các huyện của tỉnh thanh hóa

[CPP] Đơn vị hành chủ yếu nước Việt Nam lúc này được phân thành 3 cung cấp (cấp Tỉnh, cung cấp Huyện và cung cấp ). Danh sách những thị trấn nằm trong cung cấp loại 2. Hiện ni Tỉnh Thanh Hóa sở hữu 27 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp Huyện, nhập cơ sở hữu 2 thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, 2 thị xã 23 huyện.

Danh sách những thị trấn của Thanh Hóa

Danh sách những đơn vị chức năng cung cấp thị trấn ở Tỉnh Thanh Hóa được phân theo đuổi group (thành phố nằm trong tỉnh, thị xã, huyện), ở từng group trật tự được bố trí theo đuổi bảng vần âm kể từ a-z.

Bạn đang xem: các huyện của tỉnh thanh hóa

STTDanh mục ĐVHC cung cấp Huyện tỉnh Thanh Hóa
1Thành phố Sầm Sơn
2Thành phố Thanh Hóa
3Thị xã Bỉm Sơn
4Thị xã Nghi Sơn
5Huyện chống Thước
6Huyện Cẩm Thủy
7Huyện Đông Sơn
8Huyện Hà Trung
9Huyện Hậu Lộc
10Huyện Hoằng Hóa
11Huyện Lang Chánh
12Huyện Mường Lát
13Huyện Nga Sơn
14Huyện Ngọc Lặc
15Huyện Như Thanh
16Huyện Như Xuân
17Huyện Nông Cống
18Huyện Quan Hóa
19Huyện Quan Sơn
20Huyện Quảng Xương
21Huyện Thạch Thành
22Huyện Thiệu Hóa
23Huyện Thọ Xuân
24Huyện Thường Xuân
25Huyện Triệu Sơn
26Huyện Vĩnh Lộc
27Huyện Yên Định

Thanh Hóa sở hữu từng nào đơn vị chức năng cung cấp huyện?

Xem thêm: trao anh trái tim em

  • Thanh Hóa sở hữu 2 thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh
  • Thanh Hóa sở hữu 2 thị xã
  • Thanh Hóa sở hữu 23 huyện

Danh sách những đơn vị chức năng cung cấp thị trấn của Thanh Hóa chào chúng ta xem xét lại phần trên!

Đơn vị cung cấp thị trấn trung tâm của Thanh Hóa là gì?

  • Trung tâm của Thanh Hóa là Thành phố Thanh Hóa (tỉnh lỵ).