các đông từ theo sau là v ing và to v

Động kể từ V-ing và To-V là cặp động kể từ thông thường gặp gỡ nhập đề ganh đua giờ đồng hồ Anh. Để thực hiện được bài xích tập luyện chứa chấp 2 dạng động kể từ này chúng ta phải ghi nhận về kiểu cách người sử dụng, những tình huống quan trọng đặc biệt và động kể từ kèm theo của bọn chúng. Bài ghi chép này tiếp tục giúp cho bạn biết TẤT TẦN TẬT VỀ ĐỘNG TỪ “V-ING” VÀ “TO-V”. Cùng tìm hiểu thêm tiếp sau đây nhé!

Động kể từ V-ing còn được gọi là lúc này phân kể từ hoặc danh động kể từ, được xây dựng bằng phương pháp thêm thắt ”-ing” vào sau cùng động kể từ.

Ví dụ:

 • My job is interesting. (Công việc của tôi thiệt thú vị.)
 • I am traveling. (Tôi đang di chuyển du ngoạn.)

Động kể từ To-V còn được gọi là động kể từ nguyên vẹn thể sở hữu “to”, được xây dựng bằng phương pháp thêm thắt ”to-” nhập trước động kể từ.

Ví dụ:

 • She chose to tướng buy a red dress. (Cô ấy đang được tìm đặt 1 loại váy red color.).
 • She seems to tướng be very tired. (Cô ấy có vẻ như vô cùng mệt mỏi.)

II. Danh động kể từ V-ing

Động kể từ V-ING
Động kể từ V-ING

2.1 Cách dùng động kể từ V-ing

 • V-ing là ngôi nhà ngữ của câu. Ví dụ: “Swimming is her favorite sport.” (Bơi lội là môn thể thao yêu thương quí của cô ấy ấy.)
 • V-ing là vấp ngã ngữ của động kể từ. Ví dụ: “I enjoy swimming.” (Tôi quí lượn lờ bơi lội.)
 • V-ing là vấp ngã ngữ. Ví dụ: “He is good at swimming.” (Anh tao xuất sắc lượn lờ bơi lội.)
 • V-ing đứng sau giới kể từ. Ví dụ: “I will go swimming after dinner.” (Tôi tiếp tục chuồn lượn lờ bơi lội sau bữa tối.)
 •  V-ing sau đó 1 vài ba động kể từ. Ví dụ: “She suggested going to tướng the picnic.” (Cô ấy khuyến nghị chuồn dã nước ngoài.)

2.2 Một số cách sử dụng quan trọng đặc biệt của V-ing

2.2.1 Các động kể từ theo đòi sau là V-ing

Anticipate: tham lam giaAvoid: tránhDelay: trì hoãnPostpone: trì hoãn
Quit: bỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cập
Suggest: khêu ýUrge: cổ động giụcKeep: giữUrge: cổ động giục
Continue: tiếp tụcInvolve : liên quanEnjoy: thíchPractice: thực hành
Dislike: ko thíchMind: quan tiền tâmTolerate: mang đến phépLove: yêu
Hate: ghétResend: gửi lạiUnderstand: hiểuResist: chống cự
Recall: nhắc nhởConsider: cân nặng nhắcDeny: kể từ chốiImagine: tưởng tượng
Finish: kết thúcResist: kháng cựKeep: giữResent: bực bội

2.2.2 Sau Verb + giới từ

apologize to tướng sb for + V-ing: nài lỗi ai vì như thế (điều gì)

accuse sb of + V-ing: kết tội ai về (việc thực hiện gì)

insist on + V-ing: nhấn mạnh vấn đề về (việc thực hiện gì)

feel lượt thích + V-ing: cảm nhận thấy như (muốn thực hiện gì)

congratulate sb on + V-ing: chúc mừng ai vì như thế (điều gì)

suspect sb of + V-ing: ngờ vực ai về (việc thực hiện gì)

look forward to tướng + V-ing: mong đợi (việc thực hiện gì)

dream of + V-ing: mong ước (việc thực hiện gì)

succeed in + V-ing: thành công xuất sắc nhập (việc thực hiện gì)

object to tướng + V-ing: phản đối (việc thực hiện gì)

approve/ disapprove of…+ V-ing: chấp thuận/ ko đồng ý chấp thuận (việc thực hiện gì)

2.2.3 Các cụm kể từ theo đòi sau là V-ing

It’s no use / It’s no good: không tồn tại tiện lợi gì/không tốt

There’s no point (in): không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì (để)

It’s (not) worth: ko xứng đáng (để)

Have difficulty (in): gặp gỡ trở ngại (trong)

It’s a waste of time/ money: là 1 trong những sự tiêu tốn lãng phí thời gian/tiền bạc

