bài tập về câu điều kiện

Câu ĐK là 1 trong những trong mỗi ngữ pháp cần thiết cần thiết lưu ý vô giờ đồng hồ Anh, nhất là Lúc dùng mang đến Speaking. Bài học tập thời điểm hôm nay tiếp tục ra mắt về câu ĐK, phân loại, công thức và cơ hội dùng mang đến chúng ta.

Câu ĐK là gì?

Câu điều kiện (Conditional sentences) là dạng câu người sử dụng để diễn đạt một vấn đề tiếp tục xẩy ra Lúc mang trong mình 1 ĐK rõ ràng xảy ra

Bạn đang xem: bài tập về câu điều kiện

Ví dụ: "If it rains, the picnic will be cancelled (Nếu trời mưa, chuyến dã nước ngoài sẽ ảnh hưởng bỏ bỏ)".

Trong cơ, mệnh đề phụ (còn được gọi là mệnh đề if) diễn tả ĐK, còn mệnh đề chính diễn tả sản phẩm (result).

Các loại câu điều kiện

4 loại câu điều kiện phân loại theo gót 0, 1, 2, 3 và một số trong những dạng đổi mới thể không giống (tổng là 6). Thường mệnh đề if tiếp tục đứng trước và phân cơ hội nhì mệnh đề bằng dấu phẩy. Nhưng nếu như thay đổi địa điểm nhì mệnh đề thì ko cần thiết vết phẩy.

Ví dụ: I will buy this bag for you if you help u to tát vì thế my homework (Tôi tiếp tục mua sắm khuôn mẫu cặp này cho mình nếu khách hàng canh ty tôi thực hiện bài bác tập luyện về nhà).

Tổn hợp ý công thức câu điều kiện:

Tổng hợp ý công thức câu điều kiện

1. Câu ĐK loại 0

“Zero conditional – Câu ĐK Loại 0” - câu ĐK luôn luôn đem thiệt ở Hiện tại

e.g.: If I have much time, I spend a day talking with you about what love is.

Chi tiếtCâu ĐK loại 0

2. Câu ĐK loại 1

Definition

Câu ĐK loại I còn được gọi là câu ĐK đem thực ở thời điểm hiện tại. Điều khiếu nại rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Formula

If clause

Main clause

If + S + V-s(es),

S + will/can/may (not) + V

Trong câu ĐK loại I, mệnh đề If người sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn, mệnh đề chủ yếu người sử dụng thì sau này đơn.

If + S1 + V(s/es) + O, S2 + will + V + O.

- Chủ ngữ 1 và công ty ngữ 2 rất có thể trùng nhau. Bổ ngữ rất có thể không tồn tại, tùy ý nghĩa sâu sắc của câu. Mệnh đề If và mệnh đề chủ yếu rất có thể đứng trước hoặc sau đều được.

- Trong câu ĐK loại I, động kể từ của mệnh đề ĐK phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn, còn động kể từ vô mệnh đề chủ yếu phân tách ở thì sau này đơn.

e.g: If I have the money, I will buy a Ferrari.

Chi tiếtCâu ĐK loại 1

3. Câu ĐK loại 2

Definition

Câu ĐK loại II là câu ĐK trái khoáy với thực tiễn ở thời điểm hiện tại.

Formula

If clause

Main clause

If + S + V-ed,

S + would/could/should (not) + V1

Trong câu ĐK loại II, động kể từ của mệnh đề ĐK phân tách ở thì quá khứ, động kể từ của mệnh đề chủ yếu phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn.

e.g.: If I had a million dollars, I would buy a Ferrari.

LƯU Ý

Trong câu ĐK loại II, nếu như động kể từ của mệnh đề ĐK là “to be” thì luôn luôn phân tách quá khứ số nhiều “were”, ko cần phải biết công ty ngữ là số không nhiều hoặc số nhiều.

Chi tiếtCâu ĐK loại 2

4. Câu ĐK loại 3

Definition

Câu ĐK loại III là câu ĐK không tồn tại thực vô quá khứ.

Formula

If clause

Main clause

If + S + had + Vp2,

S + would/could/should (not) + have + Vp2

Trong câu ĐK loại III, động kể từ của mệnh đề ĐK phân tách ở quá khứ phân kể từ, còn động kể từ của mệnh đề chủ yếu phân tách ở ĐK hoàn thành xong (perfect conditional).

e.g.: If I had had a million dollars, I would have bought a Ferrari.

