biển cấm đi ngược chiều

Cho tôi căn vặn Biển báo cấm lên đường trái chiều là biển khơi báo gì? (Câu căn vặn của chị ấy Trang - Đà Nẵng)

Biển báo cấm có công năng gì?

Căn cứ theo gót quy tấp tểnh bên trên Điều 25 QCVN 41:2019/BGTVT , biển khơi báo cấm được dùng để làm biểu thị những điều cấm. Theo cơ, người nhập cuộc giao thông vận tải cần chấp hành những điều cấm tuy nhiên biển khơi tiếp tục báo.

Biển báo cấm lên đường trái chiều là biển khơi báo gì?

Bạn đang xem: biển cấm đi ngược chiều

Biển báo cấm lên đường trái chiều là biển khơi báo gì? (Hình kể từ Internet)

Biển báo cấm được đặt tại địa điểm này theo hướng đi?

Theo quy tấp tểnh bên trên Điều 30 QCVN 41:2019/BGTVT, biển khơi báo cấm được đặt tại điểm đàng giao phó nhau hoặc trước một địa điểm bên trên đàng cần thiết cấm.

Biển với hiệu lực hiện hành chính thức từ vựng trí bịa biển khơi trở lên đường. Nếu vì thế nguyên do này cơ, biển khơi bịa tách rời địa điểm tấp tểnh cấm thì phải để biển khơi phụ số S.502 để chứng minh khoảng cách kể từ sau biển khơi cấm cho tới địa điểm biển khơi chính thức với hiệu lực hiện hành.

Trường ăn ý. cần thiết nhằm chứng minh phía thuộc tính của biển khơi và chỉ địa điểm chính thức hoặc địa điểm kết thúc đẩy hiệu lực hiện hành của biển khơi phải để biển khơi phụ số S.503 "Hướng thuộc tính của biển".

*Chú thích:

- Biển số S.502: Khoảng cơ hội cho tới đối tượng người tiêu dùng báo hiệu.

- Biển số S.503 (a,b,c,d,e,f): Hướng thuộc tính của biển khơi.

Tên và ý nghĩa sâu sắc những biển khơi báo cấm được quy tấp tểnh như vậy nào?

Theo quy tấp tểnh Điều 26 QCVN 41:2019/BGTVT, thương hiệu và ý nghĩa sâu sắc những biển báo cấm được quy tấp tểnh như sau:

Tên

Ý nghĩa tên

Biển số P..101

Đường cấm

Biển số P..102

Cấm lên đường ngược chiều

Biển số P..103a

Cấm xe pháo dù tô

Biển số P..103 (b,c)

Cấm xe pháo xe hơi rẽ trái; Cấm xe pháo ôtô rẽ phải

Biển số P..104

Cấm xe pháo máy

Biển số P..105

Cấm xe pháo xe hơi và xe pháo máy

Biển số P..106 (a,b)

Cấm xe pháo xe hơi tải

Biển số P..106c

Cấm những xe pháo chở mặt hàng nguy nan hiểm

Biển số P..107

Cấm xe pháo xe hơi khách hàng và xe pháo xe hơi tải

Biển số P..107a

Cấm xe pháo xe hơi khách

Biển số P..107b

Cấm xe pháo xe hơi taxi

Biển số P..108

Cấm xe pháo kéo rơ-moóc

Biển số P..108a

Cấm xe pháo sơ-mi rơ-moóc

Biển số P..109

Cấm máy kéo

Biển số P..110a

Cấm xe pháo đạp

Biển số P..110b

Cấm xe đạp điện thồ

Biển số P..111a

Cấm xe pháo gắn máy

Biển số P..111 (b) hoặc (c)

Cấm xe pháo tía bánh loại với mô tơ (xe lam, xích lô máy)

Biển số P..111d

Cấm xe pháo tía bánh loại không tồn tại mô tơ (xích lô)

