bài tập logaritCác dạng bài xích tập luyện Phương trình logarit tinh lọc, đem đáp án

Phần Phương trình logarit Toán lớp 12 với những dạng bài xích tập luyện tinh lọc đem nhập Đề đua trung học phổ thông Quốc gia và bên trên 100 bài xích tập luyện trắc nghiệm tinh lọc, đem đáp án. Vào Xem chi tiết nhằm theo đòi dõi những dạng bài xích Phương trình logarit hoặc nhất ứng.

Bạn đang xem: bài tập logarit

Bài giảng: Cách giải phương trình logarit - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

 • 5 dạng bài xích tập luyện Phương trình logarit nhập đề đua Đại học tập đem điều giải Xem chi tiết
 • Dạng 1: Giải phương trình logarit bằng phương pháp fake về nằm trong cơ số Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng phương pháp fake về nằm trong cơ số Xem chi tiết
 • Dạng 2: Giải phương trình logarit bằng phương pháp nón hóa Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng phương pháp nón hóa Xem chi tiết
 • Dạng 3: Giải phương trình logarit bằng phương pháp bịa ẩn phụ Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng phương pháp bịa ẩn phụ Xem chi tiết
 • Dạng 4: Sử dụng tính đơn điệu nhằm giải phương trình logarit Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm dùng tính đơn điệu nhằm giải phương trình logarit Xem chi tiết
 • Dạng 5: Phương trình logarit chứa chấp tham ô số Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit chứa chấp tham ô số Xem chi tiết

Bài tập luyện trắc nghiệm

 • Bài tập luyện hàm số nón và logarit nâng lên Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 1) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 2) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 3) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 4) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (cơ bạn dạng - phần 5) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (nâng cao - phần 1) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (nâng cao - phần 2) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (nâng cao - phần 3) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (nâng cao - phần 4) Xem chi tiết
 • 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm Hàm số nón, lũy quá, Lôgarit đem điều giải (nâng cao - phần 5) Xem chi tiết

Giải phương trình logarit bằng phương pháp fake về nằm trong cơ số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Định nghĩa

    Phương trình lôgarit là phương trình đem chứa chấp ẩn số nhập biểu thức bên dưới lốt lôgarit.

2. Phương trình lôgarit cơ bản

    • loga x = b ⇔ x = ab (0 < a ≠ 1).

    • loga f(x) = loga g(x) Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

3. Các bước giải phương trình logarit bằng phương pháp fake về nằm trong cơ số

    * Cách 1. Tìm ĐK của phương trình (nếu có).

    * Cách 2. Sử dụng khái niệm và những đặc điểm của lôgarit để mang những lôgarit xuất hiện nhập phương trình về nằm trong cơ số.

    * Cách 3.Biến thay đổi phương trình về phương trình lôgarit cơ bạn dạng đã hiểu phương pháp giải.

    * Cách 4. Kiểm tra ĐK và Tóm lại.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình: log2 x + log3 x + log4 x = log20 x.

Lời giải:

Điều khiếu nại của phương trình là x > 0.

Với ĐK bên trên phương trình đang được mang đến tương tự với phương trình

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Kết phù hợp với ĐK, tao được tập luyện nghiệm của phương trình đang được cho rằng {1}.

Bài 2: Giải phương trình

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Tập nghiệm của phương trình đang được cho rằng {1;2}.

Bài 3: Giải phương trình

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Tập nghiệm của phương trình đang được cho rằng {3}.

Giải phương trình logarit bằng phương pháp nón hóa

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Phương trình lôgarit cơ bản

    • loga x = b ⇔ x = ab (0 < a ≠ 1).

    • loga f(x) = loga g(x) Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

2. Cơ sở của cách thức nón hoá

        loga f(x) = g(x) (0 < a ≠ 1) ⇔ f(x) = ag(x)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình log2 (x+3)=1.

Lời giải:

log2 (x+3) = 1 ⇔ x+3 = 2 ⇔ x = -1

Bài 2: Giải phương trình log(25x - 22x+1) = x.

Lời giải:

log(25x-22x+1 )=x ⇔ 25x-22x+1=10x ⇔ 25x-2.4x=10x

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Xem thêm: bài văn về quê hương

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Kết phù hợp với ĐK, tao được tập luyện nghiệm của phương trình đang được cho rằng Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Bài 3: Giải phương trình log2 (9-2x )=3-x.

Lời giải:

log2 (9-2x ) = 3-x ⇔ log2 (9-2x ) = log2 23-x ⇔ 9-2x=23-x ⇔ 9-2x=8/2x ⇔ 22x-9.2x+8=0

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Tập nghiệm của phương trình đang được cho rằng {0;3}.

Giải phương trình logarit bằng phương pháp bịa ẩn phụ

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Phương trình lôgarit cơ bản

    • logax = b ⇔ x = ab (0 < a ≠ 1).

    • logaf(x)=logag(x) Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

2. Các bước giải phương trình vì chưng cách thức bịa ẩn phụ

Giải phương trình: f[logag(x)] = 0 (0 < a ≠ 1).

    • Cách 1: Đặt t = logag(x) (*).

    • Cách 2: Tìm ĐK củat (nếu có).

    • Cách 3: Đưa về giải phương trình f(t) = 0 đã hiểu phương pháp giải.

    •Bước 4: Thay nhập (*) nhằm mò mẫm x.

3. Một số chú ý cần thiết Khi thay đổi đổi

    1) logaf2(x) = 2loga|f(x)|

    2) logaf2k(x) = 2kloga|f(x)|

    3) logaf2k+1(x) = (2k+1)logaf(x)

    4) loga(f(x)g(x)) = loga|f(x)| + loga|g(x)|

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình log23 x - 4log3x + 3 = 0.

Lời giải:

Điều khiếu nại của phương trình là x > 0.

Đặt log3x = t. Khi ê phương trình đang được mang đến trở thành

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Kết phù hợp với ĐK, tao được tập luyện nghiệm của phương trình đang được cho rằng {3;27}.

Bài 2: Giải phương trình

Lời giải:

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Khi ê phương trình đang được mang đến trở thành

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Tập nghiệm của phương trình đang được cho rằng {10; 100}.

Bài 3: Giải phương trình

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Lời giải:

Điều khiếu nại của phương trình là x > 0.

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Khi ê phương trình đang được mang đến trở thành

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia đem điều giải

Kết phù hợp với ĐK, tao được tập luyện nghiệm của phương trình đang được cho rằng {3√3; 3-√3 }.

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Tổng hợp lí thuyết Chương Hàm số lũy quá, Hàm số nón, hàm số logarit
 • Chủ đề: Hàm số nón, Hàm số lũy quá, Hàm số Lôgarit
 • Chủ đề: Phương trình mũ
 • Chủ đề: Bất phương trình mũ
 • Chủ đề: Bất phương trình logarit
 • Bài tập luyện đồ gia dụng thị hàm số nón và logarit

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: look forward to là gì