Spend/ waste time/money: chi tốn/lãng phí thời gian/tiền bạc

Be/ get used to: quen thuộc với (việc thực hiện gì)

Be/ get accustomed to: quen thuộc với (việc thực hiện gì)

Do/ Would you mind … ?Bạn sở hữu phiền (để làm cái gi không)

Be busy: vất vả (với việc gì)

What about … ? How about …?: Làm sao với (điều gì)

Go …(go shopping, go swimming…): chuồn (đi sắm sửa, chuồn tập bơi lội…)

2.2.4 Sau When/ If

– Nếu dữ thế chủ động thì người sử dụng V-ing:

Sau “When” hoặc ‘If”, nếu như câu Tức là người trình bày dữ thế chủ động triển khai hành vi thì tiếp tục dùng V-ing. Ví dụ:

 • When + V-ing: “When swimming, be sure to tướng use sunscreen.” (Khi lượn lờ bơi lội, hãy chắc hẳn rằng dùng kem chống nắng và nóng.)
 • If + V-ing: “If swimming, I will bring a towel.” (Nếu lượn lờ bơi lội, tôi tiếp tục đem theo đòi khăn tắm.)

– Nếu thụ động thì người sử dụng V-ed:

Nếu câu Tức là người trình bày thụ động triển khai hành vi, thì tiếp tục dùng dạng vượt lên khứ của động kể từ (V-ed). Ví dụ:

 • When + V-ed: “When invited, she always attends the buổi tiệc nhỏ.” (Khi được mời mọc, cô ấy luôn luôn tham gia tiệc.)
 • If + V-ed: “If invited, I will attend the buổi tiệc nhỏ.” (Nếu được mời mọc, tôi tiếp tục tham gia tiệc.)

dang-ki-test-ieltss

III.  Động kể từ nguyên vẹn thể To-V

Động kể từ To-V
Động kể từ To-V

3.1 Verb + To-V

Bear: Chịu đựng đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứa
Decide: quyết địnhExpect: ước đợiWish: ướcRefuse: kể từ chối
Learn: học tập hỏiHesitate: vì thế dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn chỉnh bị
Manage: trở thành côngNeglect: thờ ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghị
Pretend: fake vờSeem: nhịn nhường nhưSwear: thềWant: muốn
Attempt: nỗ lựcDetermine: quyết địnhAgree: đồng ýPlan: tiếp hoạch

Ví dụ:

 • I asked the librarian to tướng help bủ find the book. (Tôi chất vấn thủ thư sẽ giúp tôi mò mẫm sách.)
 • She begged her parents to tướng let her go to tướng the concert. (Cô ấy nài lỗi thân phụ u khiến cho cô ấy tiếp cận buổi hòa nhạc.)
 • They decided to tướng buy a new house(Họ đưa ra quyết định mua sắm một mái ấm mới nhất.)

3.2 Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + To-V

Những động kể từ dùng nhập tình huống này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to tướng know, wonder…

Ví dụ:

 • I want to tướng go swimming. (Tôi ham muốn chuồn lượn lờ bơi lội.)
 • She hopes to tướng succeed in the exam. (Cô ấy kỳ vọng thành công xuất sắc nhập bài xích ganh đua.)
 • He tried to tướng fix the broken lamp. (Anh tao nỗ lực sửa đèn lỗi.)
 • I need to tướng finish my homework. (Tôi cần thiết triển khai xong bài xích tập luyện về ngôi nhà.)
 • She likes to tướng dance. (Cô ấy quí khiến cho.)
 • He hates to tướng wake up early. (Anh tao ghét bỏ thức dậy sớm.)

3.3 Verb + Object + to tướng V

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: động viênForbid/ ban: cấm
Permit: mang đến phépRemind: nhắc nhởAllow: mang đến phépExpect: ước đợi
Invite: mờiNeed: cầnOrder: đi ra lệnhPersuade: thuyết phục
Request: yêu thương cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: phía dẫn
Mean: nghĩa làForce: nghiền buộcTeach: dạyTempt: xúi giục
Warn: báo trướcUrge: cổ động giụcTell: bảoRecommend: khuyên
Require: đòi hỏi hỏiImplore: yêu thương cầuHire: thuêDirect: phía dẫn
Desire: ao ướcDare: dámConvince: thuyết phụcCompel: bắt buộc
Beg: cầu xin xinAppoint: vấp ngã nhiệmChoose: lựa chọnCharge: phú nhiệm vụ
Invite: mờiChallenge: thách thứcCause: làm cho raTrain: móc tạo

Ví dụ:

