advise to v hay ving

Vận dụng thành thục Advise vô tiếp xúc với cấu tạo, câu ví dụ và bài xích tập dượt về động kể từ Advise!
Advise là một trong những động kể từ thông thườn vô giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều các bạn lầm lẫn Khi dùng, ko biết Advise đồ sộ V hoặc Ving mới mẻ đích thị. Giao Tiếp Tiếng Anh tiếp tục khiến cho bạn áp dụng thành thục Advise vô tiếp xúc qua chuyện nội dung bài viết này nhé!

Advise là gì? Advise đồ sộ V hoặc Ving?


Động kể từ Advise (phát âm là /ədˈvaɪz/) được sử dụng Khi người trình bày ham muốn thể hiện điều khuyên răn hoặc thuật lại một điều khuyên răn này bại.
Ví dụ:
His doctor advised him against smoking.
Bác sĩ khuyên răn anh ấy tránh việc hút thuốc lá.
I’d advise waiting until tomorrow.

Bạn đang xem: advise to v hay ving

Tôi khuyên răn chúng ta nên đợi cho tới ngày mai.
Vậy theo đuổi sau Advise là gì? Advise đồ sộ V hoặc Ving mới mẻ đích thị ngữ pháp? Theo Cambridge Dictionary, Advise đồ sộ V hoặc Ving đều đích thị ngữ pháp, tùy nằm trong vô cấu tạo các bạn dùng. Cùng thăm dò hiểu những cấu tạo với Advise nhằm rõ ràng rộng lớn nhé.

Tổng ăn ý cấu tạo Advise và ví dụ


Tuy đem nằm trong chân thành và ý nghĩa khuyên nhủ ai bại về yếu tố gì bại, thể tuy nhiên có rất nhiều cấu tạo không giống nhau với Advise.


Advise đồ sộ V hoặc Ving mới mẻ đúng?

Advise somebody đồ sộ V hoặc đồ sộ be Advised đồ sộ V


Some employment experts have advised employers đồ sộ dismiss staff.
Một số Chuyên Viên nhân sự vẫn khuyên răn công ty làm việc nên thải hồi nhân viên cấp dưới.
We advised guests đồ sộ pay special attention đồ sộ hand hygiene
Chúng tôi khuyên răn những khách hàng mời mọc nên quan trọng để ý cho tới việc lau chùi và vệ sinh tay
Prisoners who were sick were advised đồ sộ postpone family visits.
Những tù nhân bị buốt được khuyên răn nên ngừng thăm hỏi mái ấm gia đình.
They are advised đồ sộ continue at present quiet.

Họ được khuyên răn nên nối tiếp lưu giữ im thin thít như lúc này.

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

Advise Ving


The help desk advised checking the “Advanced Settings” option.
Bộ phận trợ canh ty khuyên răn chúng ta nên đánh giá tùy lựa chọn “Cài đặt điều nâng cao”.
The plumber advised buying a new water heater.
Thợ sửa đường nước khuyên răn nên chọn mua một máy nước rét mới mẻ.
My teacher advises taking more exercises if possible.
Giáo viên của tôi khuyên răn hãy thực hiện nhiều bài xích tập dượt rộng lớn nếu như rất có thể.

Advise somebody that


Our solicitors have advised that the costs could be enormous.

Luật sư của Shop chúng tôi vẫn khuyên răn rằng ngân sách rất có thể rất rộng lớn.
He was advised that he might be required đồ sộ work for long hours.
Anh tớ được khuyên răn rằng anh tớ rất có thể nên thao tác làm việc vô hàng tiếng đồng đồ.
It is advised that the outbreak plan should be consulted.
Người tớ khuyên răn rằng nên xem thêm plan chống dịch.

Advise somebody against Ving


Ý nghĩa của cấu tạo này là khuyên răn ai bại tránh việc thực hiện một việc gì bại.
His doctor advised him against smoking.
Bác sĩ khuyên răn anh tránh việc hút thuốc lá.
I’d strongly advise against making a sudden decision.
Tôi thực sự khuyên răn các bạn tránh việc thể hiện đưa ra quyết định đột ngột.
I would advise against you taking this job.
Tôi khuyên răn các bạn tránh việc nhận việc làm này.

Xem thêm: giong ai giong ai mua 2 tap 8

Bài tập dượt về Advise


Sau đó là một vài ba bài xích tập dượt về Advise nhằm chúng ta cũng có thể thành thục cách sử dụng. Đồng thời, ghi nhớ được Advise đồ sộ V hoặc Ving vào cụ thể từng văn cảnh không giống nhau.
Chia động kể từ phù phù hợp với từng câu sau:

 • I wouldn’t advise you ______ (buy) a used xế hộp.
 • The college doesn’t allow ______ (smoke) on the campus.
 • The college doesn’t allow students ______ (smoke) on the campus.
 • She advised bầm ______ (wait) until tomorrow
 • She advised ______ (wait) until tomorrow.
 • She advised him against ______ (take) out another mortgage on the house.
 • We advised ______ (catch) a xe taxi instead of walking đồ sộ the restaurant.
 • I advised him ______ (go) home page.
 • She advised him ______ (stay) away from it.
 • I advised Jessica against ______ (quit) her job.


Đáp án cho tới phần bài xích tập dượt trên:

 • To buy
 • Smoking
 • To smoke
 • To wait
 • Waiting
 • Taking
 • Catching
 • To go
 • To stay
 • Quitting

Lời kết


Trên đó là toàn cỗ những cấu tạo và bài xích tập dượt với Advise vô giờ đồng hồ Anh. Mong rằng chúng ta cũng có thể hiểu rằng Advise đồ sộ V hoặc Ving Khi tái ngộ kể từ vựng này nhé!
Nguồn: https://giaotieptienganh.vn/advise-to-v-hay-ving/