bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập dượt nguyên tắc nối tiếp toán luôn luôn chúng ta SV và những ai theo đòi học tập cỗ môn nguyên tắc kế toán tài chính đều ngại hãi bởi phỏng dông dài của những nhiệm vụ và sở hữu thật nhiều thông tin tài khoản nên ghi nhớ thương hiệu.

Tuy nhiên, nếu như muốn phát triển thành một kế toán tài chính viên thì việc thông thuộc môn nguyên tắc kế toán tài chính là vấn đề nên và mong muốn được như thế thì những dạng bài tập nguyên lý kế toán nên dễ dàng và đơn giản được giải rời khỏi.

Bạn đang xem: bài tập nguyên lý kế toán

Dưới phía trên Leanh.edu.vn nài hỗ trợ mang lại chúng ta bài tập nguyên lý kế toán kể từ những chương 1 cho tới chương 5 với khá đầy đủ những dạng bài bác và kèm cặp Từ đó là phía dẫn ví dụ cơ hội giải những bài tập nguyên lý kế toán này.

1. Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính chương 1

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán tài chính sở hữu những trọng trách gì?

Câu 3: Trình bày những đòi hỏi của bắt bẻ toán kế toán tài chính.

Câu 4: Nguyên tắc kế toán tài chính cộng đồng bao gồm những phương pháp nào?

Câu 5: Đối tượng cộng đồng của bắt bẻ toán kế toán tài chính và đối tượng người tiêu dùng ví dụ của bắt bẻ toán kế
toán ở công ty là gì?

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần thực hành:

Bài 1: Tình hình gia sản và nguồn chi phí ở công ty phát triển X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, mối cung cấp vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương tiện vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, vật liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền gửi ngân hàng

190

10

Hao ngót gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng hàng

20

12

Vốn góp vốn đầu tư của mái ấm sở hữu

650

13

Vay cộc hạn

200

14

Quỹ góp vốn đầu tư trừng trị triển

20

15

Quỹ ca tụng thưởng phúc lợi

10

16

Phải trả cho tất cả những người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế ko phân phối

50

18

Phải trả, nên nộp Nhà nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy xác lập tiêu chuẩn X?

2. Hãy bố trí những loại gia sản, nguồn chi phí bên trên thời gian đầu ngày 1/1/N theo đòi tư liệu bên trên.

Hướng dẫn:

1. Xác tấp tểnh tiêu chuẩn X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản cộc hạn

I. Nợ nên trả

5. Nguyên liệu, vật liệu

250

13. Vay cộc hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ ca tụng thưởng phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. Phải trả cho tất cả những người bán

120

8. Tiền mặt

X

18. Phải trả, nên nộp Nhà nước

40

9. Tiền gửi ngân hàng

190

 

11. Phải thu của khách hàng hàng

20

   

II. Tài sản nhiều năm hạn 

II. Vốn mái ấm sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn góp vốn đầu tư của mái ấm sở hữu

650

2. Máy móc thiết bị

150

14. Quỹ góp vốn đầu tư trừng trị triển

20

3. Phương tiện vận tải

100

17. Lợi nhuận sau thuế ko phân phối

50

4. Tài sản hữu hình khác

50

   

10. Hao ngót gia sản cố định

(150)

   

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng gia sản = Tổng mối cung cấp vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính chương 2

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần lý thuyết:

Câu 1: Phương pháp hội chứng kể từ kế toán tài chính là gì? Vì sao thưa đó là cách thức cần thiết nhập nối tiếp toán?

Câu 2: Thế này là hội chứng kể từ nối tiếp toán?

Câu 3: Chứng kể từ kế toán tài chính được phân loại như vậy nào?

Câu 4: Hãy cho biết thêm trình tự động xử lý và luân gửi hội chứng kể từ nối tiếp toán

Câu 5: Ghi chép trên giấy tờ kế toán tài chính nên tuân hành những phương pháp nào?

