arrives đi với giới từ gì

Hẳn nhiều chúng ta trong khi thấy kể từ arrive đều liên tưởng tức thì cho tới đường nét nghĩa “đến một điểm nào là đó”. Tuy nhiên, nhằm miêu tả ý “Tôi đang được về cho tới nhà”“Tôi đang đi đến Paris” thì kể từ arrive được dùng như vậy nào? Ngoài đường nét nghĩa “đến một điểm nào là đó” thì kể từ arrive có còn đường nét nghĩa nào là không giống không? Hay chúng ta đang được vướng mắc Arrived lên đường với giới kể từ gì?

Nếu chúng ta cũng đang sẵn có những thắc mắc như bên trên thì hãy xem thêm bài xích tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: arrives đi với giới từ gì

Định nghĩa Arrive

Arrive là một nội động từ với tương đối nhiều nghĩa. Dưới đấy là những nét nghĩa chủ yếu của động kể từ này:

Arrive /əˈraɪv/ (v): cho tới một vị trí nào là đó

 • Thu will arrive in Paris soon. (Thư sẽ tới Paris sớm thôi)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): được vận trả, mang lại (áp dụng với loại vật)

 • We had to lớn wait over an hour for our order to lớn arrive. (Chúng tôi cần đợi rộng lớn một giờ thì lô hàng mới mẻ đến)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): xẩy ra, xảy cho tới (sử dụng nhằm nói đến việc một sự khiếu nại, một thời hạn cụ thể)

 • I had prepared carefully for my wedding day and finally it arrived. (Tôi đang được sẵn sàng kỹ lưỡng cho một ngày cưới của tớ và sau cuối nó đang được đến)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): xuất hiện (nói về phát minh, cách thức, sản phẩm…)

 • Since the day smartphones arrived, my job has been much easier. (Kể từ thời điểm ngày xuất hiện tại smartphones, việc làm của tôi đang được trở thành dễ dàng rộng lớn nhiều).

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): được sinh đi ra, ra đời (trẻ em)

 • Thu’s baby arrived on Thursday. (Con của Thư đang được ra đời vô loại Năm).

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): đạt được thỏa thuận hợp tác (quyết lăm le, biện pháp, … sau thời điểm đang được thảo luận/ suy nghĩ)

Xem thêm: công thức tính lãi suất ngân hàng

Lưu ý: Khi kể từ arrive được dùng với đường nét nghĩa này thì thông thường với giới kể từ “at” lên đường hâu phương.

 • After long hours of negotiation, we finally arrived at a decision. (Sau hàng tá giờ thương thảo, Shop chúng tôi sau cuối đã từng đi cho tới một quyết định).

arrived

Từ arrive/arrived thông thường lên đường với giới kể từ gì còn tùy theo đường nét nghĩa tuy nhiên mình thích miêu tả.

Để miêu tả đường nét nghĩa “đến một điểm nào là đó”, kể từ arrive thường lên đường với 2 giới kể từ đó là “in”“at”. Tuy nhiên, lúc nào thì tớ sử dụng “arrive in”, lúc nào thì tiếp tục dùng “arrive at”

Arrive/Arrived in + city/country Arrive/Arrived at + place
Địa điểm lên đường sau kể từ arrive in thông thường là một trong vị trí cực kỳ to lớn như là một trong quốc gia (country), hoặc một thành phố (city) Địa điểm lên đường sau từ arrive at thường là một trong vị trí nhỏ như là một trong khách sạn (hotel), trường bay (airport).
VD: I’ll arrive in Pakistan in the next two weeks. (Tôi sẽ tới Pakistan vô 2 tuần tới). VD: Nam arrived at the airport at 5 o’clock. (Nam cho tới trường bay khi 5 giờ).
Lưu ý: Chúng tớ tiếp tục KHÔNG dùng “arrive to” nhằm miêu tả đường nét nghĩa: “đến một điểm nào là đó”.

Để miêu tả đường nét nghĩa “đến vào trong 1 thời điểm/ thời hạn nào là đó” thì kể từ arrive có thể lên đường với những giới kể từ như: “in/ on/ at”.

Xem thêm: câu chuyện bông hoa cúc trắng

Arrive/Arrived in Arrive/Arrived on Arrive/Arrived at
Thời gian giảo lên đường sau giới kể từ in thông thường là:
 • Tháng
 • Năm
 • Mùa
Thời gian giảo lên đường sau giới kể từ in thông thường là:
 • Ngày
 • Thứ vô tuần
Thời gian giảo lên đường sau giới kể từ in thông thường là:
 • Giờ cụ thể
VD: Hoa and Hung arrived in September. (Hòa và Hùng đang đi đến vô mon 9) VD: Hoa and Hung arrived on Monday (Hòa và Hùng đang đi đến vô loại Hai) VD: Hoa and Hung arrived at 5 p.m (Hòa và Hùng đang đi đến vô khi 5 giờ chiều)
Lưu ý: Chúng tớ KHÔNG sử dụng giới kể từ sau kể từ arrive với những kể từ chỉ thời hạn như: yesterday/ next week/  VD: I arrived yesterday (Tôi cho tới vào trong ngày hôm qua). NOT: I arrived on yesterday 

Để miêu tả đường nét nghĩa: “đi cho tới một thỏa thuận hợp tác, quyết định”, thì kể từ arrive/Arrived thông thường lên đường với giới kể từ là “at”.

VD: Finally, Hung and I arrived at a perfect solution. (Cuối nằm trong, Hưng với tôi đã từng đi cho tới một biện pháp trả hảo).

arrived lên đường với giới kể từ gì Để vấn đáp mang đến thắc mắc ở đầu nội dung bài viết, Lúc miêu tả đường nét nghĩa “đi về cho tới nhà”, tớ chỉ việc đơn giản và giản dị sử dụng: arrive home page.

Bài luyện dùng kể từ arrive