Chi tiết: Câu ĐK loại 3

5. Cách lưu giữ công thức 3 câu điều kiện

Chúng tao nhận biết đem sự lùi thì trong số những dạng ĐK trên

Mệnh đề “If” - Động kể từ từ thời điểm hiện tại đơn → quá khứ đơn → quá khứ trả thành

Mệnh đề chủ yếu - will→ would→ would have

Vậy chỉ việc lưu giữ công thức câu ĐK loại I, tiếp sau đó những em tổ chức lùi thì sẽ tiến hành công thức của 2 câu ĐK còn lại

Ngoài 3 loại câu ĐK bên trên, cô còn tồn tại 2 dạng ĐK nữa là.

6. Mixed conditional – Câu ĐK láo lếu hợp

Điều khiếu nại láo lếu hợp ý dùng để làm nói đến việc 1 ĐK ngược với quá khứ. Quá khứ này tác dụng vẫn còn đó lưu lưu giữ cho tới thời điểm hiện tại nên tất cả chúng ta tiếp tục ước ngược với thời điểm hiện tại.

Công thức:  If + S + had + PII, S + would (could/ should/ might) + V + now

e.g.: If I hadn’t loved him, I wouldn’t be in trouble now.

Vẻ rất đẹp kể từ vựng: trouble (v) phiền phức muộn, lo ngại lắng

      (n) điều buồn phiền, rắc rối

be in trouble: bắt gặp chuyện phiền nhiễu.

Chi tiết: Câu ĐK láo lếu hợp

7. Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ loại 1

Ví dụ:

If you experience hardships, you will be more mature.

→ Should you experience hardships, you will be more mature.

Phân tích:

Loại vứt “If”

Đảo “Should” lên trước công ty ngữ (S) vô vế điều kiện)

Vẻ rất đẹp kể từ vựng:

Experience hardships: nếm hương thơm gian ngoan khổ

 → GHI NHỚ

Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại I

Should + S + Vinf, S + Will +Vinf

Đảo ngữ câu ĐK loại II

Ví dụ:

If I were you, I would propose to tát her.

→ Were I you, I would propose to tát her.

Phân tích:

Loại vứt “If”

Sử dụng “Were” hòn đảo lên trước công ty ngữ (S)

Vẻ rất đẹp ngôn ngữ:

Propose to tát sb: cầu thơm ai cơ = win one’s hand (win là “chiến thắng”, hand là “bàn tay”, vô cấu hình này, “chiến thắng bàn tay của người nào đó” tức là chủ yếu phục được đôi tay của bạn nữ và treo cái nhẫn vô tay của bạn nữ cơ. Chính là hành vi cầu thơm đúng không ạ này những em. Các phái nữ đem đồng ý với tiếng cầu thơm kể từ chúng ta trai của tớ vô một quang cảnh vô nằm trong romantic không?

→ GHI NHỚ

Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại II

Were + S + to tát + Vinf, S + would + Vinf

Were + S + N/ Adj, S + would + Vinf

Đảo ngữ câu ĐK loại III

Ví dụ:

If he had proposed to tát u, I would have said “Yes”.

→ Had he proposed to tát u, I would have said “Yes”.

Phân tích:

Loại vứt “If”

Đảo “had” lên trước công ty ngữ (S) vô vế điều kiện)

 → GHI NHỚ

Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại III

Had + S + PII, S + would have + PII

Trường hợp ý không giống của câu điều kiện

Trong câu ĐK loại 0, I và II, tất cả chúng ta rất có thể dùng một số trong những kể từ, cụm kể từ như so/as long as, when, provided/providing that, in case, unless để thay cho thế mang đến if.

1. unless

unless được dùng nhằm biểu diễn mô tả một ĐK phủ tấp tểnh, nó đem nghĩa tương tự với if… not.

Ví dụ: Unless I work hard, I will fail this exam. (Trừ Lúc tôi học tập chịu thương chịu khó, tôi tiếp tục trượt bài bác thi đua này.)

= If I don’t work hard, I will fail this exam.

Unless my bicycle were broken, we would not go to tát school late. (Nếu xe đạp điện của tôi không trở nên lỗi, Shop chúng tôi sẽ không còn cho tới ngôi trường muộn.)