Câu 6: Hiện ni việc bảo vệ và tàng trữ hội chứng kể từ được quy tấp tểnh như vậy nào?

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết thêm những nhân tố đa phần trên giấy tờ kế toán tài chính sau đây và cho biết thêm hội chứng kể từ kế toán tài chính tê liệt nằm trong loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

(Ban hành theo đòi TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Sở trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 mon 12 năm N 

Số: XK01    Nợ: 632 

                                                                     Có: 1561

- Họ thương hiệu người nhận hàng: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Khanh

- Địa Chỉ (bộ phận): Khu 8 - Quận 3 - TP.HCM

- Lý bởi xuất kho: Xuất bán

- Xuất bên trên kho (ngăn sản phẩm hóa) Công ty ABC. Địa điểm: 64 Đường Láng - Phường Ngã Tư Sở - Quận Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, thương hiệu, quy cơ hội, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung  Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

               
 

Cộng

         

855.000.000

- Tổng số chi phí ( Viết bởi chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn

- Số hội chứng kể từ gốc kèm cặp theo:

Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những nhân tố đa phần trên giấy tờ nối tiếp toán:

 • Tên gọi và số hiệu của hội chứng từ
 • Ngày mon năm lập hội chứng từ
 • Tên gọi, vị trí của đơn vị chức năng hoặc cá thể lập và nhận hội chứng từ
 • Nội dung nhiệm vụ, tài chính tài chủ yếu trừng trị sinh
 • Số lượng, đơn giá chỉ và số tài chính nhiệm vụ tài chính tài chủ yếu ghi bởi sổ; tổng số chi phí của
 • chứng kể từ dùng nhằm chi thu, chi phí ghi thông qua số và bởi chữ
 • Chữ ký, họ và thương hiệu của những người lập, người duyệt và những người dân sở hữu tương quan cho tới hội chứng từ

Chứng kể từ kế toán tài chính này nằm trong loại: Chứng kể từ phía dẫn

3. Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính chương 3

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần lý thuyết:

Câu 1: Khái niệm và nội dung của cách thức tính giá chỉ.

Câu 2: Việc tính giá chỉ những đối tượng người tiêu dùng tính giá chỉ ý nghĩa gì?

Câu 3: Cho biết những cách thức xác lập sản phẩm xuất kho nhập kỳ? Cho biết những tình huống tương thích nhằm vận dụng với từng cách thức.

Câu 4: Khi thay cho thay đổi cách thức tính độ quý hiếm sản phẩm tồn kho, ROI của công ty sở hữu bị tác động hoặc không? Cho ví dụ minh họa.

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần thực hành:

Bài 1: Tại một công ty, tình hình xuất nhập vật tư nhập mon như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá chỉ (đ)

Thành chi phí (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác lập độ quý hiếm sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) Phương pháp trung bình cả kỳ dự trữ:

Đơn giá chỉ trung bình của tất cả kỳ dự trữ = (Giá thực tiễn tồn vào đầu kỳ + Nhập nhập kỳ)/ (Số lượng tồn vào đầu kỳ + Số lượng nhập nhập kỳ)

= [3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)]/ [3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)] = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá chỉ vật tư xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá chỉ vật tư xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ Giá trị sản phẩm tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) Phương pháp nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập nhập kỳ

Xuất nhập kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

           

3.000

3

9.000

04/03

           

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

     

4.000

2,5

10.000

08/03

           

3.000

3

9.000

           

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

     

5.000

2,8

14.000

12/03

     

3.000

3

9.000

     
     

3.000

2,5

7.500

     
           

1.000

2,5

2.500

           

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

     

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

     

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Tại một công ty, tình hình xuất nhập vật tư nhập mon như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá chỉ (đ)

Thành chi phí (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác lập độ quý hiếm sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức bình quân liên trả, nhập trước xuất trước

4. Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính chương 4

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần lý thuyết:

Câu 1: Tài khoản kế toán tài chính là gì?

