advised to v hay ving

Cấu trúc advise chắc rằng tiếp tục vô nằm trong thân thuộc với tất cả chúng ta. Mé cạnh những cấu hình advise kết phù hợp với động kể từ thường nhìn thấy, thì advise còn một vài cấu hình không giống cũng ko thông thường phần thú vị. 

Cùng IZONE tò mò toàn bộ cấu hình của advise qua chuyện nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: advised to v hay ving

Advise là gì?

Advise (verb) /ədˈvaɪz/

Advise là động kể từ được dùng để làm chỉ hành vi thể hiện ý kiến và khêu gợi ý.

Cấu trúc advise

Advise thông thường được phân phát âm với âm “z” ở cuối, phân biệt với âm “s” cuối của Advice (n) – câu nói. khuyên răn, khêu gợi ý

 • If you advise someone, you are giving them advice. Someone who advises you is an adviser or advisor.
 • I would advise you vĩ đại buy a raincoat before you travel vĩ đại Hanoi this month. (Mình khuyên răn các bạn nên chọn mua một cái áo tơi trước lúc chuồn du ngoạn cho tới TP. hà Nội mon này)

Một số cấu hình thịnh hành của advise

Advise + Mệnh đề

S1 + advise + O + (that) + S2 + (should) + V

Dùng cấu hình này với mục tiêu khuyên răn ai ê nên thực hiện gì

 • I advise the children that they should not play near the road (Tôi khuyên răn trẻ em rằng bọn chúng tránh việc nghịch tặc ngay gần đường)
 • The interviewer advised the candidates that they should arrive 10 minutes early before the interview (Người phỏng vấn khuyên răn người tìm việc nên cho tới sớm trước giờ phỏng vấn 10 phút)

Advise + Giới từ

S + advise + O + against + V_ing = S + advise + not + vĩ đại V

Được người sử dụng khi khuyên răn ai ê tránh việc thao tác làm việc gì ê.

Xem thêm: tre xanh xanh tự bao giờ

 • I advise you against taking that road – it’s been congested for an hour. (Tôi khuyên răn các bạn tránh việc chuồn con phố ê – nó đã trở nên ùn tắc nhập một giờ rồi.)
 • I strongly advise you against trusting him. He is a professional scammer (Tôi trở thành thực khuyên răn các bạn tránh việc tin tưởng anh tao. Anh tao là một trong những kẻ lừa hòn đảo có tính chuyên nghiệp đấy.)

S + advise + O + on/about + N

Cấu trúc advise này được sử dụng khi thể hiện câu nói. khuyên răn về một chủ thể, nghành quan trọng nào là này mà các bạn đem kiến thức và kỹ năng hoặc năng lượng quan trọng.

 • The Marketing teacher advises the students on promotion issues. (Giáo viên môn Marketing tiếp tục đi ra câu nói. khuyên răn mang lại học viên về những yếu tố truyền thông.)
 • The CEO advised on work spirit. (Người quản lý và vận hành thể hiện câu nói. khuyên răn về niềm tin thao tác làm việc.)

Advise vĩ đại v hoặc ving?

advise vĩ đại v hoặc ving

Advise khi kết phù hợp với động kể từ, thông thường xuất hiện tại bên dưới 02 dạng cấu hình To V hoặc V Ing. Mỗi cấu hình tiếp tục đem ý nghĩa sâu sắc không giống nhau. Như vậy advise rất có thể chuồn với tất cả vĩ đại v và ving tuỳ từng tình huống.

S + advise + O (tân ngữ) + To V

Được người sử dụng khi mong muốn khuyên răn ai ê thực hiện một việc gì đó

 • My mother advised me vĩ đại stop taking the antibiotics medicine, as it does more harm phàn nàn good. (Mẹ tôi khuyên răn tôi ngừng húp dung dịch kháng sinh, vì thế nó sợ hãi nhiều hơn thế nữa lợi.)
 • My teacher advised us vĩ đại revise the subjects regularly. (Giáo viên của tôi khuyên răn Shop chúng tôi nên ôn tập luyện những môn học tập thông thường xuyên.)
 • I advise my customers vĩ đại sample the cosmetics before they buy them. (Tôi khuyên răn quý khách của tớ nên người sử dụng demo hóa mỹ phẩm trước lúc mua.)

S + advise + Ving

Xem thêm: co be quang khan đo

Được dùng để làm khuyên răn nên làm cái gi, không tồn tại tân ngữ nhập cấu hình này (khuyên cộng đồng, ko nhắm bài xích đối tượng người dùng rõ ràng nào).

 • The teacher advised learning English as soon as possible (Giáo viên khuyên răn nên học tập giờ đồng hồ Anh càng nhanh càng tốt)
 • I advised having dinner at home page because food safety and hygiene issues (Tôi khuyên răn bữa ăn ở trong nhà vì thế yếu tố an toàn và đáng tin cậy lau chùi thực phẩm)

Bài tập

Người học tập thông thường giắt lỗi khi lầm lẫn đằm thắm advise và advice, demo mức độ với bài xích tập luyện tiếp sau đây nhằm coi các bạn đem phân biệt được 2 kể từ này sẽ không nhé:

Bài tập luyện thực hành: Chọn advise hoặc advice nhằm hoàn mỹ câu

 1. I ___ you vĩ đại exercise everyday.
 2. My quấn is always ready vĩ đại offer ___ .
 3. My mother ___ má vĩ đại wake up early.
 4. What tự you ___ má vĩ đại do?
 5. He is always ready vĩ đại take my ___
 6. Can you ___ má on which xe đạp vĩ đại buy?
 7. You should listen vĩ đại your father’s ___.
 8. The doctor ___ Linh vĩ đại give up smoking.
 9. I need your ___ on what vĩ đại wear for my job interview.
 10. He is the best person vĩ đại ask for ___ on planes.