bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối là 1 trong trong mỗi thì thân thuộc và thông thường xuyên được dùng vô ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Bài tập dượt thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) sau đây tiếp tục giúp cho bạn gia tăng kỹ năng và tóm chắc hẳn cơ hội dùng phần kỹ năng này. Hãy nằm trong theo đuổi dõi và thực hiện bài bác tập dượt sau đây nằm trong TOPICA Native nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • 12 thì vô giờ đồng hồ Anh
 • Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn: Dấu hiệu nhận ra, công thức và bài bác tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối (Present Perfect Continuous Tense)

1.1. Khái niệm

Thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối là gì? Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn (Present Perfect Continuous) được dùng làm duy nhất sự việc đã xẩy ra ở vô vượt lên trước khứ nhưng vẫn còn đó nối tiếp ở lúc này và hoàn toàn có thể sẽ vẫn tiếp nối vô sau này. Dạng thì này thông thường được dùng nhằm phát biểu về việc việc đang được kết cổ động song tất cả chúng ta vẫn còn đó thấy tác động cho tới lúc này.

1.2. Công thức thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Cấu trúc Ví dụ Nghĩa
Khẳng định S (Subject) +have/has+ been+ V(Verb)_ing They have been fighting for a long time. Họ đang được tấn công nhau trong tầm thời hạn lâu năm.
Phủ định S (Subject)  + have/has + not + been + V(Verb)_ing Ali has not been taking shower for 2 days. Ali dường như không tắm trong thời gian hai ngày.
Câu căn vặn ngờ vấn Have/ Has + S (Subject) + been + V(Verb)_ing?

=> Yes, S(Subject)   + have/has been +

No, S(Subject)   + have/has + not +  been

Has you been staying up late? Bạn vẫn đang được thức khuya sao?

1.3. Cách dùng thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Để hoàn toàn có thể thực hiện chất lượng bài bác tập dượt lúc này hoàn thành xong tiếp nối, tất cả chúng ta cần thiết nắm vững cách sử dụng thì này nhằm tách những sơ sót Khi thực hiện bài bác. Dưới phía trên, TOPICA tiếp tục share 3 cách sử dụng thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối, nằm trong theo đuổi dõi nhé!

 • Diễn mô tả hành vi chính thức ở vượt lên trước khứ và còn đang được nối tiếp ở lúc này nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp.  

VD: She has been waiting for you all day. (Cô ấy đang được đợi các bạn cả ngày)

Cách dùng thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Cách dùng thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

 • Diễn mô tả hành vi đang được kết cổ động vô vượt lên trước khứ tuy nhiên tất cả chúng ta quan hoài cho tới thành phẩm cho tới lúc này.

VD: She has been cooking since last night. (Cô ấy đang được nấu nướng bữa ăn hôm qua)

 • Nhấn mạnh sự tiếp nối của hành vi kéo dãn dài kể từ vượt lên trước khứ và còn nối tiếp cho tới lúc này.

VD: I have been writing this assignment since morning. (Tôi đang được và vẫn đang được ghi chép bài bác luận này kể từ sáng)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi lượt vấp “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 lượt.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.4. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Để quan sát động kể từ cần thiết phân tách ở thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối. điều đặc biệt là phân biệt những bài bác tập dượt về thì lúc này hoàn thành xong và thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối, chúng ta nên xem xét những kể từ sau đem vô câu:

 • How long: bao lâu
 • Since + mốc thời hạn. Ex: since 2000
 • For + khoảng chừng thời hạn Ex: for 3 years
 • All one’s life: cả đời
 • All day/ all morning: cả ngày/ cả buổi sáng

1.5. Phân biệt thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối và lúc này trả thành

Hai thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối và thì lúc này hoàn thành xong sẽ có được cách sử dụng gần như là tương tự nhau. Vì thế, song khi những các bạn sẽ khó khăn hoàn toàn có thể phân biệt được bọn chúng. Cùng chú ý những điểm sau nhằm tách bị lầm lẫn Khi thực hiện bài bác tập dượt phân biệt lúc này hoàn thành xong và lúc này hoàn thành xong tiếp nối nhé!

Cấu trúc

Câu khẳng định Câu phủ định Câu ngờ vấn
Thì lúc này trả thành S + has/have + VII S + has/have + not + VII Has/Have + S + VII ..?
Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn S + has/have + been + Ving S + has/have + not + been + Ving Has/Have + S + been + Ving?

