ashamed đi với giới từ gì

Ashamed là một trong những tính kể từ kha khá phổ cập vô giờ Anh, thao diễn mô tả xúc cảm xấu xa hổ, hổ ngượng nghịu về một điều gì cơ. Tuy nhiên, ko nên ai ai cũng bắt được Ashamed lên đường với giới kể từ gì cũng giống như những cấu hình với Ashamed. Hôm ni, nằm trong Langmaster dành riêng 5 phút hiểu nội dung bài viết sau đây nhằm dò xét hiểu toàn cỗ phần kỹ năng này nhé!

Xem thêm: GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH: PREPOSITIONS MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Bạn đang xem: ashamed đi với giới từ gì

I. Ashamed là gì?

null

Phiên âm: Ashamed /ə'ʃeimd/ (adj)

Nghĩa: Tính kể từ "ashamed" đem nghĩa là cảm nhận thấy xấu xa hổ, hổ ngượng nghịu, hoặc xấu xa mặt mũi vì thế tôi đã thực hiện điều gì cơ ko đích thị, ko xứng đáng, hoặc phạm phải một sai lầm không mong muốn. 

Ví dụ:

 • She was ashamed of her behavior at the tiệc nhỏ last night. (Cô ấy xấu xa hổ về hành động của tớ vô buổi tiệc tối qua quýt.)
 • The company's CEO was ashamed of the unethical practices within the organization. (Giám đốc điều hành quản lý của doanh nghiệp xấu xa hổ vì thế những thực tiễn biệt ko đạo đức nghề nghiệp vô tổ chức triển khai.)

II. Các dạng không giống của Ashamed

Bên cạnh dạng tính kể từ Ashamed, cũng đều có một số trong những dạng kể từ không giống của kể từ này như trạng kể từ, danh kể từ,... nhằm dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang lại phù hợp:

1. Ashamedly (trạng từ): Một cơ hội xấu xa hổ, hổ ngượng nghịu, thao diễn mô tả cơ hội thể hiện nay xúc cảm xấu xa hổ.
Ví dụ: She apologized ashamedly for her mistake. (Cô ấy van lơn lỗi một cơ hội xấu xa hổ vì thế sai lầm không mong muốn của tớ.)

2. Ashamedness (danh từ): Trạng thái của việc cảm nhận thấy xấu xa hổ.
Ví dụ: His ashamedness was evident from his downcast eyes. (Tình trạng xấu xa hổ của anh ấy tao rõ rệt kể từ góc nhìn trầm xuống.)

3. Ashamer (danh từ): Người tạo ra xúc cảm xấu xa hổ cho những người không giống.
Ví dụ: He's a notorious ashamer, always pointing out people's mistakes in public. (Anh ấy là một trong những kẻ tạo nên xấu xa hổ phổ biến, luôn luôn chỉ ra rằng những sai lầm không mong muốn của những người khác trước đây công bọn chúng.)

III. Ashamed lên đường với giới kể từ gì?

null

Ashamed hoàn toàn có thể lên đường với phụ thân giới kể từ OF, AT và ABOUT. Ở phần này, nằm trong dò xét hiểu sâu sắc rộng lớn về những cụm kể từ này nhé!

1. Ashamed + of

Cấu trúc "Ashamed + of + sth" dùng để làm thao diễn mô tả cảm giác xấu xa hổ, hổ ngượng nghịu về một hành vi, trường hợp hoặc tính cơ hội. Cấu trúc này dùng để làm chỉ ra rằng nguyên vẹn nhân hoặc nguyên do khiến cho ai cơ cảm nhận thấy xấu xa hổ.

Ví dụ:

 • She was ashamed of her mistake in the exam. (Cô ấy xấu xa hổ về sai lầm không mong muốn vô bài xích đánh giá.)
 • He felt ashamed of his behavior at the tiệc nhỏ. (Anh ấy cảm nhận thấy xấu xa hổ về hành động của tớ vô buổi tiệc.)

2. Ashamed + at

Cấu trúc "Ashamed + at + sth" cũng dùng để làm diễn mô tả xúc cảm xấu xa hổ hoặc hổ ngượng nghịu về một vụ việc, hành vi hoặc trường hợp ví dụ. Tuy nhiên, cơ hội dùng "ashamed at" ko phổ cập bằng phương pháp dùng "ashamed of". 

Ví dụ:

 • She was ashamed at her rude behavior towards her friend. (Cô ấy xấu xa hổ về hành động thông tục với chúng ta của tớ.)
 • He felt ashamed at his lack of preparation for the important presentation. (Anh ấy cảm nhận thấy xấu xa hổ vì thế việc ko sẵn sàng kỹ mang lại buổi thuyết trình cần thiết.)

3. Ashamed + about

Cấu trúc "ashamed + about + sth" cũng dùng để làm thao diễn mô tả cảm giác xấu xa hổ, hổ ngượng nghịu hoặc hối hận hận về một vụ việc, hành vi, hoặc trường hợp ví dụ. 