= If my bicycle weren’t broken, we would not go to tát school late.

2. so/as long as & provided/providing that

Những cụm kể từ này rất có thể được sử dụng thay cho thế mang đến if để nhấn mạnh vấn đề ĐK được nói tới.

Ví dụ: My brother’s mistake won’t be discovered as long as nobody tells him. (Sai lầm của em trai tôi tiếp tục không trở nên vạc hiện tại chừng này không có ai thưa mang đến nó biết.)

= My brother’s mistake won’t be discovered if nobody tells him.

You may keep the book a further week provided that no one else requires it. (Bạn rất có thể lưu giữ cuốn sách này thêm 1 tuần nữa với ĐK là không có ai không giống cần thiết mượn nó.)

= You may keep the book a further week if no one else requires it.

3. or/ otherwise

or otherwise được dùng nhằm biểu diễn mô tả một sản phẩm đem năng lực cao tiếp tục xẩy ra nếu như ĐK được thể hiện ko được triển khai. Tuy nhiên, or otherwise được người sử dụng trước mệnh đề sản phẩm chứ không hề ko thay cho thế mang đến if ở mệnh đề ĐK.

Ví dụ: Hurry up or you will be late for school. (Nhanh lên còn nếu như không các bạn sẽ bị muộn học tập đấy.)

= If you don’t hurry up, you will be late for school.

Ms Trang helped u a lot, otherwise I would have failed this term. (Ms Trang đã hỗ trợ tôi thật nhiều, còn nếu như không tôi vẫn trượt kỳ này.)

= If Miss Trang hadn’t helped u a lot, I would have failed this term.

4. when & as soon as

when as soon as rất có thể được dùng để làm thay cho thế if để biểu diễn mô tả ĐK có rất nhiều năng lực tiếp tục xẩy ra.

Ví dụ: I will take you to tát school as soon as I finish my work. (Tôi tiếp tục đem chúng ta cho tới ngôi trường ngay lập tức sau khoản thời gian tôi hoàn thành xong việc làm của tớ.)

We will have dinner at a local restaurant when my husband comes back from his business trip. (Chúng tôi tiếp tục bữa ăn bên trên một nhà hàng quán ăn địa hạt Lúc ông xã tôi cút công tác làm việc về.)

5. in case

Chúng tao rất có thể thay cho thế if vì chưng in case nhằm biểu diễn mô tả sự chống tách một trường hợp rất có thể xẩy ra. Tuy nhiên, in case ko thông thường hàng đầu câu Lúc được dùng để làm diễn tả một ĐK.

Ví dụ: You should đường dây nóng your parents in case there are any problems. (Bạn nên gọi mang đến cha mẹ nếu như đem ngẫu nhiên yếu tố gì xẩy ra.)

Bring an umbrella along in case it rains. (Hãy đem dù theo gót chống Lúc trời mưa.)

6. Without: không tồn tại – dùng vô tình huống fake số phận đề chủ yếu tiếp tục thay cho thay đổi thế nào nếu như không tồn tại ĐK.

Ví dụ: Without water, life wouldn't exist.

=> If there were no water, life wouldn't exist.

MỞ RỘNG

- Chúng tao rất có thể người sử dụng cấu hình if it weren’t for + Noun phrase nhằm biểu diễn mô tả một trường hợp xẩy ra nhờ vào một trong những người hoặc trường hợp không giống. Cấu trúc này chỉ dùng vô câu ĐK loại II.

Ví dụ: If it weren’t for your help, I wouldn’t pass my exam. (Nếu ko nhờ chúng ta giúp sức, bản thân dường như không băng qua được bài bác đánh giá.)

= If you didn’t help u, I wouldn’t pass my exam.

- Chúng tao rất có thể người sử dụng cấu hình if it hadn’t been for + Noun phrase nhằm biểu diễn mô tả một trường hợp xẩy ra nhờ vào một trong những người hoặc trường hợp không giống vô quá khứ. Cấu trúc này chỉ dùng vô câu ĐK loại III.

Ví dụ: If it hadn't been for her careful arrangement, the các buổi party would not have been a success. (Nếu ko nhờ việc bố trí cẩn trọng của cô ấy ấy, buổi tiệc dường như không thể thành công xuất sắc.)