Chức năng

 • Thì hiện bên trên trả thành nhấn mạnh cho tới tính kết quả của một hành động
 • Thì hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn nhấn mạnh tính liên tục của một hành động

Dấu hiệu nhận biết

Để thực hiện bài bác tập dượt lúc này hoàn thành xong và lúc này hoàn thành xong tiếp nối chúng ta nên xem xét những tín hiệu sau:

 • Với lúc này trả thành: Ever, never, just, already, recently, since, for
 • Với hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

2. Bài tập dượt về thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Vừa rồi TOPICA đang được giúp cho bạn tổng hợp một vài kỹ năng cơ bạn dạng. Hãy nằm trong rèn luyện những bài bác tập dượt về thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối đem đáp án bên dưới nhé!

Xem video clip nhằm nắm rõ rộng lớn kỹ năng và thực hiện chất lượng bài bác tập dượt thì lúc này hoàn thành xong và hoàn thành xong tiếp diễn

2.1. Bài tập dượt về lúc này hoàn thành xong tiếp nối – cơ bản

Bài 1: Chia động từ bài tập dượt lúc này hoàn thành xong tiếp nối tương thích vô câu

 1. She ______ (work) here for five years.
 2. I ______ (study) all day.
 3. You ______ (eat) a lot recently. 
 4. We ______ (live) in London for six months.
 5. He _____ (play) football, sánh he’s tired.
 6. They _____ (learn) English for two years.
 7. I _____ (cook) sánh I’m really hot.  
 8. She ____ (go) to tướng the cinema every weekend for years.
 9. It _____ (rain) the pavement is wet.
 10. You ____ (sleep) for twelve hours.
 11. I ______ (not/work) today.
 12. You _____ (not/eat) well recently.
 13. We _____ (not/exercise) enough.
 14. She _____ (not/study) today.
 15. They _____ (not/live) here for very long.
 16. It _____ (not/snow).
 17. He _____ (not/play) football for five years.
 18. We _____ (not/drink) enough water – that’s why we feel tired.
 19. I ______ (not/sleep), I was reading. 
 20. They _____ (not/watch) TV much recently.
 21. We would lượt thích to tướng eat something because we ________ (not eat) for the whole day.
 22. It ______ (rain) for the whole morning, sánh she doesn’t want to tướng go out.
 23. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài tập dượt thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập dượt thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài 2: Hoàn trở thành những thắc mắc sau đây ở thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

 1. How long ……………………………………. for me? (you | wait) 
 2. What ……………………………… since he returned? (John | do) 
 3. Why …………………………….. meat lately? (you | not eat) There’s sánh much snow on the road. …………………………………………….. all night? (it | snow) 
 4. Why ………………………………………………… for such a long time? (Sam and Mary | argue)
 5.  ……………………. my shampoo? There’s not much left. (you | use) 
 6. How long ……………………………………… glasses? (Jill | not wear) ……………………………………. since you decided to tướng take the exam? (you | revise) 
 7. Where ………………………………………………. lately? (your dad | work) 
 8. Your hands are covered with chocolate. …………………………….. a cake? (you | make) 

Bài 3: Hoàn vớ những câu sau phụ thuộc vào những kể từ khêu gợi ý mang lại sẵn

 1. We/not/want/go/because/be/play/football
 2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.
 3. He/drink/alcohol/since/we/see/
 4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.
 5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI ĐI LÀM

>> Cải thiện trình độ chuyên môn Tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến thủ vô việc làm với:
Lịch học tập hoạt bát với 16 tiết học tập online/ngày.
Phương pháp PIALE chung tăng tài năng bản năng ngẫu nhiên và lưu giữ lâu rộng lớn.
Lộ trình được tối ưu cho từng cá thể, khẳng định Output sau 3 mon.
Học và trao thay đổi nằm trong phú viên kể từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
      ? Nhận ngay lập tức khóa đào tạo và huấn luyện test free nằm trong TOPICA Native! TOPICA NATIVE - ĐĂNG KÝ NGAY

Bài 4: Sử dụng thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối nhằm hoàn thành xong những câu sau

(Make present perfect continuous questions).

