bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu chữ

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh (tiếng Anh: English alphabet) văn minh là 1 trong những bảng vần âm Latinh bao gồm 26 vần âm.

Bạn đang xem: bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu chữ

Dạng viết lách hoa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dạng viết lách thường
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hình dạng đúng đắn của vần âm bên trên ấn phẩm tùy nằm trong nhập cỗ chữ in được design. Hình dạng của vần âm khi viết lách tay rất là đa dạng và phong phú.

Tiếng Anh viết lách dùng nhiều diagraph như ch, sh, th, wh, qu,...tuy nhiên ngôn từ này sẽ không coi bọn chúng là những kiểu mẫu tự động riêng lẻ nhập bảng vần âm. Người sử dụng giờ đồng hồ Anh còn dùng dạng văn bản ghép truyền thống lâu đời là æœ.

Tên chữ cái[sửa | sửa mã nguồn]

Ít khi người tao phát âm thương hiệu của vần âm trừ khi cần vạc âm những kể từ dẫn xuất hoặc kể từ ghép (chẳng hạn tee-shirt, deejay, emcee, okay,...), những dạng dẫn xuất (chẳng hạn exed out, effing,,...) hoặc thương hiệu những đối tượng người sử dụng được mệnh danh theo gót thương hiệu vần âm (chẳng hạn wye nhập Y junction, tức là khớp nối hình chữ Y). Danh sách bên dưới thừng trích kể từ Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. Tên của phụ âm thông thường đem dạng phụ âm + ee hoặc e + phụ âm (chẳng hạn beeef). Ngoại lệ là aitch, jay, kay, cue, ar, ess (trong kể từ ghép phát âm là es-), wyezed.

Chữ cái Tên chữ cái Phát âm
A A /eɪ/[1]
B Bee /biː/
C Cee /siː/
D Dee /diː/
E E /iː/
F Ef (Eff nếu trong trường hợp là động từ) /ɛf/
G Jee /dʒiː/
H Aitch /eɪtʃ/
Haitch[2] /heɪtʃ/
I I /aɪ/
J Jay /dʒeɪ/
Jy[3] /dʒaɪ/
K Kay /keɪ/
L El hoặc Ell /ɛl/
M Em /ɛm/
N En /ɛn/
O O /oʊ/
P Pee /piː/
Q Cue /kjuː/
R Ar /ɑr/
S Ess (es-)[4] /ɛs/
T Tee /tiː/
U U /juː/
V Vee /viː/
W Double-U /ˈdʌbəl.juː/[5]
X Ex /ɛks/
Y Wy hoặc Wye /waɪ/
Z Zed[6] /zɛd/
Zee[7] /ziː/
Izzard[8] /ˈɪzərd/

Một số group vần âm như peebee hoặc emen thường sẽ dễ bị lầm lẫn khi nhập tiếp xúc, nhất là khi liên hệ qua chuyện Smartphone hoặc vô tuyến. Để xử lý yếu tố này, người tao tạo nên những bảng vần âm tiến công vần - ví dụ điển hình Bảng vần âm tiến công vần ICAO - nhập cơ từng vần âm được gán mang đến một chiếc thương hiệu dễ dàng phân biệt cho nhau.

Nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Tên gọi của những vần âm nhập giờ đồng hồ Anh hầu hết là thừa kế thẳng kể từ tên thường gọi nhập giờ đồng hồ Latinh (và giờ đồng hồ Etrusca) trải qua giờ đồng hồ trung gian lận là giờ đồng hồ Pháp.

Chữ cái Tiếng Latinh Tiếng Pháp cổ tiếng Anh Trung cổ tiếng Anh hiện tại đại
A á /aː/ /aː/ /aː/ /eɪ/
B /beː/ /beː/ /beː/ /biː/
C /keː/ /tʃeː/ → /tseː/ → /seː/ /seː/ /siː/
D /deː/ /deː/ /deː/ /diː/
E é /eː/ /eː/ /eː/ /iː/
F ef /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/
G /ɡeː/ /dʒeː/ /dʒeː/ /dʒiː/
H /haː/ → /aha/ → /akːa/ /aːtʃ/ /aːtʃ/ /eɪtʃ/
I í /iː/ /iː/ /iː/ /aɪ/
J /dʒeɪ/
K /kaː/ /kaː/ /kaː/ /keɪ/
L el /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/
M em /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/
N en /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/
O ó /oː/ /oː/ /oː/ /oʊ/
P /peː/ /peː/ /peː/ /piː/
Q /kuː/ /kyː/ /kiw/ /kjuː/
R er /ɛr/ /ɛr/ /ɛr/ → /ar/ /ɑr/
S es /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/
T /teː/ /teː/ /teː/ /tiː/
U ú /uː/ /yː/ /iw/ /juː/
V /viː/
W /ˈdʌbəl.juː/
X ex /ɛks, iks/ /iks/ /ɛks/ /ɛks/
Y /hyː, iː/
í graeca /iː ˈɡraɪka/
ui, gui ?
i grec /iː ɡrɛːk/
/wiː/ ? /waɪ/
Z zéta /zeːta/ zed /zɛːd/
et zed /et zeːd/ → /e zed/
/zɛd/
/ɛˈzɛd/
/zɛd, ziː/
/ˈɪzəd/

Tần suất[sửa | sửa mã nguồn]

Chữ loại thông thường sử dụng nhất nhập giờ đồng hồ Anh là chữ E. Chữ loại không nhiều sử dụng nhất là chữ Z. Danh sách sau đây đã cho thấy gia tốc kha khá của những vần âm nhập một văn bạn dạng giờ đồng hồ Anh nhìn tổng thể tự người sáng tác Robert Edward Lewand dẫn ra:[9]