Xem thêm: deny to v hay ving

= If she hadn’t arranged carefully, the các buổi party would not have been a success.

- Tương tự động, cấu hình but for/ without + Noun phrase rất có thể được dùng để làm biểu diễn mô tả một trường hợp xẩy ra nhờ vào một trong những người hoặc trường hợp không giống. Cấu trúc này rất có thể được dùng vô câu ĐK loại II và III.

Ví dụ: But for an airbag, she would be severely injured in the xế hộp accident. (Nếu ko nhờ túi khí, cô ấy sẽ ảnh hưởng thương nặng nề vô vụ tai nạn ngoài ý muốn xe pháo tương đối.)

= If there were not an airbag, she would be severely injured in the xế hộp accident.

6. Mệnh đề câu Wish/if only

Bên cạnh câu ĐK thì Wish, câu hy vọng cũng tương tự nhau nên bạn phải học tập tăng nhé.

Wish là ước, dùng tương tự động if only – nếu như chỉ. Ý nghĩa thể hiện tại sự tiếc nuối và những điều ham muốn thay cho thay đổi vô quá khứ, thời điểm hiện tại. Đồng thời là ước mơ ở sau này.

a. Cách dùng wish vô tương lai

Dùng nhằm biểu diễn mô tả mơ ước về một điều gì cơ vô sau này. Thì dùng là thì thời điểm hiện tại đơn.

Cấu trúc: S + wish (es) + S + would/could + V1

Ví dụ:

- He wish he would be a designer in the future.

- I wish it would rain. The garden really needs some water.

Có thể ko cần là ước mơ tuy nhiên là ước ham muốn, mong ước thay cho thay đổi, rất có thể cơ là vấn đề khiến cho chúng ta không dễ chịu. Sử dụng Wish kèm theo với would

*Lưu ý: wish + would là nói tới điều gì cơ ở thời điểm hiện tại ko thể thay cho thay đổi nên ko nói đến việc quá khứ.

Ví dụ: bạn cũng có thể thưa I wish I didn’t eat so sánh much chocolate tuy nhiên ko thể thưa I wish I wouldn’t eat so sánh much chocolate

b. Sử dụng wish ở hiện tại tại

Câu Wish ở thời điểm hiện tại nói tới những mơ ước về việc việc không tồn tại thiệt ở thời điểm hiện tại và rất có thể là giả thiết ngược lại đối với thực tiễn.

Cấu trúc: S + wish (es) + S + V2/ed + ...

*Lưu ý: "to be: were/weren't"

Ví dụ:

- I wish I knew what to tát vì thế.

- If only I didn’t have so sánh much homework I could go to tát the concert tonight. She has a lot of homework and she can’t go to tát the concert.

c. Wish dùng vô quá khứ

Thể hiện tại ước ham muốn về việc việc không tồn tại thiệt ở quá khứ, giả thiết điều ngược lại đối với thực tiễn vẫn xẩy ra.

Cấu trúc: S + Wish (es) + S+ QKHT.

Ví dụ:

- I wish I’d studied harder when I was at school. He didn’t study harder when he was at school.

- She wishes she could have been there (She couldn't be there).

d. Một số cơ hội dùng khác

Wish + to tát V

Ví dụ: I wish to tát come trang chính with you tomorrow.

Wish + N (đưa rời khỏi một lời chúc tụng, khao khát ước)

Ví dụ: I wish happiness and good health.

Wish + O + (not) to tát V…

Ví dụ: I wish you not to tát go far…

Kiến thức liên quan: Mệnh đề mối quan hệ - Relative clause: Các loại mệnh đề, bài bác tập luyện ví dụ chi tiết

Bài tập luyện câu điều kiện

Exercise 1. Tìm lỗi sai và sửa.

1. If there was a ban on cigarette, less people would smoke cigarette.

2. If the tax rate on junk food had increased, people would likely to tát prefer making food at trang chính.

3. If schools administered with any teachers, disorder would arise.

4. If uncensored commercials had been banned, the crime rate would be seized from rising.

5. If computers replaced teachers in the classroom, learning would have been less effective.

Exercise 2. Chọn đáp án trúng.

