bị động hiện tại tiếp diễn

Trong giờ đồng hồ Anh, câu tiêu cực là cấu hình câu nối sát với 12 thì căn phiên bản. Hôm ni, ELSA Speak tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện phần kỹ năng và kiến thức câu bị động hiện tại tiếp diễn tất nhiên bài xích luyện áp dụng cụ thể.

Thể tiêu cực (Passive voice) là gì?

Thể bị động là thể dùng để làm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng chịu đựng hiệu quả vày hành vi. 

Bạn đang xem: bị động hiện tại tiếp diễn

Kiểm tra phân phát âm với bài xích luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click đồ sộ start recording!

Recording... Click đồ sộ stop!

loading

Công thức cộng đồng của thể tiêu cực là:

S + đồ sộ be + V3/ed

Ví dụ:

  • English is learned by us every day. (Tiếng Anh được công ty chúng tôi học tập từng ngày)
  • The football match is being watched by Jack. (Trận đấu soccer đang rất được coi vày Jack)
Thể tiêu cực là thể dùng để làm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng chịu đựng hiệu quả vày hành động

Công thức và cách sử dụng bị động hiện tại tiếp diễn

1. Công thức bị động hiện tại tiếp diễn

Thể Câu căn nhà động Câu bị động
Khẳng địnhS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + V3 + (by O)
Ví dụMy mother is making tea.

Mẹ tôi đang được trộn trà.

Tea is being made by my mother.

Trà đang rất được u tôi trộn.

Phủ địnhS + am/is/are + not + V-ing + OS + am/is/are + not + being + V3 + (by O)
Ví dụMy mother is not making tea.

Mẹ tôi ko trộn trà.

Tea is not being made by my mother.

Trà ko nên bởi u tôi trộn.

Nghi vấnAm/Is/Are + S + V-ing + O?Am/Is/Are + S + being + V3 + (by O)?
Ví dụIs your mother making tea?

Mẹ chúng ta đang được trộn trà nên không?

Is tea being made by your mother?

→ Trà được trộn vày u chúng ta nên không?

2. Cách sử dụng bị động hiện tại tiếp diễn

Trong giờ đồng hồ Anh, câu tiêu cực thì lúc này tiếp nối thông thường được dùng nhập 2 ngôi trường hợp:

1. Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng chịu đựng hiệu quả vày hành vi chứ không hành vi hoặc căn nhà ngữ.

Ví dụ:

Chủ động Bị động
Jack is repairing a siêu xe. (Jack đang được sửa con xe dù tô)

Nhấn mạnh công ty tạo nên hành vi là “Jack”

A siêu xe is being repaired by Jack. (Một con xe đang rất được sửa vày Jack)

→ Nhấn mạnh đối tượng người dùng phải chịu là “ A car”

2. Khi mong muốn công ty tạo nên hành vi nhập câu ko rõ rệt là ai, ko cần thiết hoặc không thích nhắc.

Ví dụ: 

Chủ độngBị động
Hackers are taking our company’s important data. (Tin tặc đang được lấy tổn thất tài liệu cần thiết của doanh nghiệp lớn công ty chúng tôi.)

→ Đối tượng lấy cắp tài liệu đang được xác lập là tin tưởng tặc.

Our company’s important data is being taken. (Dữ liệu cần thiết của doanh nghiệp lớn công ty chúng tôi hiện giờ đang bị lấy tổn thất.)

→ Vẫn ko xác lập được ai đó đã lấy cắp tài liệu của doanh nghiệp lớn. 

Có thể chúng ta quan liêu tâm: Câu tiêu cực lúc này đơn

Bài luyện bị động hiện tại tiếp diễn [có đáp án]

Bài 1 Chọn đáp án đúng

1. The novel __________ by Hoa.A. was reading

B. is reading

C. was read

D. is read

2. The classroom __________ by the students now.
A. is cleaned

B. is clean

C. clean

D. is being cleaned

3. The traffic lights _________ off every night, they work all day and night.A. aren’t turned

B. aren’t turning

C. isn’t turned

D. isn’t turning

4. Newspapers __________ much by the old at this time.
A. is being read

B. is reading

C. are being read

D. reading

5. That girl _________ her silk skirt by hand now because she is afraid of tearing it.A. is washed

B. was wash

C. are washing

D. is washing

6. My sister ______ cakes at the moment in the kitchen.A. bakes

B. is baking

C. is bake

D. bake

7. ________ Unit 2 __________ by all students at the moment?A. Are/being learned

B. Is/being learn

C. Is/being learned

D. Are/being learn

Xem thêm: công thức tính đường chéo hình vuông

8. _____ classrooms always _________ by on-duty people?A. Is/swept

B. Are/sweeping

C. Is/sweeping

D. Are/swept

9. The wool scarf  _________ by her mother.A. is being knitted

B. knitted

C. is knitting

D. knit

10. The ring _________ by Lyly.A. is being worn

B. is wearing

C. wore

D. wearing

Bài luyện bị động hiện tại tiếp diễn

Bài 2: Chuyển trở thành câu tiêu cực tiếp diễn

1. The boy is singing a new tuy vậy.

→ _______________________________

2. Mr. Jack and his daughter are flying a kite at this time.

→ _______________________________

3. My son is making a snowman.

→ _______________________________

4. The waiter is serving three dinners at this time.

→ _______________________________

5. My brother is reading a novel now.

→ _______________________________

6. We are selling paintings now.

→ _______________________________

7. The cát is drinking some milk.

→ _______________________________

8. My father is washing the siêu xe.

→ _______________________________

9. Santa Claus is carrying a big bag of presents on his back.

→ _______________________________

10. John is throwing the ball into the basket.

→ _______________________________

Đáp án: 

Bài 1: 

1. B2. D3. A4. C5. D
6. B7. C8. D9. A10. A

Bài 2: 

1. A new tuy vậy is being sung by the boy.

2. A kite is being flown by Mr. Jack and his daughter at this time.

3. A snowman is being made by my son.

4. Three dinners are being served by the waiter at this time.

5. A novel is being read by my brother now.

6. Paintings are being sold by us now.

7. Some milk is being drunk by the cát.

8. The siêu xe is being washed by my father.

9. A big bag of presents is being carried by Santa Claus on his back.

10. The ball is being thrown by John into the basket.

Xem thêm: 100 bài xích luyện câu bị động

Xem thêm: ý nghĩa của lễ hội đền hùng

Qua nội dung bài viết này, kỳ vọng rằng các bạn sẽ nắm rõ rộng lớn phần kỹ năng và kiến thức bị động thì lúc này tiếp nối trong giờ đồng hồ Anh. Để thành thục rộng lớn, bạn phải tập luyện bằng phương pháp thực hiện bài xích luyện và dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc.

Đăng ký ELSA Pro học tập giờ đồng hồ Anh phú tiếp

Ngoài đi ra, chúng ta nhớ rằng học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc nằm trong ELSA Speak thường ngày nhằm phân phát âm chuẩn chỉnh quốc tế nhé. Công nghệ A.I. của ELSA Speak tiếp tục khiến cho bạn phân phát hiện tại lỗi sai phân phát âm và chỉ dẫn cơ hội bịa lưỡi, nhả khá sao mang đến đích thị nhất. 

Hơn 290 chủ thể, 5.000 bài học kinh nghiệm hữu dụng bên trên ELSA Speak đang được hóng chúng ta mày mò. Vậy thì còn do dự gì nhưng mà ko ĐK ELSA Pro nhằm thưởng thức ngay lập tức hôm nay!