Câu 2: Thế này là ghi kép? Ghi đơn là gì?

Câu 3: Thế này là khối hệ thống thông tin tài khoản nối tiếp toán?

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần thực hành:

Bài 1. Doanh Nghiệp A tính cho tới ngày 31/12/200X có tài năng sản và nguồn chi phí được liệt kê như sau: (đvt: triệu đồng)

STT

Tài sản, mối cung cấp vốn 

Số tiền

1

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

2

Hao ngót gia sản cố định

20

3

Xem thêm: thu vien de thi va kiem tra

Nguyên liệu, vật liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền gửi ngân hàng

10

8

Phải trả cho tất cả những người bán

5

9

Phải thu của khách hàng hàng

7

10

Nguồn vốn liếng kinh doanh

55

11

Vay cộc hạn

3

12

Phải trả, nên nộp khác

1

13

Lợi nhuận ko phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại gia sản và nguồn chi phí, người sử dụng đặc điểm bằng vận của bảng bằng vận kế toán tài chính nhằm xác lập X (lãi hoặc lỗ)?

Lập bảng bằng vận kế toán tài chính.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng bằng vận kế toán tài chính.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản cộc hạn

I. Nợ nên trả

Nguyên liệu, vật liệu

2

Phải trả cho tất cả những người bán

5

Thành phẩm

6

Vay cộc hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, nên nộp khác

1

Tiền mặt

3

   

Tiền gửi ngân hàng

10

   

Phải thu của khách hàng hàng

7

   

II. Tài sản nhiều năm hạn

II. Vốn mái ấm sở hữu

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

Nguồn vốn liếng kinh doanh

55

Hao ngót gia sản cố định

(20)

Lợi nhuận ko phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền mặt mũi tồn kho thời điểm đầu tháng 10.000.000đ. Trong mon đột biến những nhiệm vụ tài chính sau:

 • Dùng chi phí mặt mũi 5.000.000đ nhằm hé thông tin tài khoản ở ngân hàng
 • Khách sản phẩm trả nợ bởi chi phí mặt mũi 15.000.000đ
 • Thu ứng trước của nhân viên cấp dưới bởi chi phí mặt mũi 3.000.000đ
 • Chi chi phí mặt mũi trả nợ cho tất cả những người phân phối 7.000.000đ
 • Vay thời gian ngắn của ngân hàng nhằm nhập quỹ chi phí mặt mũi 10.000.000đ
 • Chi chi phí mặt mũi trả lương lậu mang lại nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy hé, ghi và khóa thông tin tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Dùng chi phí mặt mũi 5.000.000đ nhằm hé thông tin tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Khách sản phẩm trả nợ bởi chi phí mặt mũi 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu ứng trước của nhân viên cấp dưới bởi chi phí mặt mũi 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. Chi chi phí mặt mũi trả nợ cho tất cả những người phân phối 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay thời gian ngắn của ngân hàng nhằm nhập quỹ chi phí mặt mũi 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. Chi chi phí mặt mũi trả lương lậu mang lại nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ vật dụng chữ T:

Nợ                            TK 111                              Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ        

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính chương 5

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết thêm hạ tầng nhằm tạo hình cách thức tổ hợp – bằng vận nối tiếp toán

Câu 2: Báo cáo sản phẩm sale là gì? Thương hiệu và kết cấu của Báo cáo sản phẩm kinh doanh? Tính hóa học số liệu của Báo cáo sản phẩm sale sở hữu gì khác lạ đối với Bảng bằng vận nối tiếp toán?