 • The doctor advised bủ to tướng get more rest. (Bác sĩ khuyên răn tôi nên nghỉ dưỡng nhiều hơn nữa.)
 • The teacher allowed the students to tướng leave early. (Giáo viên được cho phép học viên tách sớm.)
 • My parents always encourage bủ to tướng try new things. (Cha u tôi luôn luôn khuyến nghị tôi test những điều mới nhất.)
 • The sign forbids anyone to tướng park here. (Biển báo cấm ai đỗ xe pháo ở phía trên.)
 • The waiter ordered the customers to tướng leave the restaurant. (Người đáp ứng đòi hỏi người tiêu dùng tách ngoài nhà hàng quán ăn.)
 • She persuaded her friends to tướng go to tướng the movie with her. (Cô ấy thuyết phục đồng minh chuồn coi phim nằm trong cô ấy.)

IV. Các động kể từ theo đòi sau là V-ing và To-V

Động kể từ V-ING và TO-V
Động kể từ V-ING và TO-V

4.1 Stop

Stop + V-ing: giới hạn làm cái gi (dừng hẳn)

Stop + to tướng V: tạm dừng nhằm thao tác làm việc gì

Ví dụ: 

 • I stopped to tướng get gas. (Tôi tạm dừng nhằm sụp xăng.)
 • She stopped to tướng ask for directions. (Cô ấy tạm dừng nhằm chất vấn phía chuồn.)

4.2 Remember/ Forget/ Regret

Remember/ forget/ regret to tướng V: nhớ/ quên/ tiếc sẽ rất cần làm cái gi (ở lúc này – tương lai)

Remember/ forget/ regret V-ing: nhớ/ quên/ tiếc đã trải gì (ở vượt lên khứ)

Ví dụ: 

 • She will never forget meeting the her idol. (Cô ấy ko khi nào quên phen gặp gỡ thần tượng).
 • She regrets leaving school early. (Cô ấy tiếc nuối vì như thế đang được quăng quật học tập sớm).

4.3 Try

Try + V-ing: test thực hiện gì

Xem thêm: đầu giờ chiều là mấy giờ

Try + To-V: nỗ lực thực hiện gì

Ví dụ:

 • I try to tướng eat healthy. (Tôi nỗ lực ăn kiêng khem.)
 • I’m trying painting as a new hobby. (Tôi đang được test vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ thực hiện một sở trường mới nhất.)

4.4 Like

Like + V-ing: quí làm cái gi vì như thế nó thú vị, hoặc, thu hút, thực hiện nhằm thông thường thức.

Like + To-V: thao tác làm việc bại liệt vì như thế nó là đảm bảo chất lượng và cần thiết thiết

Ví dụ:

 • I lượt thích walking on the beach. (Tôi quí chuồn đi dạo bên trên bãi tắm biển.)
 • I want to tướng have this job. I lượt thích to tướng work hard.

4.5 Prefer

Prefer V-ing to tướng V-ing: quí làm cái gi rộng lớn thêm thắt thực hiện gì

Prefer + to tướng V + rather kêu ca (V): quí làm cái gi rộng lớn thêm thắt thực hiện gì

Ví dụ:

 • I prefer driving to tướng traveling by plane.
 • I prefer to tướng drive rather kêu ca travel by fly

4.6 Mean

Mean to tướng V: Có dự định làm cái gi.

Mean V-ing: Có tức là gì.

Ví dụ: 

 • He doesn’t mean to tướng prevent bủ from doing that. (Anh ấy không tồn tại ý ngăn ngừa tôi thao tác làm việc bại liệt.)
 • This sign means not going left. (Biển báo này còn có ý tức là ko được rẽ trái ngược.)

4.7 Need

Need to tướng V: cần thiết thực hiện gì

Need V-ing: rất cần được thực hiện gì 

Ví dụ:

 • I need to tướng go to tướng the khách sạn tomorrow. (Tôi người sử dụng hotel vào trong ngày mai.)
 • Your hair needs cutting. (= your hair needs to tướng be cut) (Tôi rất cần được hạn chế tóc.)

4.8 Used to/ Get used to

Used to tướng V: đang được từng/thường làm cái gi nhập vượt lên khứ (bây giờ ko thực hiện nữa)

Be/Get used to tướng V-ing: quen thuộc với việc gì (ở hiện nay tại)

Ví dụ: 

 • I used to tướng play soccer when I was younger, but now I don’t have time. (Tôi từng nghịch ngợm đá bóng Khi tôi còn trẻ em rộng lớn, tuy nhiên giờ đây tôi không thể thời hạn.)
 • I’m used to tướng waking up early because I have to tướng go to tướng work. (Tôi quen thuộc với việc thức dậy sớm vì như thế tôi cần đi làm việc.)

