1dam bằng bao nhiêu m

Quy thay đổi kể từ Đề-ca-mét sang trọng Mét (dam → m)

⚡ Đề-ca-mét

Hiện ni, việc thay đổi đơn vị chức năng nằm trong bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài không quá khó. Các các bạn chỉ việc ghi lưu giữ những đơn vị chức năng theo đuổi trật tự sau nhằm xác lập khuôn khổ của phỏng dài: km > hm > dam > m > dm > centimet > milimet. 

Bạn đang xem: 1dam bằng bao nhiêu m

Đề-ca-mét: là một đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm. Được viết lách tắt là dam.

1dam=10m1dam=10m

⚡ Mét

Mét (m) là một vô 7 đơn vị chức năng tính toán cơ phiên bản của hệ tính toán quốc tế SI (International System of Units) và được sử dụng phổ cập bên trên toàn toàn cầu. Đơn vị tính toán cần thiết nhất là đơn vị chức năng đo chiều dài: 1 mét từng được khái niệm là 1/10.000.000 của khoảng cách kể từ rất rất cho tới xích đạo. 

Xem thêm: và bầu trời đêm ngàn sao

Đơn vị đo phỏng lâu năm rõ ràng bao gồm có km, hm, dam, m, dm, centimet và milimet. Thông tin yêu quy thay đổi đơn vị chức năng phỏng lâu năm rõ ràng như sau:

Xem thêm: trường đại học tôn đức thắng điểm chuẩn

 • Km (Ki-lô-mét) 1km = 10hm = 1000m
 • Hm (Héc-tô-mét) 1hm = 10dam = 100m
 • Dam (Đề-ca-mét)  1dam = 10m
 • M (Mét) 1m = 10dm = 100cm = 1000mm
 • Dm(Đề-xi-mét) 1dm = 10cm = 100mm
 • Cm (Xen-ti-mét) 1cm = 10mm
 • Mm (Mi-li-mét) (viết tắt là mm)

Quy thay đổi kể từ Đề-ca-mét sang trọng Mét (dam → m)

1 dam vị từng nào m ? Công cụ quy thay đổi kể từ Đề-ca-mét rời khỏi Mét (dam → m) vị tiện nghi thay đổi đơn vị chức năng online thẳng. Chỉ cần thiết nhập độ quý hiếm sở hữu tức thì sản phẩm & công thức cơ hội đổi

Xem thêm:

 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Ki-lô-mét (dam → km)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Héc-tô-mét (dam → hm)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Mét (dam → m)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Đề-xi-mét (dam → dm)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Centimet (dam → cm)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Milimét (dam → mm)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Inch (dam → in)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Pixel (dam → px)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Thước Anh (dam → yd)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Foot (dam → ft)
 • Quy thay đổi Đề-ca-mét sang trọng Dặm (dam → mile)