Câu 3: Mối mối liên hệ đằm thắm bảng bằng vận kế toán tài chính với thông tin tài khoản nối tiếp toán

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần thực hành:

Tại công ty phát triển X bắt bẻ toán sản phẩm tồn kho theo đòi cách thức kê khai thông thường xuyên và nộp thuế GTGT theo đòi cách thức khấu trừ, thời điểm đầu tháng 1/N sở hữu số dư những thông tin tài khoản nối tiếp toán:

TK 211 sở hữu số dư là 1 trong.100 triệu đồng

TK 214 sở hữu số dư là 150 triệu đồng

TK 152 sở hữu số dư là 250 triệu đồng

TK 154 sở hữu số dư là 50 triệu đồng

TK 155 sở hữu số dư là 100 triệu đồng

TK 111 sở hữu số dư là 10 triệu đồng

TK 112 sở hữu số dư là 190 triệu đồng

TK 131 sở hữu số dư là trăng tròn triệu đồng (dư Nợ)

TK 411 sở hữu số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay cộc hạn) sở hữu số dư là 200 triệu đồng

TK 414 sở hữu số dư là 520 triệu đồng

TK 331 sở hữu số dư là 120 triệu đồng (dư có)

TK 421 sở hữu số dư là 40 triệu đồng (dư có)

TK 333 sở hữu số dư là 40 triệu đồng (dư có)

Các nhiệm vụ tài chính đột biến nhập mon 1/N:

1. Trong mon mua sắm vật tư ko trả chi phí người phân phối, vật tư nhập kho đầy đủ theo đòi trị giá chỉ ở hoá đơn là 55 triệu đồng (trong tê liệt sở hữu thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp người sử dụng chi phí gửi ngân hàng trả nợ người phân phối 70 triệu đồng và nộp những khoản thuế còn nợ ngân sách 40 triệu đồng.

3. Trong mon xuất vật tư rời khỏi dùng trị giá chỉ vật tư xuất kho vẫn tính được như sau:

- Xuất người sử dụng nhập phát triển thành phầm 180 triệu đồng;

- Xuất người sử dụng mang lại phần tử quản lý và vận hành công ty 5 triệu đồng.

4. Trong mon tính khấu hao gia sản thắt chặt và cố định hữu hình:

- Dùng nhập mục tiêu phát triển 10 triệu đồng;

- Dùng đáp ứng cỗ máy quản lý và vận hành công ty 3 triệu đồng.

5. Trong mon tính chi phí lương lậu nên trả người công nhân viên:

- Phải trả người công nhân phát triển trăng tròn triệu đồng;

- Phải trả cán cỗ quản lý và vận hành công ty 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% những khoản trích theo đòi chi phí lương lậu (bảo hiểm …);

7. Tính giá tiền thành phầm phát triển được nhập mon nhập kho, hiểu được độ quý hiếm thành phầm dở dang thời điểm cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Trong mon vẫn xuất kho trở nên phẩm phân phối thẳng mang lại khách hàng, trị giá chỉ xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán sản phẩm nhập mon 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là trăng tròn triệu đồng. Đã chiếm được nhập chi phí gửi ngân hàng 150 triệu đồng, nhập nhập quỹ chi phí mặt mũi 30 triệu đồng, người tiêu dùng còn nợ 40 triệu đồng.

10. Doanh nghiệp vẫn thu nợ được ở người tiêu dùng 50 triệu đồng và vẫn người sử dụng trả nợ chi phí vay mượn thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho gửi sản phẩm cút bán ra cho công ty lớn C, trị giá chỉ vốn liếng trở nên phẩm xuất kho gửi phân phối là 30 triệu đồng, trị giá cả chưa tồn tại thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Dùng chi phí gửi ngân hàng nộp thuế nhập ngân sách Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông tin đã nhận được được sản phẩm và ko trả chi phí số sản phẩm bên trên, trị giá chỉ giao dịch thanh toán 44 triệu đồng.

14. Dùng chi phí mặt mũi bên trên quỹ chi trả ngân sách bán sản phẩm nhập kỳ 5 triệu đồng.

15. Cuối mon xác lập sản phẩm sale hiểu được ngân sách bán sản phẩm và ngân sách quản lý và vận hành công ty phân chia không còn mang lại sản phẩm phân phối nhập kỳ, những khoản lợi nhuận và ngân sách đều hợp lí, hợp ý lý; thuế suất thuế thu nhập công ty 20%.

