: χ
 • ^11 Giá trị này không được tính toán đúng mực, thông thường là vì chu kỳ luân hồi cung cấp tan của yếu tố vượt lên trước ngắn; độ quý hiếm vô ngoặc kép đơn thuần độ quý hiếm ước đoán.
 • ^12 Với những thanh sai số: 357+112
  −108
   K.
 • ^13 Giá trị ước đoán này là của ununocti thể lỏng, ko nên ununocti thể khí.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

 • M. E. Wieser (2013). “Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report)”. Pure Appl. Chem. IUPAC. 85 (5): 1047–1078. doi:10.1351/PAC-REP-13-03-02. (nguyên tử lượng chuẩn)
 • Sonzogni, Alejandro. “Interactive Chart of Nuclides”. National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. Bản gốc tàng trữ ngày 10 mon 10 năm 2018. Truy cập ngày 6 mon 6 năm 2008. (nguyên tử lượng của những yếu tố đem số hiệu vẹn toàn tử kể từ 103 cho tới 118)