1. If they had gone for a walk, they ……………………. the lights off.

A. had turned B. would have turn C. would turn D. would have turned

2. Would you mind if I ……………………. the window?

A. closed B. closing C. had closed D. would close

3. If you had tried your best, you ……………………. disappointed about the result now.

A. won’t be B. wouldn’t be C. wouldn’t have       D. wouldn’t have been

4. If I had enough money, ……………………..

A. I will buy that house.

B. I’d have bought that house.

C. I could buy that house.

D. I can buy that house.

5. I didn’t listen to tát him and I didn’t succeed.

A. If I listened to tát him, I would have succeeded.

B. If I had listened to tát him, I’d have succeeded.

C. If I had listened to tát him, I would succeed.

D. If I listened to tát him, I would succeed.

Exercise 3. Chọn đáp án trúng.

1. ……………………., he would not have had the accident yesterday.

A. If Peter driven more carefully

B. If had Peter driven more carefully

C. Had Peter driven more carefully

D. If Peter not had driven more carefully

2. ……………………. I rich, I would help you.

A. Were B. Was C. Am D. Been  

3.……………………. you run rẩy into Peter, tell him to tát đường dây nóng u.

A.  Are B. Should C. Been D. Will

4. Had I known her, I……………………. friend with her.

A. make B. would make C. will make D. would have made

5. Were I……………………. learn Russian, I would read a Russian book.

A.  to tát B. for C. in D. with

Exercise 4. Chọn đáp án trúng.

1. I’ll help you if ……………………..

A. you told u the truth. B. you tell u the truth.

C. you will tell u the truth. D. you have told u the truth.

2. I have to tát work tomorrow morning, so sánh I can’t meet you.

A. If I don’t have to tát work tomorrow morning, I can meet you.

B. If I didn’t have to tát work tomorrow morning, I could meet you.

C. I could meet you if I don’t have to tát work tomorrow morning.

D. I can meet you if I didn’t have to tát work tomorrow morning.

3. You drink too much coffee, that's why you can't sleep.

A. If you drank less coffee, you would be able to tát sleep.

B. You drink much coffee and you can sleep.

C. You wouldn’t sleep well if you hadn't drink any coffee.

D. You can sleep better without coffee.

4. If I had time, I  …………………….  shopping with you.

A. went B. will go C. would go D. would have gone

5. If my father  …………………….  me up, I'll take the bus trang chính.

A. doesn’t pick B. don’t pick C. not pick D. picks

Exercise 5. Viết lại những câu sau dùng câu điều kiện.

  1. I didn’t know that you were in the hospital yesterday, so sánh I didn’t visit you.

→ If ……………

  1. Hurry up or you will be late for school.

→ If ……………

  1. My mother is very busy, so sánh she can’t help u now.

→ If ……………

  1. Lan didn’t đường dây nóng u because she didn’t know my phone number.

→ If ……………

  1. You’re unhealthy because you don’t take exercise.

→ If ……………

  1. He didn't study his lessons very carefully, so sánh he gets bad marks now.

→ If ……………

  1. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

→ If ……………

  1. I can’t apply for that job because I don’t know English.

→ If ……………

  1. Lien is overweight because she eats too much chocolate.

→ If ……………

  1. His father often punishes him for his laziness.

→ If ……………

Đáp án:

Exercise 1.

1. If there waswere a ban on cigarette, less people would smoke cigarette.

2. If the tax rate on junk food hadincreased, people would likely to tát prefer making food at trang chính.

3. If schools were notadministered with by any teachers, disorder would arise.

4. If uncensored commercials had been banned, the crime rate would behave been seized from rising.

5. If computers replaced teachers in the classroom, learning would have beenbe less effective.

Exercise 2.

Exercise 3.

Exercise 4.

Exercise 5.

1. If I had known that you were in hospital yesterday, I would have visited you

2. If you don’t hurry up, you will be late for school

3. If my mother weren’t busy, she could help u now.

4. If Lan had known my phone number, she would have called u.

5. If you took exercise, you would be healthy.

6. If he had studied his lessons very carefully, he would get good marks now.

7. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents

8. If I knew English, I could apply for that job.

Xem thêm: thơ hay về cuộc sống lạc quan

9. If Ms. Lien ate less chocolate, she wouldn’t be overweight.

10. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

Trên đấy là sơ lược về câu ĐK, chúng ta nằm trong cảnh báo dùng trúng mang đến IELTS nhé.