16. Xuất quỹ chi phí mặt mũi trả lương lậu mang lại công nhân viên cấp dưới trăng tròn triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập tấp tểnh khoản kế toán tài chính những nhiệm vụ tài chính trừng trị sinh;

- Mở những thông tin tài khoản kế toán tài chính, ghi số dư thời điểm đầu tháng, số đột biến nhập mon và tính số dư những thông tin tài khoản kế toán tài chính cuối tháng;

- Lập bảng bằng vận thông tin tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng bằng vận kế toán tài chính thời điểm cuối tháng 1/N

- Hãy lập report sản phẩm sale thời điểm cuối tháng 1/N

Hướng dẫn:

1.

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: trăng tròn triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% những khoản trích theo đòi chi phí lương lậu (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Tập hợp ý CPSXPS nhập kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá trở nên sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS nhập kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: trăng tròn triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi nhận GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

*) Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết gửi chi phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) Xác tấp tểnh thuế TNDN nên nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết gửi thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) Xác tấp tểnh ROI ko phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: trăng tròn triệu

Có TK 111: trăng tròn triệu

6. Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính chương 6

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự động kế toán tài chính quy trình mua sắm chọn lựa triển khai thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình tự động kế toán tài chính quy trình phát triển triển khai thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự động kế toán tài chính quy trình bán sản phẩm triển khai thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình tự động kế toán tài chính quy trình xác lập sản phẩm sale triển khai thế nào (vẽ sơ đồ)?

Bài tập dượt nguyên tắc kế toán tài chính phần thực hành:

Bài 1: Tại công ty Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư vào đầu kỳ của những TK:

- TK ngân sách phát triển dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- Các TK không giống sở hữu số dư (xxx) hoặc không tồn tại số dư.

B - Các nhiệm vụ đột biến nhập kỳ:

1/ Xuất kho nguyên vẹn vật tư người sử dụng mang lại SXKD là 100.000, nhập đó

- Dùng mang lại SX SP A: 50.000.

- Dùng mang lại SX SP B: 35.000.

- Dùng mang lại quản lý và vận hành phân xưởng: 15.000.

2/ Tính chi phí lương lậu nên trả mang lại CNV là 63.000, nhập đó

- Tiền lương lậu CNSX SP A: 15.000.

- Tiền lương lậu CNSX SP B: 25.000.

- Tiền lương lậu quản lý và vận hành phân xưởng: 5.000.

- Tiền lương lậu của nhân viên cấp dưới bán sản phẩm 8.000

- Tiền lương lậu của phần tử quản lý và vận hành công ty 10.000

3/ Trích những khoản trích theo đòi lương lậu theo đòi tỷ trọng quy tấp tểnh (giả tấp tểnh toàn cỗ chi phí lương lậu là lương lậu cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ người sử dụng mang lại phát triển 15.000; Sở phận bán sản phẩm 12.000; Sở phận quản lý và vận hành công ty 11.000

5/ Cuối kỳ kết gửi không còn ngân sách SX. lõi rằng ngân sách SX cộng đồng phân chia mang lại từng loại SP theo đòi chi phí lương lậu người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho trở nên phẩm phát triển theo đòi giá tiền phát triển thực tiễn.

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập tấp tểnh khoản kế toán tài chính những nhiệm vụ tài chính đột biến.

2/ Phản ánh nhập TK tổ hợp, TK chi tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập tấp tểnh khoản kế toán tài chính những nhiệm vụ tài chính trừng trị sinh

1. Xuất kho NVL người sử dụng mang lại SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Tiền lương lậu nên trả mang lại CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích những khoản trích theo đòi lương lậu tỷ trọng quy tấp tểnh (toàn cỗ chi phí lương lậu là lương lậu cơ bản)

Tính toán:

+) Công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương tự động tao có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) Người làm việc nên đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) Các khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

   

TK 334

6.615

   