Ví dụ:

 • She was ashamed about her careless mistake in the report. (Cô ấy xấu xa hổ vì thế sai lầm không mong muốn thiếu cẩn trọng vô report.)
 • He felt ashamed about his behavior at the tiệc nhỏ last night. (Anh ấy cảm nhận thấy xấu xa hổ về hành động của tớ vô buổi tiệc tối qua quýt.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

IV. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Ashamed

1. Embarrassed

Embarrassed hoàn toàn có thể thao diễn đạt xúc cảm xấu xa hổ tuy nhiên trong một phạm vi hẹp rộng lớn đối với "ashamed." Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận thấy embarrassed Khi bị kẻ không giống nhạo báng trước một group người, tuy nhiên ko thể coi cơ là một trong những điều làm mất đi danh dự hoặc độ quý hiếm của công ty.

Ví dụ: She was embarrassed by her loud stomach growling during the important meeting. (Cô ấy xấu xa hổ vì thế giờ bao tử ồn ã vô cuộc họp cần thiết.)

2. Guilty

Guilty thể hiện nay cường độ xúc cảm xấu xa hổ cao hơn nữa đối với "ashamed" khi chúng ta nhận đi ra tôi đã vi phạm quy tắc, đạo đức nghề nghiệp hoặc tạo nên tổn kinh hoảng cho những người không giống và mong muốn đền rồng bù hoặc sửa sai.

Ví dụ: The thief felt guilty after stealing the old woman's purse. (Kẻ trộm cảm nhận thấy đem tội lỗi sau thời điểm lấy cắp ví của bà già nua.)

3. Regretful

Regretful thể hiện nay sự hối hận và ước mong muốn thay cho thay đổi một hành vi đang được xẩy ra vô vượt lên trên khứ, trong những khi "ashamed" thể hiện nay sự xấu xa hổ về hành vi đang được xẩy ra và tác động cho tới danh dự hoặc độ quý hiếm của bạn dạng thân thích.

Xem thêm: đề thi tiếng anh b1

Ví dụ: He was regretful about not attending his best friend's wedding. (Anh ấy hối hận hận vì thế ko tham gia đám hỏi của công ty thân thích.)

4. Humiliated 

Humiliated thể hiện nay cường độ xấu xa hổ và tổn hại cao hơn nữa đối với "ashamed," khi chúng ta cảm thấy bản thân bị ô nhục trước mặt mũi người xem hoặc chịu đựng sự suy tách về độ quý hiếm lòng tin.

Ví dụ: The student felt humiliated when the teacher scolded him in front of the class. (Học sinh cảm nhận thấy bị ô nhục Khi nghề giáo quở trách móc anh tao trước lớp.)

5. Disgraced

Disgraced nhấn mạnh vấn đề sự mất mặt danh dự và thất bại trong những việc lưu giữ vững vàng tin tưởng hoặc độ quý hiếm đạo đức nghề nghiệp, thông thường tự hành vi nguy hiểm.

Ví dụ: The athlete was disgraced for using performance-enhancing drugs during the competition. (Vận khuyến khích bị mất mặt danh dự vì thế dùng kích thích vô cuộc thi đua.)

6. Awkward 

Awkward triệu tập nhiều hơn nữa vô cảm giác ko thoải mái tự tin và lúng túng vô trường hợp xã hội hoặc gửi gắm tiếp, trong những khi "ashamed" thể hiện nay xúc cảm xấu xa hổ về hành vi hoặc hành động của tớ.

Ví dụ: The teenager felt awkward trying vĩ đại make small talk with his crush. (Chàng thanh niên cảm nhận thấy lúng túng Khi nỗ lực ve vãn người mình yêu thích.)

7. Self-conscious

Self-conscious thể hiện nay sự xấu hổ và tự động ti trong những việc cảm biến và reviews bạn dạng thân, trong Khi "ashamed" thể hiện nay sự xấu xa hổ về hành vi hoặc trường hợp ví dụ.

Ví dụ: She was self-conscious about her appearance and didn't lượt thích being the center of attention. (Cô ấy tự động ý thức về dung mạo của tớ và ko mến trở nên trung tâm xem xét.)

8. Mortified 

Mortified thể hiện nay cường độ xấu xa hổ và lo ngại ngùng to hơn đối với "ashamed," khi chúng ta cảm thấy tự động ti và xấu xa hổ trước mặt mũi người xem.

Ví dụ: The child was mortified when his parents saw his bad report thẻ. (Đứa trẻ con bị ngượng ngùng Khi phụ huynh thấy phiếu điểm tồi tàn của tớ.)

null

V. Bài tập luyện vận dụng

Sử dụng những từ/cụm kể từ “ashamed, ashamedness, ashamed at, ashamed of” nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây:

1. After realizing he had copied his friend's homework, he felt __________ for his dishonesty.

2. She didn't want vĩ đại admit her mistake, but she felt ____________.

3. He felt ____________ his lack of knowledge during the interview.

4. His ____________ was evident in his downcast eyes and apologetic tone.

5. They were ____________ about the way they treated their classmates.

Đáp án: 

1. ashamed at/of

2. ashamed

3. ashamed at/of

4. ashamedness

Xem thêm: trường khoa học tự nhiên

5. ashamed

Đăng ký ngay: 

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Kết luận

Qua nội dung bài viết bên trên trên đây, hẳn bạn đã sở hữu được những kỹ năng cần thiết về chủ thể “Ashamed lên đường với giới kể từ gì?” và những cấu hình với Ashamed. Đừng quên thông thường xuyên rèn luyện trong những đối thoại thực tiễn nhằm thạo những cấu hình này nhé! Hình như, hãy ĐK thực hiện bài xích test trình độ chuyên môn giờ Anh không lấy phí tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!