4.9 Advise/ Allow/ Permit/ Recommend

Advise/allow/permit/recommend + Object + to tướng V: khuyên/cho phép/ ý kiến đề xuất ai làm cái gi.

Advise/allow/permit/recommend + V-ing: khuyên/cho phép tắc, ý kiến đề xuất làm cái gi.

Ví dụ: 

 • He allowed us to tướng go to tướng the bathroom. (Anh ấy đang được được cho phép công ty chúng tôi chuồn lau chùi.)
 • My parents don’t allow bủ to tướng stay out late. (Bố u tôi ko được cho phép tôi chuồn muộn.)

4.10 See/ Hear/ Smell/ Feel/ Notice/ Watch

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: cấu tạo này được dùng Khi người trình bày chỉ tận mắt chứng kiến một trong những phần của hành vi.

See /hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: cấu tạo này được dùng Khi người trình bày tận mắt chứng kiến toàn cỗ hành vi.

Ví dụ: 

 • I see the cát jumping on the couch. (Tôi thấy mèo nhảy lên ghế.)
 • I see the cát eating its food. (Tôi thấy mèo đang được ăn thực phẩm của tôi.)

Xem thêm: NGỮ PHÁP IELTS

V. Cách phân biệt V-ing và To-V Khi thực hiện bài xích thi

– Dùng V-ing với hành vi ra mắt nhập thời hạn kéo dãn, To-V với hành vi ra mắt nhập thời hạn ngắn ngủn.

Ví dụ:

 • I began driving a xế hộp 9 years ago .
 • She began to tướng feel happy and fun.

– Không người sử dụng V-ing nhập câu Thì tiếp diễn 

Ví dụ:

 • I’m beginning to tướng learn swimming.
 • I was starting to tướng leave school for trang chính.

– Dùng To-V so với những động kể từ chỉ tâm trí, hiểu biết 

Các động kể từ chỉ tâm trí, nắm rõ như: think, understand, remember, forget, realize, recognize, appreciate, comprehend, know, …

Ví dụ:

 • I begin to tướng forget him
 • I start to tướng remember about this event

– Không dùng  V-ing với những kể từ chỉ tình thương, cảm xúc

 • Những kể từ chỉ tình thương, xúc cảm gồm những: love, hate, miss, admire, respect, adore,…
 • Những kể từ chỉ cảm hứng gồm những: feel, hear, see, smell, taste…

– Sau động kể từ khuyết thiếu (MODAL VERBS) + động kể từ nguyên vẹn mẫu

 • Các Modal Verbs gồm: can, could, may, might, must, shall, should, will, would.
 • Nếu động kể từ đứng sau ra mắt sau động kể từ đứng trước; thì động kể từ đứng sau phân chia là “To-V”
 • Nếu động kể từ đứng sau ra mắt trước động kể từ đứng trước; thì động kể từ đứng sau phân chia là “V-ing”

VI. Bài tập luyện áp dụng V-ing và To-V

Bài tập luyện động kể từ V_ING và TO_V
Bài tập luyện động kể từ V_ING và TO_V

Đây là một số trong những ví dụ về bài xích tập luyện điền đáp án nhập dù rỗng tuếch với “V-ing” và “to-V”:

 1. I’m _____ (swim) in the pool.
 2. She enjoys _____ (watch) movies.
 3. They are _____ (eat) dinner now.
 4. He needs _____ (buy) a new xế hộp.
 5. I want _____ (read) a good book.
 6. She loves _____ (write) poetry.
 7. He is _____ (run) in the park.

Đáp án

 1. I’m swimming in the pool.
 2. She enjoys watching movies.
 3. They are eating dinner now.
 4. He needs to tướng buy a new xế hộp.
 5. I want to tướng read a good book.
 6. She loves writing poetry.
 7. He is running in the park.

Trên đó là vớ tần tật về động kể từ V-ing và To-V. Hy vọng những share này tiếp tục giúp cho bạn bổ sung cập nhật thêm thắt kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về chủ thể tương quan cho tới V-ing và To-V nhằm hoàn toàn có thể thỏa sức tự tin triển khai xong dạng bài xích tập luyện này.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Xem thêm: cách viết số la mã

Nhanh tay follow fanpage facebook WISE ENGLISH, Group Cộng Đồng Nâng Band WISE ENGLISH và kênh Youtube của WISE ENGLISH nhằm update thêm thắt nhiều tư liệu IELTS và kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh hoặc, có ích thường ngày nhé!

Xem thêm: 10 Trung Tâm Luyện Thi IELTS TP Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua.

"Hãy lượt thích và share nếu như thấy nội dung bài viết hữu ích. Sự cỗ vũ của các bạn sẽ gom công ty chúng tôi được thêm động lực tạo ra nhiều kỹ năng và kiến thức độ quý hiếm hơn"