 1. How long ……………………………………………………………. for me? (you | wait)
 2. What …………………………………………………….. since he returned? (John | do)
 3. Why ……………………………………………………….. meat lately? (you | not eat)
 4. There’s sánh much snow on the road. ………………………… all night? (it | snow)
 5. Why …………………………… for such a long time? (Peter  and Jolly | argue)
 6. ……………………………… my shampoo? There’s not much left. (you | use)
 7. How long ………………………………………… glasses? (Ben | not wear)
 8. ……………………….. since you decided to tướng take the exam? (you | revise)
 9. Where ………………………………… lately? (your dad | work)
 10. Your hands are covered with chocolate. ………………… a cake? (you | make)

2.2. Bài tập dượt về lúc này hoàn thành xong tiếp diễn – nâng cao

Bài tập dượt 1: Chia những động kể từ vô ngoặc ở thì trúng nhằm hoàn thành xong những đối thoại sau

A: George, how long ……………..you ………………………………….. Japanese? (learn) 

B: Japanese? Wait a minute. For about five years. 

A: What a lovely smell! 

B: My mum …………………………………………….. some cakes. (bake) 

A: Why are your hands sánh dirty? 

B: I ……………………………………………………… my xế hộp. (clean) 

A: You look sánh tired. You should have a rest. 

Xem thêm: 100mm bằng bao nhiêu cm

B: Should I? But I …………………………………………………….. sánh hard. (not work) 

A: Why ……………….. Sarah ……………………………………… out lately? (not go) 

B: She broke her leg while she was skiing. 

A: Peter, why are you sánh noisy? I want to tướng sleep! 

B: Do you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make) 

A: …………….. you ……………………………………… for a long time? (cough) 

B: Not really. It started the day before yesterday. 

A: Mr. Gregson, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach) 

B: To tell the truth I’ve never taught English. But I’d lượt thích to tướng try it. 

     9.

A Hi, Sam. How is your new girlfriend doing? 

B Susan? She ……………………………………………………. to tướng bủ since we had an argument. (not speak) 

   10.

A: Have you heard about the ngân hàng robbery in King Street? 

B: Yes, I have. The police ……………………………………………….. for the robbers day and night. (look) 

Bài tập 2: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì lúc này hoàn thành xong hoặc thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

 1. How often ______ (you clean) the windows this year?
 2. I ______  (work) all day and  (just come) home page from the office.
 3. The girls _______ (be) at school since 7 o’clock.
 4. We _____ (play) basketball for the last few hours. (play)
 5. I _____ (wait) for the train for half an hour, but it still _____  (not arrive) yet.
 6. She ______  (not cook) anything yet because she _____  (talk) to tướng her neighbour all the time.
 7. She _____ (work) for the company since she graduated from university.
 8. They _____ (live) in Boston since they arrived in the USA ten years ago. (live)
 9. Ben, where have you been? I ______  (wait) for you since 2 o’clock.
 10. My wife is exhausted because she _____ (work) too hard all day. (work)
 11. It ______ (rain) all week. I hope it will stop by Saturday.
 12. She ______ (perform) in eight movies since she began acting.
 13. Jane _____  (work) on the computer for hours, and she  (not finish) yet.
 14. The department store is still closed. It ____ (not open) yet. 
 15. How many times ____ (you take) this exam?

Bài tập 3: For each situation, write two sentences using the words in brackets

 1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

(read/ for two hours) He …….

(read/ 53 pages sánh far) He …….

 1. Rachel is from nước Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

(travel/ for three months) She …….

(visit/six countries sánh far) …….

 1. Patrick is a tennis player.He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again – for the fourth time

(win/ the national championships/ four times) …….

(play/ tennis since he was ten) …….

 1. When they left college, Lisa and Sue started making films together.They still make films.

(make/ five films since they left college) ……

Bài tập dượt 4: Chọn đáp án đúng: Bài tập dượt thì lúc này hoàn thành xong và lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

 1. I (have been waiting/have waited) for two hours, but she (has not been coming/has not come) yet.
 2. She (has been reading/has read) all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books (have you read/have been you reading)?
 3. He (has written/has been writing) a novel for one year, but she (hasn’t finished/has not been finishing) it yet.
 4. Mary (has been losing/has lost) her bag and she (has been looking/has looked) for it until now.
 5. Sarah is exhausted. She (has finished/has been finishing) her internship report.