Biển số P..112

Cấm người lên đường bộ

Biển số P..113

Cấm xe pháo người kéo, đẩy

Biển số P..114

Cấm xe pháo thú vật kéo

Biển số P..115

Hạn chế trọng chuyên chở toàn cỗ xe pháo cho tới phép

Biển số P..116

Hạn chế trọng lực trục xe pháo (trục đơn)

Biển số P..117

Hạn chế chiều cao

Biển số P..118

Xem thêm: công nghiệp hóa là gì

Hạn chế chiều ngang xe

Biển số P..119

Hạn chế chiều lâu năm xe

Biển số P..120

Hạn chế chiều lâu năm xe pháo cơ giới kéo theo gót rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc

Biển số P..121

Cự ly ít nhất đằm thắm nhì xe

Biển số P..123 (a,b)

Cấm rẽ trái; Cấm rẽ phải

Biển số P..124 (a,b)

Cấm xoay đầu xe; Cấm xe hơi xoay đầu xe

Biển số P..124 (c,d)

Cấm rẽ ngược và xoay đầu xe; Cấm rẽ cần và xoay đầu xe

Biển số P..124(e,f)

Cấm xe hơi rẽ ngược và xoay đầu xe; Cấm xe hơi rẽ cần và xoay đầu xe

Biển số P..125

Cấm vượt

Biển số P..126

Cấm xe pháo xe hơi chuyên chở vượt

Biển số P..127

Tốc chừng tối nhiều cho tới phép

Biển số P..127a

Tốc chừng tối nhiều được cho phép về ban đêm

Biển số P..127b

Biển ghép vận tốc tối nhiều được cho phép bên trên từng làn đường

Biển số P..127c

Biển ghép vận tốc tối nhiều được cho phép theo gót phương tiện đi lại, bên trên từng làn đường

Biển số DP.127

Biển không còn vận tốc tối nhiều được cho phép trên biển khơi ghép

Biển số P..128

Cấm dùng còi

Biển số P..129

Kiểm tra

Biển số P..130

Cấm ngừng xe pháo và đỗ xe

Biển số P..131 (a,b,c)

Cấm đỗ xe

Biển số P..132

Nhường đàng cho tới xe pháo cơ giới lên đường trái chiều qua quýt đàng hẹp

Biển số DP.133

Hết cấm vượt

Biển số DP.134

Hết vận tốc tối nhiều cho tới phép

Biển số DP.135

Hết toàn bộ những mệnh lệnh cấm

Biển số P..136

Cấm lên đường thẳng

Biển số P..137

Cấm rẽ ngược, rẽ phải

Biển số P..138

Cấm lên đường trực tiếp, rẽ trái

Biển số P..139

Cấm lên đường trực tiếp, rẽ phải

Biển số P..140

Cấm xe pháo công nông và những loại xe pháo tương tự

Biển báo cấm lên đường trái chiều là biển khơi báo gì?

Căn cứ theo gót Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo cấm lên đường ngược chiều là biển khơi số P..102.

- Dùng nhằm báo đàng cấm những loại xe pháo (cơ giới và thô sơ) lên đường vô theo hướng bịa biển khơi, trừ những xe pháo được ưu tiên theo gót quy tấp tểnh. Người đi dạo được quy tắc lên đường bên trên vỉa hè hoặc lề đàng.

- Chiều lên đường ngược lại với chiều bịa biển khơi P..102 là lối lên đường thuận chiều, những loại xe pháo được quy tắc lên đường vì thế phải để biển khơi hướng dẫn số I.407a hoặc bịa biển khơi R302 a, hoặc R302 b ở đầu dải phân cách).

*Chú thích:

Xem thêm: viết đoạn văn về ngày tết bằng tiếng anh ngắn

- Biển hướng dẫn số I.407a: Đường một chiều.

- Biển R302(a, b, c): Hướng cần lên đường vòng vật cản vật.

Trân trọng!