Xem thêm: voi con ở bản đôn

Chữ cái Tần suất
A 8,17%
B 1,49%
C 2,78%
D 4,25%
E 12,70%
F 2,23%
G 2,02%
H 6,09%
I 6,97%
J 0,15%
K 0,77%
L 4,03%
M 2,41%
N 6,75%
O 7,51%
P 1,93%
Q 0,10%
R 5,99%
S 6,33%
T 9,06%
U 2,76%
V 0,98%
W 2,36%
X 0,15%
Y 1,97%
Z 0,07%

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Các chú thích nhập bài xích hoặc đoạn này phải hoàn hảo hơn nhằm rất có thể được kiểm chứng. Quý Khách rất có thể canh ty nâng cấp bài xích bằng phương pháp bổ sung cập nhật những vấn đề không đủ nhập chú mến như thương hiệu bài xích, đơn vị chức năng xuất bạn dạng, người sáng tác, tháng ngày và số trang (nếu có). Nội dung này ghi mối cung cấp ko hợp thức rất có thể bị ngờ vực và xóa sổ.

Tiếng Anh cổ[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh được viết lách lần thứ nhất vị Bảng vần âm rune Anglo-Saxon - được sử dụng kể từ thế kỷ V. Bảng kiểu mẫu tự động này tự dân Anglo-Saxon đem theo gót cho tới điểm tuy nhiên ngày này là Anh Cách Lan. Hiện còn lưu giữ vị đặc biệt không nhiều ví dụ về phong thái viết lách giờ đồng hồ Anh cổ này, hầu hết số còn còn sót lại đơn thuần những câu tự khắc hoặc những đoạn tách rộc rạc.

Từ thế kỷ VII, Bảng vần âm Latinh tự những ngôi nhà tuyên giáo Ki-tô mang về tiếp tục chính thức thay cho thế Bảng vần âm rune Anglo-Saxon. Tuy nhiên, bảng chữ rune đã và đang tác động lên bảng vần âm giờ đồng hồ Anh đang được trở nên hình, thể hiện tại qua chuyện những vần âm tuy nhiên bảng rune mang về là thorn (Þ þ) và wynn (Ƿ ƿ). Về sau người tao đưa ra chữ eth (Đ ð) bằng phương pháp thay cho thay đổi chữ dee (D f). Những người chép mướn Norman sẽ khởi tạo đi ra chữ yogh (Ȝ ȝ) kể từ chữ g hòn đảo nhập giờ đồng hồ Anh cổ và giờ đồng hồ Ireland. Họ sử dụng chữ yogh này tuy vậy song với chữ g Carolingia.

Chữ ghép a-e ash (Æ æ) được đồng ý như 1 kiểu mẫu tự động riêng lẻ, quánh theo gót chữ æsc nhập cỗ chữ rune Bắc Âu. Tại thời kỳ đặc biệt nguyên sơ, giờ đồng hồ Anh cổ còn tồn tại chữ ghép o-e ethel (Œ œ) với tư cơ hội một kiểu mẫu tự động riêng lẻ, đem xuất xứ kể từ chữ œðel nhập cỗ chữ rune. Các chữ ghép v-v hoặc u-u W (W w) cũng rất được dùng.

Xem thêm: học viện hành chính quốc gia

Năm 1011, Byrhtferð liệt kê 24 chữ cái:

A B C D E F G H I K L M N O Phường Q R S T V X Y Z & ⁊ Ƿ Þ Đ Æ

Tiếng Anh hiện tại đại[sửa | sửa mã nguồn]

Trong giờ đồng hồ Anh văn minh, Ƿ, Þ, Đ, Æ và œ bị coi là những vần âm tiếp tục lạc hậu. þ và ð nằm trong bị thay cho vị th, tuy nhiên þ kế tiếp tồn bên trên một thời hạn nữa; dạng viết lách thông thường của þ cũng dần dần trở thành hòa láo nháo nhập cơ hội viết lách chữ Y thông thường (y). þ và ð hiện tại vẫn còn đó hiện hữu nhập giờ đồng hồ Iceland và giờ đồng hồ Faroe. ƿ mất tích ngoài giờ đồng hồ Anh khoảng tầm kể từ thế kỷ XIV khi nó bị uu (tức w ngày nay) thay cho thế. ȝ mất tích kể từ khoảng tầm thế kỷ XV và bị gh thay cho thế. Các kiểu mẫu tự động UJ - khác lạ với VI - được bổ sung cập nhật nhập thế kỷ XVI.

Dạng viết lách thông thường của chữ s lâu năm (ſ) tồn bên trên cho tới quá trình đầu của giờ đồng hồ Anh văn minh. æœ tồn bên trên cho tới thế kỷ XIX và được nhập văn viết lách đầu tiên nhằm ghi một số trong những kể từ đem gốc kể từ giờ đồng hồ Hy Lạp hoặc giờ đồng hồ Latinh, ví dụ điển hình kể từ encyclopædia ("bách khoa toàn thư") và kể từ cœlom ("thể khoang") tuy nhiên æ và œ không tồn tại nhập giờ đồng hồ Latinh cổ xưa hoặc giờ đồng hồ Hy Lạp cổ. Ngày ni nhì chữ này được viết lách trở nên "ae" và "oe", tuy nhiên nhập giờ đồng hồ Anh Mỹ thì chữ e lâu năm hầu hết bị loại bỏ đi (chẳng hạn, giờ đồng hồ Anh Mỹ viết lách encyclopedia thay cho mang đến encyclopaedia, fetus thay cho mang đến foetus).

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]