bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng

Đo chừng nhiều năm lượng lớp 4, 5

Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, lượng bao hàm cụ thể những ví dụ cho những em học viên lớp 4, 5 tìm hiểu thêm tóm được cơ hội quy đổi số đo đơn vị chức năng chừng nhiều năm và quy đổi đo lượng. Mời những em học viên tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng

1. Bảng đo chừng nhiều năm toán học

Lớn Hơn Mét

Mét

Bé Hơn Mét

Km

Hm

dam

m

dm

cm

mm

1 Km

1 Hm

1 dam

1 m

1 dm

1 cm

1 mm

= 10 hm

= 10 dam

= 10 m

= 10 dm

= 10 cm

= 10 mm

= 1000 m

= 100 m

= 100 cm

= 100 mm

= 1000mm

Ví dụ: Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 2m = ...dm

b) 5km = ...dam

c) 2000m = ...km

d) 7dm = ...hm

e) 7m15cm = ...cm

g) 1234m = ...km...m

Cách giải:

a) 1m = 10dm nên 2m = 10dm x 2 = 20dm

Vậy 2m = 20dm

b) 1km = 10hm = 100dam nên 5km = 100dam x 5 = 500dam

Vậy 5km = 500dam

c)

1km = 10hm = 100dam = 1000m

1m = 1/1000km

Xem thêm: thi thử mô phỏng b2

2000m = 2000 x \frac{1}{1000} km = 2km

Vậy 2000m = 2km

d)

1hm = 10dam = 100m = 1000dm

1dm = hm

7dm = 7 x \frac{1}{1000}hm = \frac{7}{1000}hm

Vậy 7dm = \frac{7}{1000} hm

e) 7m = 700cm nên 7m 15cm = 700cm + 15cm = 715cm.

Vậy 7m15cm = 715cm

f) Ta có: 1234m = 1000m + 234m = 1km + 234m = 1km 234m.

Vậy 1234m = 1km 234m

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Ví dụ: Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

a) 2 tạ = …yến

b) 9 tạ = …kg

c) 5000g = ...kg

d) 23kg = ... tấn

e) 8T 8kg = ...kg

g) 728kg = … tạ …kg

Cách giải:

a) 2 tạ = trăng tròn yến

b) 9 tạ =900kg

c) 5000g = 5kg

d) 23kg = tấn

e) 8T 8kg = 8T + 8kg = 8000kg + 8kg = 8008kg .

Vậy 8T 8kg = 8008kg

g) 728kg = 700kg + 28kg = 7 tạ + 28kg = 7 tạ 28kg.

Vậy 728kg = 7 tạ 28kg

3. Mẹo quy thay đổi nhanh chóng những đơn vị chức năng đo chừng dài

Để rất có thể thay đổi nhanh chóng những đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm cùng nhau nhanh gọn, tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một số trong những mẹo sau nhằm đo lường và tính toán đơn giản rộng lớn nhé. điều đặc biệt bạn phải cảnh báo là nhập bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm thì từng đơn vị chức năng cấp nhau 10 chuyến đơn vị chức năng ngay tắp lự sau và từng đơn vị chức năng vị 1/10 đơn vị chức năng ngay tắp lự trước.

Bên cạnh cơ các bạn sẽ vận dụng thêm thắt 2 mẹo sau nhằm quy đổi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm nhanh gọn và đơn giản rộng lớn.

Mẹo 1: Khi thay đổi đơn vị chức năng to hơn quý phái đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn ngay tắp lự kề nhau thì các bạn chỉ việc nhân số cơ với 10 là được.

Ví dụ 1:

2m = 2 x10 = 20dm

2dm = 2 x 10= trăng tròn cm

2m = 2 x 10 x 10 = 200cm

Từ cơ rất có thể thấy đơn giản rằng 2m = 20dm = 200cm

Ví dụ 2:

1km = 1 x 10= 10hm

1hm = 1 x 10 = 10 dam

1km= 1 x10 x 10 = 100dam

Từ này sẽ thấy 1km = 10hm = 100dam

Xem thêm: viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

Mẹo 2: Khi thay đổi kể từ đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn quý phái đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự kề tao chỉ việc phân chia số cơ mang lại 10 là được.

Ví dụ: 100cm = 100 / 10 = 10 dm

4. Bài tập luyện Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, lượng Toán 5

  • Bài tập luyện bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm lớp 5
  • Giải bài bác tập luyện trang 22, 23 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng chừng dài
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 bài bác 21: Ôn tập luyện - Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài
  • Giải bài bác tập luyện trang 23, 24 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 bài bác 22: Ôn tập luyện - Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
  • Giải bài bác tập luyện trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập luyện bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 bài bác 23: Luyện tập luyện - Bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài

Các em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bám theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu đưa đến mang lại học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì unique nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyên chở không tính phí đề ganh đua về và ôn luyện.