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214:              38.000

5. Ta có:

TK 627

 1. 15.000
 2. 5.000
 3. 1.175
 4. 15.000

CPS: 36.175

Phân té mang lại từng loại thành phầm theo đòi chi phí lương lậu người công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy tao có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

 1. Nhập kho

*) Tập hợp ý CPSXPS nhập kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A:                   50.000

Có TK 622A:                   15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A:                   13.565,625

Giá trở nên phát triển A = CPSXDDĐK + CPSCPS nhập kỳ - CPSXDDCK

                                   = 6.000 +  82.090,625 - 6.000

                                   =  82.090,625

*) Tập hợp ý CPSXPS nhập kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B:                   35.000

Có TK 622B:                   25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B:                   22.609,375

Giá trở nên phát triển B = CPSXDDĐK + CPSCPS nhập kỳ - CPSXDDCK

                                   = 9.000 +  88.484,375 - 3.000

                                   =  94.484,375

*) Phản ánh nhập TK tổ hợp, TK chi tiết

Bài 2: Cho tình hình bên trên công ty lớn XYZ nhập mon 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật tư chủ yếu mang lại phát triển thành phầm 85.000

2. Xuất kho một số trong những khí cụ làm việc đáp ứng phần tử phát triển 30.000, đáp ứng bán sản phẩm 14.000 (loại phân chia 1 lần)

3. Các ngân sách công ty mua sắm ngoài nhập mon (tiền năng lượng điện, nước, năng lượng điện thoại) theo đòi giá chỉ chưa tồn tại thuế đáp ứng mang lại phát triển 35.000, đáp ứng mang lại bán sản phẩm 16.000, quản lý và vận hành công ty 42.800, thuế suất thuế độ quý hiếm ngày càng tăng 10%, toàn cỗ giao dịch thanh toán bởi chi phí mặt

4. Tính rời khỏi chi phí lương lậu nên trả của người công nhân thẳng phát triển 75.000, lương lậu nhân viên cấp dưới bán sản phẩm 32.000, lương lậu phần tử quản lý và vận hành công ty 23.000

5. Trích những khoản trích theo đòi lương lậu theo đòi tỷ trọng quy tấp tểnh (tỷ lệ đằm thắm lương lậu cơ phiên bản và lương lậu năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ phần tử phát triển 25.000, phần tử bán sản phẩm 10.000, phần tử quản lý và vận hành công ty 8.500

7. Nhập kho trở nên phẩm 300 thành phầm triển khai xong kể từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản những nhiệm vụ tài chính đột biến nhập kỳ

2. Tính giá tiền thành phầm phát triển triển khai xong nhập kỳ biết độ quý hiếm thành phầm dở dang vào đầu kỳ là 3.000, thời điểm cuối kỳ là 17.000

3. Phản ánh nhập thông tin tài khoản nối tiếp toán

Xem thêm: cách xác định hướng nhà

Xem thêm: 

 • Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, 133
 • Cách Hạch Toán Thanh Lý Tài Sản Cố Định
 • Cách Hạch Toán Chiết Khấu Thương mại dịch vụ - Giảm Giá Hàng Bán
 • Hướng Dẫn Hạch Toán Chênh Lệch Tỷ Giá Theo Thông Tư 200

Kết Luận:

Trên đó là các dạng bài tập nguyên lý kế toán sở hữu phần thắc mắc lý thuyết giống như phần bài bác tập dượt thực hành thực tế, bài bác tập dượt rèn luyện nhằm những chúng ta cũng có thể dễ dàng và đơn giản nắm rõ những cách thức thực hiện của từng dạng bài bác tập dượt. Chúc những chúng ta cũng có thể đoạt được bài tập nguyên lý kế toán trở nên công!

Để được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp những kỹ năng và kiến thức chân móng về nguyên tắc kế toán tài chính qua quýt những đoạn phim bởi những kế toán tài chính trưởng vẫn có không ít năm tay nghề share những chúng ta cũng có thể xem thêm >>