các công thức toán 12

Tuyensinh247.com gửi cho tới những sỹ tử toàn cỗ những công thức toán học tập lớp 12 hùn những em hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý những Việc kể từ cơ phiên bản cho tới khó khăn và đạt sản phẩm cao vô kỳ thi đua tiếp đây.

Bạn đang xem: các công thức toán 12

PHẦN I: ĐẠI SỐ

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa chấp độ quý hiếm tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa chấp căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Phần II. LƯỢNG GIÁC
Bao bao gồm 3 mục chính lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng vô tam giác

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-3

Xem thêm: công thức tính thể tích khối cầu

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng những vẹn toàn hàm
3. Diện tích hình bằng phẳng – Thể tích vật thể tròn xoe xoay
4. Phương pháp tọa chừng vô mặt mày phẳng
5. Phương pháp tọa chừng vô ko gian
6. Nhị thức Newton

Untitled-1

1

2

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-1

Untitled-2

Chúc những em học hành tốt!

Tuyensinh247.com

Xem thêm: thi thử đánh giá năng lực