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi lượt vấp “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 lượt.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

3.1. Bài tập dượt cơ bản

Bài tập dượt 1

 1. has been working
 2. have been studying
 3. have been eating
 4. have been living
 5. has been playing
 6. have been learning
 7. have been cooking
 8. has been going
 9. has been raining
 10. have been sleeping
 11. have not been working
 12. have not been eating
 13. have not been exercising
 14. has not been studying
 15. have not been living
 16. has been snowing
 17. has been playing
 18. have been drinking
 19. have been sleeping
 20. have not been watching
 21. haven’t been eating
 22. has been raining
 23. has been watching

Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập dượt 2

 1. How long have you been waiting for me? 
 2. What has John been doing since he returned? 
 3. Why have you not been eating | haven’t you been eating meat lately? 
 4. Has it been snowing all night? 
 5. Why have Sam and Mary been arguing for such a long time? 
 6. Have you been using my shampoo? 
 7. How long has Jill not been wearing | hasn’t Jill been wearing glasses? 
 8. Have you been revising since you decided to tướng take the exam? 
 9. Where has your dad been working lately? 
 10. Have you been making a cake?  

Bài tập dượt 3

 1. We don’t want to tướng go out because We have been playing football.
 2. Chingun has been sleeping for hours, sánh the house is very quiet.
 3. He has been drinking alcohol since we saw him.
 4. I have been doing my homework for the whole day, sánh now I am tired.
 5. She has not been seeing her parents for sánh long because she is extremely busy.

Bài tập dượt 4

1. have you been waiting 2. has John been doing
3. haven’t you been eating 4. has it been snowing
5. have Peter and Joly been arguing 6. have you been using
7. hasn’t Ben been wearing 8. have you been revising
9. has your dad been working 10. have you been making

3.2. Bài tập dượt nâng cao

Bài tập 1

 1. have you been learning 
 2. has been baking 
 3. have been cleaning 
 4. have not been working
 5. has … not been going
 6. have not been making
 7. have … been coughing 
 8. have … not been teaching 
 9. has not been speaking 
 10. have been looking

Bài tập 2

 1. have you cleaned
 2. have been working all day – have just come
 3. have been
 4. have been playing
 5. have been waiting – have not arrived
 6. has not cooked – has been talking 
 7. has been working
 8. have been living
 9. have been waiting
 10. has been working
 11. has been raining
 12. has been acting
 13. has been working – have not finished 
 14. has not opened 
 15. have you taken

Bài tập dượt 3

 1. He has been reading for two hours./ He has read 53 pages sánh far.
 2. She’s been traveling for three months./ She’s visited six countries sánh far.
 3. He’s won the national championships four times./ He’s been playing tennis since he was ten.
 4. They’ve made five films since they left college./ They’ve been making films since they left college.

Bài tập dượt 4

 1. have been waiting for two hours, but she hasn’t come yet.
 2. She has read all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you have you read?
 3. He has been writing a novel for one year, but she hasn’t finished it yet.
 4. Mary has lost her bag and she has been looking for it until now.
 5. Sarah is exhausted. She has been finishing her internship report.

Trên đó là phần bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đem đáp án nhằm các bạn tìm hiểu thêm. Việc chịu khó thực hiện bài bác tập dượt khá đầy đủ tiếp tục giúp cho bạn tóm chắc hẳn kỹ năng và cơ hội dùng thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối. Chúc chúng ta học hành chất lượng và đạt điểm trên cao.

Xem thêm: đường cao tam giác đều

Xây dựng suốt thời gian học tập giờ đồng hồ Anh mang lại riêng biệt các bạn, liên kết và nhận ngay lập tức tư vấn kể từ Chuyên Viên của TOPICA NATIVE, nâng cấp trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh ngay lập tức hôm nay!

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI ĐI LÀM

>> Cải thiện trình độ chuyên môn Tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến thủ vô việc làm với:
Lịch học tập hoạt bát với 16 tiết học tập online/ngày.
Phương pháp PIALE chung tăng tài năng bản năng ngẫu nhiên và lưu giữ lâu rộng lớn.
Lộ trình được tối ưu cho từng cá thể, khẳng định Output sau 3 mon.
Học và trao thay đổi nằm trong phú viên kể từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
      ? Nhận ngay lập tức khóa đào tạo và huấn luyện test free nằm trong TOPICA Native! TOPICA NATIVE - ĐĂNG KÝ NGAY